Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Voda jako živel v posledních letech stále častěji dává lidem pocítit svou přítomnost i nezkrotnost. Vzpomínka na nedávné několikeré povodně znovu ve společnosti otevřela diskuzi o tom, jestli české přehrady dokáží před velkými vodami dostatečně ochránit. Málokdo dnes ale přesto ví, jaké přehrady u nás máme, proč se stavěly, čím jsou unikátní i např. v evropském kontextu. V českém prostoru, na „střeše Evropy“, kde voda pramení, ale pak už jen odtéká, byl vždy problém ji zachytit a využít.

Vodní nádrže se tu stavěly od středověku (kdysi zde bývalo na 75 tisíc rybníků, za nejstarší vodní stavbu u nás je považován rybník Jordán nedaleko Tábora z roku 1492). Nešlo ale jen o jejich hospodářský význam, ale také o ekologický aspekt. Moderní přehrady se u nás začaly budovat na počátku 20. století. Původní účel ochrany před každoročními menšími povodněmi se ovšem v průběhu desetiletí změnil na hledisko energetické, zásobárny vody pro průmysl i obyvatelstvo nakonec poskytly často druhotně i význam rekreační.

Už od počátků se proti přehradním stavbám protestovalo, někteří poukazovali na to, že ničí krajinu a řadu usedlíků nutily nedobrovolně se stěhovat ze zatopených míst. Ale obecný zájem byl silnější. Přehrady měnily nejen krajinu, podnebí, ale i osudy lidí. Braly, ale na druhé straně taky dávaly. Neopominutelné je, kromě praktického aspektu, kupř. i hledisko estetické. Nejcennější jsou v tomto ohledu prvorepublikové přehrady, tyto kamenné stavby dokonale zapadly do krajiny a některé z nich (jako třeba romantizující Les království na Labi) už byly vyhlášeny za kulturní památky. I proto jsou dnes přehrady vyhledávaným turistickým cílem.

Dokumentární cyklus Zatopené osudy si klade za cíl přiblížit a zmapovat přitažlivou formou historii míst, která zatopila voda přehradních nádrží na území České republiky. Pod hladinou zůstaly lokality, které už nikdy nespatří světlo světa, kus krajiny, historie, ale i lidských příběhů, důkazy o tom, že zde žili a tvořili lidé. „Nejde nám ale jen o to vzbuzovat nostalgii, chceme divákům ukázat i mimořádnost přehrad samotných. Budeme sledovat genezi budování a technických zajímavostí stavby samotné, ale také osudy obcí, staveb, rodů, spolků i lidí, jejichž „stíny“ se ocitly natrvalo na dně nové vodní plochy,“ říká scenárista Marek Hýža, „Každá přehrada přitom skýtá zcela jedinečné příběhy romantické i drastické, události pozoruhodné i v kontextu doby svého zrodu (výjimkou není ani společensko-politický přesah projektů), legendy, nespravedlnosti s vyvlastňováním půdy, přesídlování lidí z vesnických domků do městských sídlišť.“

Budeme také hovořit o ekologickém a protipovodňovém významu přehrad. Mnohé z nich jsou navíc skutečnými skvosty a důkazem technické vyspělosti i lidského umu. Tyto konstrukční, často i architektonicky originální rozmanitosti jsou už samy o sobě zárukou atraktivní podívané na místa, která možná známe, ale přesto o nich doposud tak málo víme.

Zatopené osudy se budou opírat také o bohatou dochovanou dokumentaci. Před započetím každé stavby byla totiž daná lokalita často filmově zmapována a kamera samozřejmě rovněž sledovala průběh budování díla až do jeho nové podoby. Unikátní archivní materiály ukážeme po desetiletích divákům. Hovořit budou pamětníci i odborníci, stavitelé, budovatelé i lidé, kterým voda vzala domovy. Podvodní kamerou se podíváme na to, co z původní krajiny, výstavby a infrastruktury zbylo.

