Reklama

Reklama

Suri

(festivalový název)
  • Slovensko Suri
Trailer
Dokumentární
Slovensko, 2015, 65 min

Obsahy(1)

Dobrodružná cesta po neznámej africkej rieke nás zavedie k unikátnemu prírodnému kmeňu Suri. Počas putovania ich územím spoznávame spoločenstvo, ktoré sa rozhodlo bojovať za zachovanie svojich tradícií a pôvodného spôsobu života. Film je vážnym zamyslením nielen nad ich budúcim osudom a zanikaním jedinečných kultúr, ale aj nad potrebou rôznorodosti ľudstva, nevyhnutnej na prežitie našej civilizácie v globalizujúcom sa svete. (ASFK)

(více)

Reklama

Reklama