Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Voda jako živel v posledních letech stále častěji dává lidem pocítit svou přítomnost i nezkrotnost. Vzpomínka na nedávné několikeré povodně znovu ve společnosti otevřela diskuzi o tom, jestli české přehrady dokáží před velkými vodami dostatečně ochránit. Málokdo dnes ale přesto ví, jaké přehrady u nás máme, proč se stavěly, čím jsou unikátní i např. v evropském kontextu. V českém prostoru, na „střeše Evropy“, kde voda pramení, ale pak už jen odtéká, byl vždy problém ji zachytit a využít.

Vodní nádrže se tu stavěly od středověku (kdysi zde bývalo na 75 tisíc rybníků, za nejstarší vodní stavbu u nás je považován rybník Jordán nedaleko Tábora z roku 1492). Nešlo ale jen o jejich hospodářský význam, ale také o ekologický aspekt. Moderní přehrady se u nás začaly budovat na počátku 20. století. Původní účel ochrany před každoročními menšími povodněmi se ovšem v průběhu desetiletí změnil na hledisko energetické, zásobárny vody pro průmysl i obyvatelstvo nakonec poskytly často druhotně i význam rekreační.

Už od počátků se proti přehradním stavbám protestovalo, někteří poukazovali na to, že ničí krajinu a řadu usedlíků nutily nedobrovolně se stěhovat ze zatopených míst. Ale obecný zájem byl silnější. Přehrady měnily nejen krajinu, podnebí, ale i osudy lidí. Braly, ale na druhé straně taky dávaly. Neopominutelné je, kromě praktického aspektu, kupř. i hledisko estetické. Nejcennější jsou v tomto ohledu prvorepublikové přehrady, tyto kamenné stavby dokonale zapadly do krajiny a některé z nich (jako třeba romantizující Les království na Labi) už byly vyhlášeny za kulturní památky. I proto jsou dnes přehrady vyhledávaným turistickým cílem.

Dokumentární cyklus Zatopené osudy si klade za cíl přiblížit a zmapovat přitažlivou formou historii míst, která zatopila voda přehradních nádrží na území České republiky. Pod hladinou zůstaly lokality, které už nikdy nespatří světlo světa, kus krajiny, historie, ale i lidských příběhů, důkazy o tom, že zde žili a tvořili lidé. „Nejde nám ale jen o to vzbuzovat nostalgii, chceme divákům ukázat i mimořádnost přehrad samotných. Budeme sledovat genezi budování a technických zajímavostí stavby samotné, ale také osudy obcí, staveb, rodů, spolků i lidí, jejichž „stíny“ se ocitly natrvalo na dně nové vodní plochy,“ říká scenárista Marek Hýža, „Každá přehrada přitom skýtá zcela jedinečné příběhy romantické i drastické, události pozoruhodné i v kontextu doby svého zrodu (výjimkou není ani společensko-politický přesah projektů), legendy, nespravedlnosti s vyvlastňováním půdy, přesídlování lidí z vesnických domků do městských sídlišť.“

Budeme také hovořit o ekologickém a protipovodňovém významu přehrad. Mnohé z nich jsou navíc skutečnými skvosty a důkazem technické vyspělosti i lidského umu. Tyto konstrukční, často i architektonicky originální rozmanitosti jsou už samy o sobě zárukou atraktivní podívané na místa, která možná známe, ale přesto o nich doposud tak málo víme.

Zatopené osudy se budou opírat také o bohatou dochovanou dokumentaci. Před započetím každé stavby byla totiž daná lokalita často filmově zmapována a kamera samozřejmě rovněž sledovala průběh budování díla až do jeho nové podoby. Unikátní archivní materiály ukážeme po desetiletích divákům. Hovořit budou pamětníci i odborníci, stavitelé, budovatelé i lidé, kterým voda vzala domovy. Podvodní kamerou se podíváme na to, co z původní krajiny, výstavby a infrastruktury zbylo.

