Reklama

Reklama

Samodiva - Divadelní blues pro solo matky

  • Česko Blues pro sólo matky
Česko, 2013, 52 min

Režie:

Iveta Grófová

Obsahy(1)

Divadelní projekt nezaměstnaných matek samoživitelek, které se po mateřské dovolené snaží vrátit na pracovní trh. Skupina deseti žen (z úřadu práce a z azylových domů) byla v rámci projektu Divadlo žen a mužů zaměstnána na 6 měsíců na poloviční úvazek jako profesionální herečky o.s. Tripitaka a společně s týmem profesionálních divadelních tvůrců Anna Saavedra a Janka Ryšánek Schmidtová vytvářela v  průběhu šesti měsíců (duben až září 2013) divadelní inscenaci (již natočeno), jejíž scénář vychází z autentických životních příběhů aktérek projektu. Cílem dokumentu je přiblížit divákům společenskou problematiku rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života při integraci této sociálně ohrožené skupiny na pracovní trh skrze autentické životní příběhy žen, které se ocitly v obtížné životní situaci. (Cena Pavla Kouteckého)

(více)

Reklama

Reklama