Reklama

Reklama

Kupka - Průkopník abstraktního umění

(TV film)
  • Francie Kupka - Pionnier de l'art abstrait (více)
všechny plakáty
Dokumentární / Životopisný
Francie, 2016, 52 min

Obsahy(1)

Malíř, ilustrátor i legionář, jenž ve Francii za první světové války bojoval za vznik Československé republiky. Koprodukční portrét Františka Kupky, který patří k nejvýznamnějším představitelům abstrakce ve světovém výtvarném umění... František Kupka je v koprodukčním dokumentárním filmu vykreslen jako výrazná tvůrčí osobnost umění 1. poloviny 20. století, která v mnohém předešla svou dobu. Kupkovo dílo je ve filmu představeno spolu se světově proslulými jmény abstraktní malby a promlouvají o něm významní výtvarní teoretici současnosti, včetně těch českých. Film mapuje celý Kupkův tvůrčí život od raných inspirací až po pozdní malby, proto byl natáčen i v Opočně, Dobrušce a Praze. V komentáři je film doplněn o klíčové informace z Kupkova osobního života, které částečně umožnují interpretaci Kupkových děl, a také porozumění době, ve které žil, jeho tvůrčím ambicím, stejně jako ambicím jeho vrstevníků. (Česká televize)

(více)

Recenze (3)

radektejkal 

všechny recenze uživatele

Povídání o nejvýznamnějším české malíři se točí kolem (pseudo)problému "kdo první namaloval abstraktní obraz". Přitom figurální a abstraktní není v žádném rozporu, jedno se přelévá do druhého, abstraktní prvky se na obrazech vyskytovaly od nepaměti - figurální může být nanejvýš podnožinou abstraktního. Samotná příroda tyto aspekty nerozlišuje, jak je možná nejlépe patrné asi u Joana Miróa. Pokud John Cage tvrdí, že "hudba je všechno co slyšíme", potom i obrazy jsou všechno co vidíme. A stejný obraz vidíme někdy figurálně a jindy abstraktně - stačí jen, když nám zasvítí slunce do očí. Ostatně Kupkovými vlastními slovy: "„Příklady organické souvislosti v přírodě jsou přístupné všem malířům i sochařům; přejme si, aby tvořili tak logicky jako sama příroda.“ ()

Galerie (5)

Reklama

Reklama