Tým dokumentaristů Zatopených osudů navazuje na zkušenost s prací na už odvysílaných cyklech Osudové okamžiky a Zapomenuté výpravy. Už tam si ověřili, že divácký zájem o zapomenutý svět událostí, které se vepsaly do osudů individuálních i společenských, je stále fascinující i poučný.

Jednotlivé díly:  1.-Žermanická přehrada
2.-Švihov
3.-Slezská Harta
4.-Přehrada Orlík
5.-Šance
6.-Kružberská přehrada
7.-Slapy
8.-Vranovská přehrada
9.-Lipno
10.-Karolinka
11.-Nové Mlýny
12.-Štěchovice
13.-Vír (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (16)

gombarix 

všechny recenze uživatele

Jeden by řekl, že z logiky věci budou všechny díly na jedno brdo, a byť trošku jsou, autorům se celkem povedlo na každé štaci najít a vypíchnout něco jedinečného. "Vodník" Vladyka sem jako průvodce tematicky zapadá a ještě si hezky zapotápěl (slovy klasika: "Dneska tam vlhko je..."), přejme mu to. Všechny díly jsou dojemné a poněkud smutné (v podstatě každá přehrada zatopila to "nejkrásnější údolí"); nejvíce na mě zapůsobily Nové Mlýny - nejen proto, že k nim mám nejbližší vztah, ale poprvé jsem si uvědomil, že i tato bizarní kaskáda, ačkoliv zničila především přírodní bohatství, vzala domovy i lidem. Jediné, co z Mušova zbylo, je kostel na ostrůvku a ulice vinných sklepů - tak je aspoň kde rozhánět žal... - Asi nejzajímavější na dokumentu jsou ale pochopitelně vzácné archivní snímky krajiny před zatopením, často i na filmovém pásu. ()

Tommassi3 

všechny recenze uživatele

Vladyka rulez! Velmi zajímavý dokumentární cyklus, který se ovšem občas potápí ve svém konceptu.. Zvláště postřehy pamětníků občas bez paty i bez hlavy.. ()

Reklama

Lucas87 

všechny recenze uživatele

Tento dokumentární cyklus také to hodnotím jako skvělý projekt, a člověk snadno získá přehled o tom co způsobila výstavba přehrad v mém okolí (Šance, Stanovnice, Žermanická přehrada). U Orlické zapomněli nebo spíš nechtěli se zmínit o Orlických vraždách. U Slezské Harty aspoň vzpomněli na natáčení Bessnovy Johanky z Arku, škoda, že ty kulisy jsou minulostí. Je zvláštní sledovat osudy těch co museli ustoupit vodním dílům, ale většina těch míst aspoň žije z turistického ruchu, kde jezdí pracující za rekreací. ()

Sifaka 

všechny recenze uživatele

Moc pěkný dokumentární seriál o lidech, kterým přehrady vzaly domov a zbyly jim jen vzpomínky... Poutavě o přehradách vypráví Miroslav Vladyka a o každé stavbě se dozvíme plno zajímavých informací. ()

offlineman 

všechny recenze uživatele

Velice povedený a zajímavý dokumentární seriál! Pocházím od přehrady Vír, takže k tomuto tématu mám blízko! Nyní bydlím kousek od Mušova, takže i velice zajímavý díl o tamější přehradě sem sledoval! Karfiol jako průvodce nenudí a hodí se do pojetí, které je vkusné, což se, bohužel, nedá říct o jiných podobných projektech! ()

Galerie (15)

Zajímavosti (10)

  • Nejvýkonnější přehradou v České republice je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. (Stocki)
  • V cyklu "Zatopené osudy" můžeme vidět celkem třináct přehrad: Žermanická přehrada, Švihov, Slezská Harta, Orlík, Šance, Kružberská přehrada, Nové Mlýny, Vranovská přehrada, Lipno, Přehrada Karolinka, Slapy , Štěchovice a Vír. (Stocki)
  • Největší objem zadržované vody pojme přehrada Orlík, celkový objem může být až 716,5 mil. m3. (Stocki)

Reklama

Reklama