Tým dokumentaristů Zatopených osudů navazuje na zkušenost s prací na už odvysílaných cyklech Osudové okamžiky a Zapomenuté výpravy. Už tam si ověřili, že divácký zájem o zapomenutý svět událostí, které se vepsaly do osudů individuálních i společenských, je stále fascinující i poučný.

Jednotlivé díly:  1.-Žermanická přehrada
2.-Švihov
3.-Slezská Harta
4.-Přehrada Orlík
5.-Šance
6.-Kružberská přehrada
7.-Slapy
8.-Vranovská přehrada
9.-Lipno
10.-Karolinka
11.-Nové Mlýny
12.-Štěchovice
13.-Vír (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (17)

offlineman 

všechny recenze uživatele

Velice povedený a zajímavý dokumentární seriál! Pocházím od přehrady Vír, takže k tomuto tématu mám blízko! Nyní bydlím kousek od Mušova, takže i velice zajímavý díl o tamější přehradě sem sledoval! Karfiol jako průvodce nenudí a hodí se do pojetí, které je vkusné, což se, bohužel, nedá říct o jiných podobných projektech! ()

Lucas87 

všechny recenze uživatele

Tento dokumentární cyklus také to hodnotím jako skvělý projekt, a člověk snadno získá přehled o tom co způsobila výstavba přehrad v mém okolí (Šance, Stanovnice, Žermanická přehrada). U Orlické zapomněli nebo spíš nechtěli se zmínit o Orlických vraždách. U Slezské Harty aspoň vzpomněli na natáčení Bessnovy Johanky z Arku, škoda, že ty kulisy jsou minulostí. Je zvláštní sledovat osudy těch co museli ustoupit vodním dílům, ale většina těch míst aspoň žije z turistického ruchu, kde jezdí pracující za rekreací. ()

Reklama

Tommassi3 

všechny recenze uživatele

Vladyka rulez! Velmi zajímavý dokumentární cyklus, který se ovšem občas potápí ve svém konceptu.. Zvláště postřehy pamětníků občas bez paty i bez hlavy.. ()

Sifaka 

všechny recenze uživatele

Moc pěkný dokumentární seriál o lidech, kterým přehrady vzaly domov a zbyly jim jen vzpomínky... Poutavě o přehradách vypráví Miroslav Vladyka a o každé stavbě se dozvíme plno zajímavých informací. ()

gombarix 

všechny recenze uživatele

Jeden by řekl, že z logiky věci budou všechny díly na jedno brdo, a byť trošku jsou, autorům se celkem povedlo na každé štaci najít a vypíchnout něco jedinečného. "Vodník" Vladyka sem jako průvodce tematicky zapadá a ještě si hezky zapotápěl (slovy klasika: "Dneska tam vlhko je..."), přejme mu to. Všechny díly jsou dojemné a poněkud smutné (v podstatě každá přehrada zatopila to "nejkrásnější údolí"); nejvíce na mě zapůsobily Nové Mlýny - nejen proto, že k nim mám nejbližší vztah, ale poprvé jsem si uvědomil, že i tato bizarní kaskáda, ačkoliv zničila především přírodní bohatství, vzala domovy i lidem. Jediné, co z Mušova zbylo, je kostel na ostrůvku a ulice vinných sklepů - tak je aspoň kde rozhánět žal... - Asi nejzajímavější na dokumentu jsou ale pochopitelně vzácné archivní snímky krajiny před zatopením, často i na filmovém pásu. ()

Galerie (15)

Zajímavosti (10)

  • Nejvýkonnější přehradou v České republice je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. (Stocki)
  • Nejvyšší přehradou v ČR jsou Dalešice, které mají zároveň druhou nejvyšší sypanou hráz v Evropě (výška 100 metrů). (Stocki)
  • V cyklu "Zatopené osudy" můžeme vidět celkem třináct přehrad: Žermanická přehrada, Švihov, Slezská Harta, Orlík, Šance, Kružberská přehrada, Nové Mlýny, Vranovská přehrada, Lipno, Přehrada Karolinka, Slapy , Štěchovice a Vír. (Stocki)

Reklama

Reklama