Reklama

Reklama

Paměť 20. století: Pavel Tigrid - Evropan

(TV film)

Obsahy(1)

Pavel Tigrid je důležitou osobou pro 20. století v Čechách přesto, že většinu života prožil za hranicemi své vlasti. Nikdy nepřestal pro svou vlast pracovat, přemýšlet o ní a komentovat události, které se v ní odehrávaly. Přispěl i svým způsobem i k pádu komunistického režimu. Jiskřivým glosátorem společenského dění nepřestal být Pavel Tigrid ani po sametové revoluci, kdy se aktivně zapojil do politického dění, ani po odchodu na odpočinek na francouzský venkov. Film byl natočen během posledních dnů jeho života. Tigrid v něm otevřeně hovoří o své rodině i o všech peripetiích, které jej provázely. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (11)

keoma26 

všechny recenze uživatele

příznačný v této předvánoční době 2010 a v čerstvém stínu kauzy drobil, je rozhovor tigrida s grušou před vstupem do EU, jejich víra v pokles korupce se bohužel nenaplnila, jediné, co se změnilo, že už není korupce tolik personalizovaná (grušovými slovy, pepa potvrzuje frantu a ten láďu, to "tradiční české kolečko"), ale naopak více neosobní, systémová, vpuštěná organicky do státního aparátu, takže začíná být jedno, kdo jakou pozici v celkové architektuře státní správy zaujímá, protože je redukován jen na funkci struktury (nikoli na "svou" funkci, jak se často říká) ... pokud se ovšem občas neobjeví pozitivní deviace v podobě "michálka" ... ()

Pignon 

všechny recenze uživatele

Pouštěl jsem si letos (2011) tento záznam několikrát. Čerpám z tohoto životního osudu pozitivní energii pro svůj život a současnost. Moje zjištění: Josef Schwarz - Červinka, v dokumentu zmiňovaný a vlastně v každém pásmu o životě Pavla Tigrida, zavelel naposledy k odchodu 23.08.2003, poté asi přestal P.T. brát léky a zemřel tudíž 31.08.2003. ()

Reklama

sportovec 

všechny recenze uživatele

Ojedinělý dokument natáčený v posledních měsících exulantova života zachycuje pozoruhodným způsobem všechny zákruty jeho nesnadné životní cesty. Pavel Tigrid-Schönfeld v podání Třeštíkové vystupuje z obvvyklého klišé jednorozměrného kladného hrdiny-antikomunisty. Za úspěch je nutné považovat i vyvážený výsledný portrét, který se nevyhýbá ani nejednoznačnostem spletité biografie někdejšího ministra kultury a vydavatele revue SVĚDECTVÍ. Tigridovi se tu tak dostalo adekvátního osobnostního zhodnocení. Helena Třeštíková opakovaně potvrdila své postavení nesporné přední dámy našeho dokumentárního filmu. ()

Mylouch 

všechny recenze uživatele

Rozhovor, doprovázený nevídaně poctivým výběrem ilustračních záběrů všeho druhu, které podle mě tvoří to nejcennější z dokumentu. Na Tigridově lehkém vyprávění považuji přes respekt k jeho osudům za nejhodnotnější ty nejstručnější vzpomínkové glosy a vtípky, vycházející z kondenzované životní moudrosti. Pro méně znalé se jedná o příkladnou ukázku peripetií jednoho života ve 20.st. ()

kinderman 

všechny recenze uživatele

Inteligentní, moudrý, vstřícný a skromný- přesně takto charakterizoval P.Tigrida spolužák, který měl tu možnost se s ním několikrát setkat na ministerstvu kultury v rámci přípravy své diplomové práce. Dokument H.Třeštíkové, který je vlastně padesátiminutovým proudem Tigridova vyprávění, pouštím deváťákům, aby pochopili, jakými politickými veletoči naše republika prošla ve 20.století a co to vlastně je emigrantský osud. ()

Galerie (4)

Reklama

Reklama