Dharter

Dharter

David Melicher

okres Praha
Překladatel a tvořič videí ve společnosti Pravdohoda - žádná utajená dohoda, pouze Pravdohoda; dále autor webu Sumersko-faraónská pokrevní linie, který odžil 27 let ✔️

homepage

53 bodů

Kdo jsem: