TICHOPAN

TICHOPAN

Česko
Já ...

7 bodů

Moje komentáře

1 2 3 následující >>
  • 22.6.2012  12:09

  Opět jedna vskutku hluboce prdelózní podívaná díky níž jsem mnohé pochopil....pominu-li pokus o jakési vybočení z klišé šílených vědcodoktorů s vizáží obvodného lekára pri ústrednom dome pionierov nelze upřít snahu o účast na historickém vývoji hororových snímečků pomocí jakési morbidní řiťomontáže. Smekaje před nevím zda v tomto případku lze použít pojem "úctyhodnými" ale budiž, výkony herců kteříž strávily mnoho času v cizích análech zůčastněných řiťolezců.Do mysli se však vkrádá neúprosně otázka, zda jim to vlastně vadilo?Ne, rozhodně zde a po shlédnutí tohoto díla ani nikde jinde nebudu polemizovati nad osobními a už vůbec ne intimními vztahy k rektálním krajinám jiných osob oněch herců....ale možná si užili....někteří.... Celkový výsledek však alespoň dle mého pohledu začíná i končí kdesi v ....

  • 22.3.2012  22:55
  Hříšná láska (TV seriál) (2001)
  *

  Běda…přivolav si svým lehkomyslným holedbáním, prohodiv v okolní svět přání po zažití telenovely. Byl jsem tímto děsivým zážitkem lapen nic netušíc na návštěvě. Způsobiv jsem hanbu a pohoršení všeliké…. Ve chvíly, kdy na návštěvě jsem pokojně se svou chotí požíral pochutinu mne naservírovanou nic netušícími hostiteli cosi mne zaujalo ve vedlejších komnatách. A to jen dítky nevinné –netušíc co způsobí kteražto uvedly přístroj televizní v činnost.V oné osudné chvilce produkovalo médium s neúprosností právě výše zmíněnou telenovelu.Robátka mne v dobrém úmyslu nalákaly cukrátky a uvedly mne do svého brlůžku a posadily před televizor. Něco mi jakoby říkalo „jdi pryč…“ Pak to přišlo.Po chvilce pouhé svět jakoby dostal zvláštní barvu…I počal jsem se smáti smíchem šílencovým…dítka zmlkla, očka vytřeštíc ztuhla…Následoval řev strašlivý provázený chrlením kukuřic pražených po komůrce.To však byl jen počátek onoho infernálního odpoledne. Děťátka - holátka nebohá majíc hrdélka stažená vidouce strašlivých výjevů pozalézaly do šuplíků stolku psacího a tam v temných koutech počaly močit do pastelek…vydíc ujce svého potrefeného agonickým ámokem kterak za vytí hlas vichřice podoba a svým zadním během prokopnuv stolek, malý, konferenční… Nábytek nebohý zapraštěl a zostuzen se poroučel každou svou polovicí na jednu stranu. A s rykotem divého kance ….zakousnuv se svými kelci do sedací soupravy zn.Amina začal jsem chrliti pazvuků roztodivných a strašlivých, že ono hovado pro které jesti tyto zvuky dobré jsou, stydělo by se k nim doznati…Příbuzenstvo na mne pak po taktické dohodě hodilo těžkou, vyšívanou deku kterouž teté Klothylde de Peirak vyšívala u příležitosti prvního vylodění Kolumbově a následně jsem byl vynesen ven.Tam již čekaly seběhnuvší se sousedé a v domění že jde o posednutí, povolaly kněze.Onen dobrosrdečný muž čistoty svaté, se slovy „Odstup sílo nečistá“cákal na mne vody svěcené, doufajíc v mé spasení. V pravdě, byl jsem spasen - ranami novodurovou odpadní trubicí jež jsem vytrhnuv v chvilce kdy mne vynášela rodinná kavalérie a jakýmsi otvorem v oné dece podařil se mi vystrčit pařát a i drápkem se zachytiti za onu rouru což následně způsobilo zaplavení přízemí vodou odpadní, zvesela vytékající.Poté, ještě řádně vyválen v listí a pojmenován jmény všelikými a mající kouzlo neopakovatelnosti jsem byl vyzván k odchodu empírovým kordem v krajině řitní.Famílie nás vykázala a z okénka přihlížejíc našemu hrdému útěku v čele se strýcem který hroziv mi pěstí cosi mumlaje – odezíráním jsem zjistil že syčel „Ty nezbedný jinochu “ Takto neslavně skončilo mé setkání s telenovelickou hrůzou.Nicméně nenechám se odradit napoprvé a zvažuji pokusné shlédnutí dalšího skvostu.

