JA.RO.KO.

JA.RO.KO.

Česko
Amatérští film. historici, badatelé, se zájmem o genealogii.

2 body

Moje biografie

od nejnovějšíchpodle abecedy
<< předchozí 1 2 3 4 5 6
  • 7.1.2020
  Ema Karlová
  (herečka)

  Ema Karlová se narodila v Plzni, ale bohužel není známo přesné datum ani do jaké rodiny se narodila. Víme, že před válkou začínala v různých divadlech (divadlo Járy Kohouta) jako tanečnice. Po válce po roce 1945 tančila v Národním divadle v Praze, ale bohužel jen menší úlohy.

  V roce 1944 se provdala za známého herce Miroslava… (více)

  • 7.1.2020
  Jan Sinnreich
  (herec)

  Jan Sinnreich nebyl nikdy hercem, ale úředníkem a posléze zaměstnancem ateliérů na Barrandově. Narodil se do rodiny cukráře Rudolfa Sinnreicha a jeho ženy Heleny Zdráhalové. Dlouhá léta vykonával různá úřednická povolání, se vznikem Barrandovských ateliérů nastoupil do jeho služeb. 

  U filmu tak byl vedoucím výroby do roku 1945… (více)

  • 7.1.2020
  Marie Svobodová
  (herečka)

  Dnes neznámá Marie Svobodová se narodila jako dcera Marie Nouzecká do rodiny Josefa Nouzeckého a jeho ženy Antonie. O divadelní dráze této herečky není nic známo, neznáme ani jedno její případné divadelní angažmá. Je možné, že byla jen filmovou herečkou, avšak ve filmu hrála jen v letech 1938 až 1940, kdy natočila okolo 15… (více)

  • 7.1.2020
  Robert Morávek
  (herec)

  Herec Robert Morávek se narodil do divadelní rodiny herce a majitele vlastní kočovní společnosti Roberta Morávka st. (*1876) a jeho ženy Františky roz. Bursové (*1884). Jako herec začínal pochopitelně v otcově společnosti, později i u Mařenky Zieglerové a v dalších kočovných společností.

  V roce 1927 byl v angažmá v Bratislavě,… (více)

  • 6.1.2020
  František Bubla
  (herec)

  Tanečník František Bubla byl od poloviny 20. let známý a poměrně populární. Jeho otec se jmenoval Václav Bubla (*1868) a byl sluhou, maminka Anna roz. Ledererová (*1871). Měl ještě jednu nevlastí sestru Anežku (*1896). František Bubla navštěvoval odmala baletní školu Národního divadla, kde tančil dětské role, později byl do… (více)

  • 6.1.2020
  Dagmar Lehovcová
  (herečka)

  Tak jako u spousty jiných herců a hereček z období před druhou světovou válkou, tak i u Dagmar Lehovcové není mnoho známo o jejím životě. Její otec se jmenoval Václav Lehovec a maminka Marie. Její seznam divadelních angažmá však není dnes znám.

  Ve filmu si poprvé zahrála v roce 1939 coby 17letá, a to ve dvou filmech. Ve filmu… (více)

  • 6.1.2020
  Marie Hálová
  (herečka)

  Herečka Marie Hálová byla dobovou kritikou označována jako nadějná divadelní herečka. Bohužel jí osud nedopřál, aby tyto slova naplnila. Narodila se jako Marie Hejhalová do početné rodiny poštovního sluhy Františka Hejhala (*1868) a jeho ženy Antonie Chvátalové (*1875). Do početné rodiny patřil bratr Bedřich (*1895), František… (více)

  • 6.1.2020
  Františka Mordová
  (herečka)

  Františka Mordová se narodila do rodiny operního pěvce Františka Mordy a jeho ženy Marie roz. Brabcové. Do rodiny ještě patřila i starší sestra Marie (*1877). O životě Františky Mordové toho však není moc známo. Nejdřív byla obchodnicí, později úřednicí v ateliérech na Barrandově a nakonec úřednice v nemocenské pojišťovně. 

  V… (více)

  • 6.1.2020
  Lomikar Kleiner
  (scenárista)

  Redaktor, básník, spisovatel, scenárista a příležitostný filmový herec, tím vším byl Lomikar Kleiner. Narodil se jako Otokar Kleiner do rodiny soudního rady Františka Kleinera (*1853) a jeho ženy Ludmily roz. Kohlové (*1862). Měl ještě starší sestru Karlu (*1883).

  Proč si jako pseudonim zvolil nezvyklé jméno Lomikar není… (více)

  • 5.1.2020
  Helena Montanelli
  (herečka)

  Zdálo by se, že herečka s exoticky znějícím jménem Helena Montanelli, musela být cizího původu, ale narodila se v Praze a i její otec Antonín Montanelli (1875–1930) byl Čech, rozený ve Vlašimi. Maminka se jmenovala Anna roz. Michálková (*1882). O jejím životě toho není moc známo.

