Reklama

Reklama

Kdo financoval Hitlera

(TV film)
všechny plakáty
Velká Británie, 1998, 44 min

Obsahy(1)

Dokument částečně popisuje princip finančního systému a pohyb peněz v období 2. světové války. Za pomoci pamětníků, zainteresovaných osob a hmatatelných důkazů skládá dohromady části této ponuré historie. Ve zkratce tedy poukazuje na způsob, kterým Hitler získával finanční prostředky pro vedení války. (Expertt)

Recenze (5)

NinonL 

všechny recenze uživatele

SPOILER ! Otevření archivu ministra financí ve vládě amerického prezidenta Roosevelta, Henry Morgenthaua. Morgenthau se obával rostoucí nenávisti plynoucí z Hitlerova Německa a doporučil USA, aby zmrazila veškeré obchody s ním. Bankéři a podnikatelé však jeho varování nedbali a prostřednictvím nové "zúčtovací" banky BIS (Bank for International Settlements) ve Švýcarsku proudily od roku 1933 Hitlerovi stovky miliónů na zbrojení, později i na budování a provoz koncentračních táborů. BIS byla nadřízenou bankou všech evropských centrálních bank. Po obsazení Rakouska a Československa Hitler raboval v prvé řadě zlato. Zlato, co měly obsazené země uložené v zahraničí, byly přinuceny převést prostřednictvím BIS na německé účty. Zahraniční banky (hlavně anglické) cizí zlato ochotně převedly na Hitlerovu Říšskou banku. Po celou dobu II. světové války řídil BIS americký právník Thomas McKittrick. S invazí do Polska začala válka po celé Evropě. BIS převáděla Hitlerovi všechno zlato dalších obsazených zemí (Holandsko, Belgie ap.). Hitler měl tudíž stále prostředky na další zbrojení a další válku. Díky BIS volně disponoval i s vklady jednotlivých podrobených zemí, úroky a dividendami. Zbytek řešil Hitler úvěry z anglických a amerických bank, přičemž úroky splácel z nakradených peněz. Třetinu ze všech uskutečněných plateb dostávala BIS jako zisk. Po vstupu USA do války BIS i její americký ředitel dále sjednávali obchody s nacistickým Německem, fašistickou Itálií a Japonskem. Americké a britské pobočky bank v Evropě (hlavně banka Rockefeller Chase Bank, J.P.Morgan&Co., Barclays, Westminster a dalších 6 bank ve Francii) rovněž udržovaly čilý obchodní styk se všemi stranami válečného konfliktu. Po omezení práv Židů v Německu, Francii a dalších evropských zemích, se tyto banky rozhodly Židům nevyplácet žádné vklady ani úroky. Tím většině z nich znemožnili odchod do zahraničí a záchranu před holocaustem. BIS Hitlerovi umožnila zpeněžit všechny cennosti uloupené obětem holocaustu (včetně zlatých zubů, hodinek, šperků ap.). Proti americkým a anglickým bankám podporujícím Hitlerův holocaust nebylo nikdy vzneseno obvinění. Stejně tak proti zprostředkovateli Hitlerových zločinů, BIS. Všechny tyto instituce fungují a obchodují dodnes. Mnoho ředitelů anglických a německých bank bylo po válce povýšeno do šlechtického stavu. McKittrick, ředitel BIS, se po válce stal viceprezidentem americké Rockefeller Chase Bank. Hitlerův ministr financí Schacht po válce založil vlastní banku Schacht&Co. Ředitel hlavní Hitlerovy banky Reichsbank Emil Puhl po válce získal trvalé americké vízum na základě intervencí Rockefeller Chase Bank. Všichni, kteří proti bankovním válečným zločinům bojovali, byli odstraněni nebo zlikvidováni (obviněni z komunismu, viz McCarthyho komise ap.). ()

fragre 

všechny recenze uživatele

Láska k penězům je kořenem všeho zla. Jeden neví, zda tato banksterská svoloč nejsou větší zločinci než přímí vrahové. A navzdory zažitým předsudkům byl největší lovec banksterů Henry Morgenthau, americký politik židovského původu. ()

Lucas87 

všechny recenze uživatele

Zajímavé a poučné zjistit jak kluci němečtí pod vlajkou hákového kříže loupili po celé Evropě zlaté rezervy centrálních bank... ()

protonpost odpad!