  • 31.10.2011  22:38
  Oko ve zdi (2009)
  *

  Po shlédnutí první poloviny jsem si nějak nevěděl rady tímto filmem.Asi to ňák nechápu či co ale mě to přišlo dost zmatený,nepřehledný a tak nějak jak se říká "vo ničem". Možná mi sem tam přišlo jakoby se to snažilo něčemu podobat a ono to nevyšlo.Ale to je jen můj názor,každýmu hold to svoje :-)

  • 21.5.2012  12:07

  Bože, kam až to klesá úroveň českého filmu...či snad už ani úrovně nemaje?Ať tak či tak má reakce na tento snímek počala vytím...mé zřivce uzřely jakýsi upocený shluk záběrů na pohybující se mátožné a silně afektující bytosti vyluzující zvláštní slovní seskupení dávající smysl snad jen mezigalaktickým nájezdníkům po řádné dávce plutónia...i zavyl jsem více - asparágusy počaly žloutnout a má pravá noha se začala cukat a výraz zdělující svému okolí zření věcí strašlivých počal se mi v obličej zjevovati...má choť počala spěšně přinášeti vědra s vodou...na chodbách byl slyšet dupot sousedů kteříž slyšíc prvé mé zvuky projevu jali se v šíleném cvalu překotně prchnouti v nejbližší restaurační zařízení a tam v klidu přečkat...Na obrazovce však následovalo děsivé defilé výjevů nepopsatelných - pokud se za herecké umění ponovu nepovažuje nesouvislé a bezduché mlekotání rádoby originálních "hereček"(opravdové herečky mi jistě mou troufalost prominou)a nakrucování se v jakýchsi rádoby přirozených pózách a o hlubším smyslu -pokud se zde vůbec o nějakém tom smyslu celkové této tragédie dá hovořiti.Během chvilky jsem již ležel zakousnuv v nejbližší dřevěnicovou končetinu stolíku nebohého a prstíků zatnuvších v tépychu...Nic platno, nepomohly ni prosby okolobydlících, zůstavších sousedů a jejich dítek zděšených - když zklamáni odcházely, leby jejich majíc sklopeny, dlaní křečovitě v zoufalém gestu zaťatých šeptaly "co jen s námi bude..." - platne zde nebyla ni laskavá domluva gumovou hadicí...Až voda, voděnka studená - přítelkyně spolehlivá - byl jsem jí vyveden z temnot a opět navrácen do této reality a urychleně odtažen na zadní dvorek kde ještě zabalen v onen výše jmenovaný peršan jsem byl ponechán ležíc "se vycukat"...Rozhodně jsem netušil co všechno film snese a k obsazení se není možno v slušných intecích vyjadřovat. Nemohu se zbavit lepkavého pocitu, že dnes stačí projít i náhodou před kamerou a již od druhého dne neřkuli ještě ten den k večeru je ona osoba oslovována a oslavována jako herečka, herec, pokud si slečinka nechtěně zívne tak i jako zpěvačka, spisovatelka, producent, režižérka - režižér zejména v bulvárních plátcích a různých snídaních na novách apod. Jakožto hvězdné célebrity pozbívající soudnosti následně čumí z kdejaké krabice sušenýho mlíka a oblažují nás všechny svými rádoby inteligentními výroky - výpotky místy proložené nablblým hihňáním či drsnými poznámkami.Nevím, co ještě kdy podobného zřím, jen si kladu otázku " Byla to jakási pomsta? Za co? Kdo je tajemný eM?