  Je zvláštní, že na úředních dokumentech uváděla… (více)

  • 5.1.2020
  Josef Král
  (herec)

  Sportovec Josef Král si zahrál jen v jednou filmu, ale jeho jméno je spjato i s hokejem z přelomu 20. a 30. let 20. století. Narodil se do rodiny účetního Josefa Krále (*1866) a jeho ženy Aloisie roz. Fišerové (*1872). Do rodiny patřila i starší sestra Aloisie (*1896).

  Bohužel informací o jeho životě je velmi málo. Na konci 20.… (více)

  • 5.1.2020
  Anna Lamačová-Karinská
  (herečka)

  Filmová herečka, Anna Lamačová-Karinská, byla ryze filmovou herečkou čtyř němých filmů. Na divadelních prknech si zřejmě nikdy nezahrála. Narodila se do rodiny Františka Lamače a jeho ženy Sofie roz. Kozákové. Anna měla ještě čtyři sourozence, Františka (*1849), Marii (*1853), Johana (*1857) a Karla Lamače (*1863), který byl… (více)

  • 5.1.2020
  Milada Matasová
  (herečka)

  O herečce a tanečnici Miladě Matasové nejsou dnes bohužel žádné informace. Na úředních dokumentech se uvádí jako povolání herečka a tanečnice, ale zatím se nepodařilo dohledat jedinou zprávu o jejím angažmá. Z jejího života tak je dnes pouze známo to, že její otec se jmenoval František Matas a maminka Anna.

  S naším filmem ji… (více)

  • 5.1.2020
  Slávka Jägrová
  (herečka)

  Dnes neznámá herečka Slávka Jägrová se narodila jako Václava Jägrová do rodiny lesního adjunkta Karla Jägra a jeho ženy Kristíny roz. Píšové. Její otec však záhy po jejím narození zemřel, a tak vyrůstala jen s matkou a starším bratrem Josefem (*1898). Bohužel i ona patří do nemalé skupiny herců, o kterých není známo mnoho… (více)

  • 4.1.2020
  Blažena Vernerová
  (herečka)

  Herečka a spisovatelka Blažena Vernerová se narodila do rodiny bankovního úředníka Eduarda Koláře a jeho ženy Blaženy roz. Dědkové. Narodila se tedy jako Blažena Kolářová, měla i bratra Bohuslava (*1913), který však krátce po narození zemřel. O životě Blaženy Vernerové, jak osobním, tak profesním, toho však moc známo není.
   … (více)

  • 4.1.2020
  Slávka Fenclová
  (herečka)

  Herečka a operetní zpěvačka Slávka Fenclová se narodila do divadelní rodiny. Její otec byl herec a režisér Antonín Fencl, maminka Anna roz. Jelínková byla sestrou divadelní a filmové herečky Emy Švandové-Kadlecové. Měla sestru Emu Fenclovou, která s ní hrála ve filmu.

  Divadelní dráha Slávky (Jaroslava) Fenclové není dnes… (více)

  • 4.1.2020
  Zora Lašková
  (herečka)

  Herečka Zora Lašková bohužel do našeho filmu nijak zvlášť nezasáhla, byť měla nesporný talent, který mohla alespoň předvést na divadelních prknech. Její otec se jmenoval Jan Laška, maminka Libuše Císařová, která zemřela velmi mladá. 

  Po roce 1941 hrála u Valentina Šindlera v jeho Lidovém veseloherním divadle Stréčka Matěje… (více)

  • 4.1.2020
  Helena Kubalíková
  (herečka)

  O představitelce jediné filmové postavy – Sněhurky v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků režiséra O. Kmínka, toho moc známo není. Helena Kubalíková pocházela z pražské Michle, její otec Karel Kubalík byl cizeler a maminka Helena roz. Štípková v domácnosti.

  O divadelní kariéře Heleny Kubalíkové toho není moc známo. Ve stejnou… (více)

  • 4.1.2020
  Milada Haunerová
  (herečka)

  Filmová herečka Milada Haunerová se narodila jako dcera zpěvačky Boženy Bláhové (*1875) a Josefa Cífky. O jejím studiu a i civilním povolání však není nic známo. V roce 1916 se provdala za Julia Haunera, který se stal v roce 1918 účetním Praga filmu a zřejme prosadil svou ženu do filmů, jejichž výrobu zajištovala právě filmová… (více)

  • 2.1.2020
  Nataša Cyganková
  (herečka)

  Nataša Cyganková se narodila jako Nataša Ciganek. Její otec se jmenoval Konstantin Ciganek a maminka Eudokija. Nataša byla členkou ruského divadla Lau-di Tau a s celou skupinou herců z tohoto divadla přijela okolo roku 1920 do Prahy.

