Reklama

Reklama

Konzervy času

(seriál)
všechny plakáty
Dokumentární
Slovensko, 2012, 7x38 min

Obsahy(1)

Cyklus postavený na jedinečných domácich filmových archívoch, ktoré rôznorodým spôsobom mapujú dianie na Slovensku od čias 1. ČSR až po 80-te roky 20. storočia.
1.-Citlivé témy- sú kolážou osobných spomienok a úvah nad vlastným životom umelca Martina Kolesára a jeho dcéry. Film vyniká hlbokým náhľadom do súkromia muža na sklonku života, ktorý hodnotí svoj život a vybavuje si jeho najsvetlejšie okamžiky. V obrazovej časti dokumentu dominujú súkromní filmové archívy jeho rodiny.
2.-Osmičkári -Na jeseň v roku 1976 bolo Slovensko ešte súčasťou Československej socialistickej republiky. Tvrdá politická ruka komunistického vedenia viedla spoločnosť po vykonaných politických čistkách, keď po vstupe sovietskych vojsk bol odvrátený obrodný proces v spoločnosti, k ďalšej etape budovania socializmu. Podľa vtedajšej tradičnej šablóny sa konali v tom čase voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov a zúčastnilo sa na nich 99,7 percenta zapísaných voličov., ktorí 99,9 percenta zvolili kandidátov Národného frontu. Neúčasť vo voľbách, vyjadrenie protestu alebo nesúhlasu viedlo k osobnej perzekúcii neprispôsobivého jedinca a ohrozovalo jeho existenciu v navonok bezproblémovej fungujúcej spoločnosti. Každý osobnostný prejav, či už politický, tvorivý alebo iný, nejednotný s línou, ktorú vytýčila komunistická strana, bol neprijateľný a v zárodku likvidovaný. Akékoľvek prejavy občianskych aktivít boli hneď sledované a usmerňované do existujúcich legálnych klubov, krúžkov a organizácií pod správou a dohľadom socialistických inštitúcií. Amatérska filmová tvorba ako jeden z možných tvorivých únikov do sveta vízií a fantázií bola tiež usmerňovaná kultúrnymi ustanovizňami k zobrazovaniu života človeka v duchu socialistického realizmu. Falošnosť tohto ponímania tvorby však amatérski filmári vnútorne silno pociťovali. Mnohí z nich sa nechceli stať vo svojich filmových záznamoch poplatnými prisluhovačmi režimu a presadzovali svoj osobitý autorský pohľad. Takéto práce boli včas zastavované sitom okresných a krajských kôl celoštátnych prehliadok záujmovo umeleckej činnosti. Len málokedy tak prenikli k väčšiemu auditóriu naozaj spoločensky odvážne a umelecky priebojné amatérske filmy. Jedna zo skupín amatérskych filmárov sa sformovala v roku 1976 vo filmovom krúžku AMFIKLUB Ladce v obci na strednom Považí . Závodný klub miestnej cementárne poskytol skromné priestory, Okresné osvetové stredisko v Považskej Bystrici nevyhnutný odborný dohľad. Niektorí jeho členovia sa po 35 rokoch stretli, aby si s odstupom času pripomenuli svoje filmárske začiatky a zamysleli sa nad životnou cestou, ktorou za ten čas prešli.
3.-Štefánik sa vracia -Tento diel seriálu je akousi montážou komentárov, osobných spomienok, výpovedí historikov (Štefan Holčík, Peter Salner), či aktivistov (Viliam Hornáček), archívnych zvukových materiálov z roz-hlasu, 8mm záznamu, ktorý realizoval Viliam Malík ako fotograf pre ČTK a amatérsky filmár, ktorý na ploche približne 30 minút zachytáva zberným spôsobom výstavbu celého pamätníka v rokoch 1937-38, od kopania základov, stavbu pylónu, cez osadzovanie leva a bronzového tela ľM.R. Štefánika až po návštevu mestkých politikov a samotného sochára Bohumila Kafku. Obrazový materiál bude doplnený o dokrútky odhalenia rekonštruovanej sochy na nábreží Dunaja v priestoroch obchodného centra Eurovea v máji roku 2009 a o zábery samotnej sochy, realizovanej z vysokozdvižnej plošiny, tak aby divák mohol skúmať detaily sochy z inej ako žabej perspektívy.
4.-Víťazstvo - Dokumentárny film Víťazstvo je filmovou spomienkou Režiséra Šimona Ondruša na starého otca, Alexandra Trizuljaka. Jeho snahou je sprítomniť dávno zabudnuté časy, ktoré v povojnovom svete znamenali osudové momenty a zlomové situácie pre ľudí rozhodnutých žiť v kontraideáloch smrti, utrpenia, beznádeje a nekonečného šialenstva. Reálna vízia víťazstva nad konečnosťou sa paradoxne ukrýva v bohatej matérii, ktorú po sebe nadaný tvorca spolu s jeho manželkou zanechal. Od detí, vnukov, pravnukov, sôch, kresieb, zákulisných rozporov cez 8mm filmy, denníky, dohady až po zabudnuté trápenia a mýty. Myšlienkový sťažen filmu dominuje v perspektíve ideálu tvorivého myslenia ktoré buduje, „boduje“ a s každým dotykom radikálne mení človeka vzpriameného na tvorivú bytosť, ktorá síce čerpá zo života sveta koľko potrebuje, lež v akte dávania nepozná hranice. Samostatnou líniou je „nehercom“ čítaný denník Alexandra Trizuljaka, ktorý je hlanou dominantou a stavebným materiálom pre tému filmu. Ďalšiu časť tvorí výpoveď Evy Trizuljakovej, ktorá akoby komentovala po 50 rokoch čo sa dialo v tej dobe. Medzi nimi sa pohybuje komentár vnuka, režiséra filmu ktorý dopĺňa informácie a niektoré témy posúva ďalej. Hlavným materiálom filmu sú však rodinné filmové archívy...
5.-Takto sa vtedy žilo -V tejto časti sa na dobu a jej ľudí pozerá skrze obrazu všeobecného koníčka - cestovanie a ako obsahovú líniu používa súkromné filmové archívy našich cestovateľov. Čiže dovolenky s rodinou i bez nej, na horách i pri mori, skrátka so všetkým, čo cestovanie našinca prináša. Na dovolenku sa totiž bez kamery alebo aspoň fotoaparátu nechodí...
6.-Ostávam s láskou - Ostávam s láskou je dokumentárny film koncipovaný ako asociatívna montáž amatérskych archívnych záberov a výpovedí rôznych ľudí, ktorí sa osobne vyjadrujú k téme vzťahov medzi mužom a ženou, čítajú rôzne texty, či hovoria o vlastných príbehoch. Téma je dramaturgicky rozvíjaná cez zamilovanie, proces spojenia dvoch cudzích ľudí, vzťah a jeho podmienky, sex, rozvrat, či trvalosť vzťahu. Amatérske záznamy v sebe ukrývajú mnoho šťastných obrazov začínajúcich vzťahov, nikdy nie ich konce. Aké sú však konkrétne príbehy o láske a manželstve? Aké sú pravidlá hry?
7.-Dom -Dom, či už panelákový, alebo rodinný pod svojimi strechami vždy skrýva históriu človeka a jeho rodiny. Do múrov je vpísané detstvo, dospievanie i začínajúci život rodinný, kde sa aj končí a ostávajú spomienky. V tejto časti načrieme do slovných i filmových spomienok Martina Porubjaka a jeho najbližších priateľov, s ktorými dospieval a začínal stavať svoj profesionálny život. (RTVS)

(více)

Reklama

Reklama