Reklama

Reklama

Události do roku 1989: pád Berlínské zdi

(TV film)
  • Německo Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall (více)

Obsahy(1)

Jednotvárná tisková konference vyústila v pád Berlínské zdi 9. listopadu 1989. Zaměříme se na události, které se odehrály několik týdnů před jejím pádem i v samotný den pádu... Berlínská zeď rozdělovala Německo téměř po třicet let. Rozervala rodiny a zničila životy. Ti, kteří se ji pokusili zdolat, riskovali smrt. Staneme se svědky její výstavby a pádu od chvíle, kdy je zažili na vlastní kůži přispěvatelé do tohoto pořadu. Deníky a dopisy pamětníků poskytují velmi osobní pohled na dané události, bláznivé zvraty, přelomy i rozvířené emoce. Lidé byli oběma těmito událostmi, k nimž došlo zdánlivě přes noc, naprosto zaskočeni. Podíváme se na příběh fotografa Dietmara Riemanna, který se v září roku 1989 rozhodl vzdát naprosto všeho a opustit NDR s nadějí, že ho na Západě bude čekat lepší život. Historikové a odborníci tyto individuální náhledy doplňují, opatřují dané události komentáři a vysvětlují a zasazují je do kontextu. Tento dvoudílný dokument slučuje zažitou historii s nejdůležitějšími okamžiky vedoucími k těmto dvěma podstatným a klíčovým událostem. Po třiceti letech od pádu Berlínské zdi se nám tak naskytne nový a odlišný pohled na dějiny studené války. (Viasat)

(více)

Recenze (2)

sator 

všechny recenze uživatele

Když už mluvili o tom že NDR povolovalo vystěhování Němců, mělo zaznít i kolika lidí se to týkalo... ()

Reklama

Galerie (5)

Reklama

Reklama