poster

Chuang xie xian sheng

  • Hong Kong

    撞邪先生

  • Hong Kong

    Jong che sin sang

  • anglický

    Mr. Possessed

Komedie / Horor / Romantický

Hong Kong, 1988, 92 min

Režie:

Jing Wong

Hudba:

Sherman Chow

Producenti:

Jing Wong
(další profese)

Ve filmotéce (1)

Přidané Formát Kvalita Jazyky Titulky Uživatel Pozn.
04.01.2015 Jiné kopie originálu P EN, X salfa72