poster

Read Lips

  • Hong Kong

    Ma bao chuang ba guan

  • Hong Kong

    孖寶闖八關

  • Hong Kong

    Ma bo chong bat kwan

Dobrodružný / Komedie

Hong Kong, 1980

Scénář:

Barry Wong

Hudba:

Frankie Chan

Ve filmotéce (1)

Přidané Formát Kvalita Jazyky Titulky Uživatel Pozn.
27.05.2013 DVD kopie originálu P EN LADAS79