  V době, kdy působila v Praze s divadelní skupinou, si jí všiml i náš němý film a během krátké… (více)

  • 2.1.2020
  Vlasta Podrabská
  (herečka)

  Vlasta Podrabská, dnes zcela zapomenutá umělkyně, se narodila do rodiny archiváře Národního divadla v Praze, Václava Podrabského (1879–1962), který na začátku 20. století byl v Národním divadle tanečník. Ale již od roku 1907 pracoval v Národním divadle v archívu. Maminka Vlasty Podrabské se jmenovala Vlasta roz. Walczáková… (více)

  • 31.12.2019
  Bedřiška Wardasová
  (herečka)

  Bedřiška Wardasová zanechala v našem filmu ve 30. letech 20. století velmi malou stopu, a to pouze dvěma rolemi. Její otec byl profesor hudby Jiří Wardas, maminka Marie roz. Holičová. Oba pocházeli z Prahy.

  Zřejmě jí její otec Jiří poskytl hudební vzdělání, jelikož ve svém prvním filmu Řeka z roku 1933, kdy jí bylo pouhých 15… (více)

  • 31.12.2019
  Zita Lažanská
  (herečka)

  Zita Lažanská se narodila do židovské rodiny Ludvíka Lažanského a jeho ženy Růženy Penížkové. O její divadelní kariéře toho není mnoho známo, není známo, kde všude by měla před válkou hrát. Jsou pouze známá její poslední dvě angažmá. Od roku 1947 hrála v divadle města Žižkova, v roce 1949 pak ve Vesnickém divadle, kde se však… (více)

  • 31.12.2019
  Irina Vergunová
  (herečka)

  Velká řada různých představitelů menších či větších roli v jednom nebo i více filmů se dostala k filmu jen náhodou a nikdy neměli ambice být herci. To samé platí zřejmě i o představitelce dvou filmů, Irině Vergunové. Narodila se jako Irina Wergun v ruském Petrohradě, její otec se jmenoval Dimitry Wergun a maminka Vera… (více)

  • 30.12.2019
  Helena Svirtová
  (herečka)

  Herečka Helena Svirtová se narodila jako Helena Grosswirthová. Její otec se jmenoval Zikmund Grosswirth a maminka Markéta Rosenfeldová. Helena Grosswirthová užívala zkrácenou podobu svého příjmení, byla zkrátka jen Svirtová. Bohužel divadelní kariéra Heleny Svirtové dnes není zatím plně zmapovaná, na divadle byla hlavně… (více)

  • 9.12.2018
  Melita Jelenská
  (herečka)

  Dnes neznámá herečka konce němé éry filmu Melita Jelenská, vl. jm Hirschová, se narodila do židovské rodiny majitele biografů Juliusa Hirsche a jeho ženy Alžběty roz. Löblové. Do rodiny patřil ještě starší bratr Walter Hirsch (nar. 1905).

  Zřejmě za pomoci jejího otce, který v Praze vlastnil několik biografů, si na konci 20.… (více)

  • 6.12.2018
  Blažena Částková
  (herečka)

  Herečka Blažena Částková byla ryze kabaretní herečkou. Narodila se jako nejmladší ze čtyř dětí Josefa Částky (1860–1914) a jeho ženy Marie roz. Lorenzové (1858–1946). Hrála většinou v různých kabaretech nebo v divadlech kabaretního zaměření (Revoluční scéna, Rokoko). Bohužel pro rodinné povinnosti se po roce 1923 již na scéně… (více)

  • 6.12.2018
  Milada Zázvorková
  (herečka)

  Herečka Milada Zázvorková, někdejší členka Národního divadla, po sobě ve filmu zanechala pouze jednu drobnou roli, ale ani v divadle nebyla bohužel moc využívaná. Narodila se do rodiny Františka Zázvorky (1847–1906) a jeho druhé ženy Josefy roz. Růžičkové (nar. 1856). Do rodiny patřilo ještě deset sourozenců. Milada však… (více)

  • 5.12.2018
  František Čekanský
  (herec)

  Další z řady neznámých herců je František Čekanský, narozený do rodiny Františka Čekanského a jeho ženy Barbory roz. Tillingerové. Hrál u řady kočovných společností, ale již po roce 1903 hrál v divadle Uranie v pražských Holešovicích.

  Do našeho filmu, tehdy ještě němého, byl prvně angažován v roce 1920, kdy si zahrál ve dvou… (více)

  • 5.12.2018
  Olaf Larus-Racek
  (režisér)

  Filmový herec a režisér Olaf Larus-Racek (Larus je latinsky Racek) se narodil do rodiny Filipa Racka a jeho ženy Sidonie Morhulové. O jeho studiu a i profesním životě nejsou známy žádné informace.

  V roce 1919 natočil coby režisér dva filmy, ve kterých si také zahrál. Oba natočil ve filmové společnosti Pragafil. V prvním filmu… (více)

<< předchozí 1 2 3 4 5 6