Reklama

Reklama

Andrej Hlinka, otec národa?

(TV film)
všechny plakáty

Obsahy(1)

Andrej Hlinka patrí k významným postavám v novodobých dejinách Slovenska - na tom sa zhodnú ako jeho obdivovatelia, tak i kritici.  Jeho meno vyvoláva polemiky nad tým, kto v skutočnosti bol - kňaz, politik, vlastenec. Analytický dokumentárny film objektívne a plasticky predstavuje Andreja Hlinku v kontexte jeho doby, ale i dnešnej reality. Ústrednou linkou filmu je otázka či si môžeme dovoliť považovať Andreja Hlinku za otca národa. (RTVS)

(více)

Recenze (3)

hygienik 

všechny recenze uživatele

V dokumente nezaznelo, že Hlinka bol akousi slovenskou protiváhou Masarykových ideí v Čechách. Masaryk hľadal vlastné náboženstvo, bol svetoobčan, progresívne zmýšľajúci. Hlinka bol neochvejný katolík, konzervatívec, lokálpatriot a patriarchálny tip. Obaja sa v 20. a 30. rokoch stali formatívnymi  politikmi a žijúcimi legendami svojich národov. Odlišnosti ich svetonázorov naznačovali, prečo sa Československo rozpadne. ()

Daddko odpad!

všechny recenze uživatele

Analytický objektívny dokument - skôr totálna demagógia liberálnej lúzy. Andrej Hlinka -Otec Slovenského národa ktorý bojoval celý život za práva Slovákov proti maďarizácii a neskôr proti čechoslovakizácii za čo bol väznený za Franz Jozefa aj tatíčka Masaryka. Toto je dielo liberálnej protislovenskej bagáže, v ktorom jediný rozumný je názor Róberta Letza. Druhý by bol Martin Lacko, ale toho názor nezverejnili. Ani jeden z Matice Slovenskej, ktorá má úplne iný názor. Alebo prečo sa nespýtali Hrnka ? Nebudem tento paškvil komentovať len z úcty voči Českým priaznivcom ČSFD. NR SR schválila zákon O zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku, na základe ktorého prezident každoročne udeľuje Rad Andreja Hlinku občanom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky. A kto sú tí historici ? Ivan Kamenec -KSČ dejepisec, ŠtB-dôverník Samo, predseda nadácie Charty ´77, Jan Rychik - český historik ktorý to tam váli po čechoslovácky, a celý rad mainstream historikov: Agata Šústová Drelová (navyše SME-čkárska prestitútka), Róbert Arpáš – vyškolený na UK Praha, Roman Holec, Dušan Kováč, chýba už len Zemko. Odborná spolupráca: Miroslav Michela Ústav českých dějin FF UK. Réžia roduverná Sárkány. Šťastím je, že STV:2 nik nepozerá. Hodnotenie: silný rádioaktívny ODPAD. ()

Fajolo 

všechny recenze uživatele

Najlepšie bolo to malé dievčatko, ktoré sa objavilo na niekoľkých záberoch. Plne sa stotožňujem s jej názorom na Andreja Hlinku. ()

Reklama

Reklama