Reklama

Reklama

Návrat

(studentský film)
všechny plakáty

Obsahy(1)

Lucia, Matúš a Emil – traja kolegovia z práce, ktorí sa ocitnú v spoločnej karanténe. V starom neobývanom dome sú nútení čeliť sužujúcejším problémom, než je epidemické ochorenie šíriace sa svetom. (Festival študentských filmov Áčko)

Reklama

Reklama