poster

Liu mang lu shi

 • Hong Kong

  流氓律師

 • Hong Kong

  新情理法

 • Hong Kong

  Lau man lut si

 • anglický

  Law on the Brink

Hong Kong, 1994, 89 min

Režie:

Tung-Chuen Chan

Ve filmotéce (1)

Přidané Formát Kvalita Jazyky Titulky Uživatel Pozn.
24.05.2016 DVD kopie originálu P EN frereHK