  • 13.3.2012  20:28
  Kassandra (TV seriál) (1993)
  odpad!

  ..du blit...

  • 11.2.2012  18:10
  Vlastní pravidla (2007)
  odpad!

  ....už po pár chvilkách tohoto "skvostu" jsem slyšel tajemný hlas který mi šeptal cosi o trestu... I jal jsem se zpytovati se "Za co?" Klišé, svrab a neštovičný nádech typické amerického kýče o ničem a s absolutní absencí jakékoliv hodnoty - uječená, sebestředná a postpuberťačka (pardón, rebelující teenagerka která ví co chce, všude byla třikrát a od všeho má klíče......) otravná a protivná jak hovno mezi prstama je středem vesmíru a všichni mají povinnost se z ní přinejmenším připo...Takže z mého pohledu - zbytečné cosi co nechci nazvat filmem a degradující filmovou surovinu....jen tiše a klidně...to přejde....dýchat....zhluboka dýchat....hlavně se nepo....at.....

  • 27.12.2011  21:58
  Agentky D.E.B.S. (2004)
  odpad!

  Už zase a jsou čtyři!Všude byli třikrát, od všeho mají klíče, nezadýchají se a jsou full sexy, in, cool atd i ve chvilce vyvrcholení plnokontaktního průjmu.Ony nablblé děvy mne nejvíce dostávají do rozpaků projevujícím se mimo jiné i pupenci velkosti otočených štamprlat, rudnutím do šarlatové, otáčením kolenních kloubů na druhou stranu a následném propletením všech prstních výrostků na obou nohách.Girl s pootevřenými ústy drtící své nepřátele jen urputným pohledem nemajíc v jakékoliv situaci žádný problém tento rádobyfilm řadí sekce zbytečně vyhozených peněz a velice trapných záležitostí....

  • 23.11.2011  17:37
  Prďoši (2002)
  odpad!

  ( :-O

  • 22.11.2012  17:59

  ...i byl jsem onehdá přizván k sledování jakéhosi skvělého díla filmového....nic netušíc jsem usazen očekávaje skvělou a zajisté kvalitní podívanou zvesela vtipkoval s rodinkou a nálada byla více než pohodová....bylo mi chvilkami sice divné, že se nade mnou usadil netopýr, v dáli zavyl pes a úplněk skryly mraky....Nebohý stroječek televizní opocen se počal třásti v předtuše věcí následujících....ano, on to tušil...." I to nic, ono se to zlepší" chlácholil jsem se. Avšak marně...tik v levé půlce sílil a ošálit se nedá...Uzřel jsem obrazy nevídané...ona pičunda padajíc stylem "ala elegáno" s děštníčkem k matičce chodníku s výrazem nudícího se rybího pohlavního orgánu z čehož musí být každému jasno, že takto činní několikrát denně třeba když si chce skočit do apatyky pro "cukrýky" ...a bylo to poslední co mé zřivce přenesly do snímačů mého vědomí….peklo se otevřelo, svěrače řitní povolují – nejprv hřeje, potom chladí.... Když jsem byl probrán něžnými ranami uhelnou lopatou, uslyšel jsem tlumené hlasy „…už mrká….“ Ač nyní již bydlíme v povzdálí okolních obydlí, jistý J.K. se v domění počátku Armagedonu nejenže vzdal 50ti metráků briket ve svém sklípku ve prospěch domova svobodných matek ale i otevříc chlíveček se slovy " Tož sa zachraň aspoň ty Jožine" vypustiv pašíka statného v širé pole. Sám pak zcela nahý, odjel nákladním vlakem neznámo kam.... Nene...podobně hodnotné snímečky alespoň u mne způsobují skvělé noční můry které si plně užívám a těším se až za mnou zase v noci přijde ten průhledný pán.....

  • 25.11.2011  22:31

  ( :-O) ty jo, voni fakt existujou!

1 2 3 následující >>