všechny recenze uživatele

Brakový snímek novináře Arthura Kenta, který v podstatě není o financování Hitlera. Obrovský problém je s českými titulky, které dělal někdo kdo tvrdí, že Hitler nebyl v listopadu 1945 mrtví, ale osvobozen britskou tajnou službou MI6 (40:29), nebo že ideologii rasové hygieny převzal Hitler z Velké Británie (1:23), ne nadarmo je tento dokument na stránkách jako Sputnik, AC24 a dalším konspiračním proruském odpadu!!! Pokud vezmeme v potaz český nedůveryhodný překlad, dokument je v podstatě manipulace s: a) opatřením, které udělali mocnosti v rámci světové krize, kdy v Německu hrozil hladomor a bolševický převrat a začali zemi půjčovat, aby země nezkolabovala, b) s rolí neutrální banky BIS (takové bankovní OSN), která nemohl na sebe přebírat politická rozhodnutí a zůstala místem střetávání všech stran. Němela by zapadnout slova na závěr: "Důležité bylo udělat cestu pro vypořádání válečných dluhů. To bylo důležité pro všechny strany. Takto fungovala vždy BIS". Byla to její role před válkou, během války i po válce, neutralita. Dokument používá nespočet podivných manipulací, spíše ekonomických fantasmagorí: - Po roce 1933 byl existující investice v Německu vypláceny Hitlerově říši. Nevím co znamená v tomto případě vyplácení investic, ale asi nemohli být v Německu vypláceny někomu jinému když do roku 1933 byl Hitler kanclář a Německo bylo "Hitlerovou říší". - Během roku 1939 bylo převedeno do neměcké ekonomiky 234 mil. franků. Co to je převedeno? Německo dostalo úvěr? Někdo mu ty peníze daroval? Byly to Německé peníze uložené u BIS? - Proč by Centrální Anglická banka nebo BIS bránili převodu Československého majetku, když by převod řádně zadán našimi bankéři? Banka BIS prostě nemůže vědět za jakých okolností k tomu naši byli donuceni. - Po obsazení Belgie a Holandska bylo jejich zlato převedeno na Hitlerovu stranu. Pokud to udělali v Belgii a Holandsku stejně jako v ČSR, tak banka BIS nemůže zpochybňovat požadavky daných států. - Přesto, že Británie bojovala s Německem Centrální banka Anglie nezměnila nic na vztahu s BIS. Proč by s ním něco dělala? BIS byla neutrální banka ve Švajcu. - Zastavení vyplácení vkladů Židům banky Chase vycházelo z říšských zákonů. Banky nemohou porušovat zákony dané země. To samé platí o zaměstnávání Židů. V dokumentu je množství lží: - V Britské centrální bance nikdy nebyli majoritními akcionáři Rothchildové (od roku 1946 je to 100% státní banka). - BIS opravdu nevznikla, kůli obřím dluhům západních států, jak dokument začíná, ale v rámci poválečného vyrovnání Německem po 1SV, což je v dokumentu později vysloveno a neguje první tvrzení. - Po roce 1933 Německo fungovalo jako běžný stát té doby a zahraniční investice a obchodní výměna probíhala normálně, ne že se tam žádné neděly. - BIS poslušně převedla podíl Rakouska na Hitlerům účet. Nebyl to žádná účet Hitlera, ale Říšský a došlo k tomu poté co Rakouský parlament odsouhlasil se sjednocení Německa a Rakouska. - Dokumenty, zda Puhl vstoupil na půdu USA nemohou být tajné. Tajné musí být něco, co za tajnou operaci označila vláda USA a v takovém případě jsou tyto dokumenty již dávno ze zákona odtajněné. Obchodovali s Nacisty skoro všichni, včetně nás nebo SSSR (které mělo rozsáhlou obchodní dohodu o dodávce surovin a obílí pro Hitlera). Nebylo na tom nic špatného. Do té doby, než se ukázalo co jsou zač. NSDAP vyhrála (snad) demokratické volby, Hitler byl řádně zvolený kancléř, který díky referendu získal rozšířené pravomoce. Levicová NSDAP byla oblíbenou stranou mezi levicovými intoši a lidmi z podobných skupin jako jsou u nás voliči Zemana, Okamury a ANO. Politický program NSDAP byl zaměřen proti vykořisťování velkokapitálem, usiloval o "kolektivizaci" velkostatkářů, sociální programy, dostupné zdravotnictví atd. Stačí si přečíst jejich volební program. Další skupiny viděli v Hitlerovi spojence proti komunistům. NSDAP měla za sebou obrovské úpěchy v záchraně rozvráceného Německa, jak hospodářsky, tak politicky. To kritikům znesnadňovalo situaci. Po roce 1939 NSDAP uvalila nucenou správu na všechny významné firmy v zemi a vyvlastnila firmy zahraniční. Takže pohoršovat se lze až od určité doby a s přihlédnutím ke ztrátě rozhodovacích práv nabo vlastnických, podle míry "znárodnění". Ani po napadení Polska nebylo vše tak zřetelné, jako dnes. Hitler zincenoval příhraniční napadení Německa ze strany Polska a své kroky ospravedľňoval podobně jako Rusáci "dnes" Krym, Ukrajinu, Gruzii, Moldávii, Náhorní Karabach, Jižní Osetii, Čečnu atd. (napadání Němců, původní Pruské území, apod.), jen tolik nelhal jako Putin o zelených mužicích co si nakupili výzbroj v armyshopech, o vojácích na dovolené a o separatistech. To co píše NinonL níže v dokumentu vůbec není, nebo je to jí popisováno neuvěřitelně manipulativně. Přiznám se, že takové komentáře považuji za maximálně neseriozní. Vzhledem k tomu, že NinonL se zaměřuje hodně na ruskou produkci, tak je jasné odkud vítr vane. () (méně) (více)

Reklama

Reklama