Reklama

Reklama

Česká filharmonie - Koncert pro svobodu a demokracii

(koncert)
Hudební
Česko, 2020, 80 min

Obsahy(1)

K oslavě letošního výročí sametové revoluce Česká filharmonie a její šéfdirigent Semjon Byčkov zvolili "Mou vlast" Bedřicha Smetany – skladbu, která symbolizuje vzájemné porozumění nejen v těchto nelehkých časech... Několik let Česká filharmonie přemýšlela o mimořádném koncertu, který by ozdobil koncertní sezonu a zároveň připomněl důležité historické datum spojené s dějinami naší země. V úvahu připadal svátek Svatého Václava, Den vzniku samostatného československého státu, nebo Den boje za svobodu a demokracii. Právě k 17. listopadu pak Česká filharmonie uvede koncert, na kterém zazní skladba národního významu – Bedřich Smetana: Má vlast. Koncert zahájí úvodní slovo šéfdirigenta Semjona Byčkova, jenž vysvětlí historické souvislosti vzniku této skladby, ale také skutečnost, proč si k příležitosti oslavy Dne boje za svobodu a demokracii vybral právě toto dílo a co pro něj osobně znamená. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama