poster

Vyvoleni k utrpení (TV seriál)

  • Česko

    Osudy židovského obyvatelstva na Šumavě a v Bavorském lese

    (festivalový název)

Dokumentární

Česko, 2014, 2 h 36 min (Minutáž: 52 min)

Režie:

Zdeněk Flídr

Scénář:

Zdeněk Flídr

Kamera:

Andrej Barla

Hrají:

Alfred Strejček (vyp.), Taťjana Medvecká (vyp.)
(další profese)
  • Volodimir2
    *****

    Trilógia popisujúca transporty židovského obyvateľstva z Pošumavia a zo Šumavy ale aj transport z Dolného Bavorska (prvý a druhý diel z cyklu Vyvolení k utrpeniu). Tretí diel cyklu Zrodenie nádeje sa zaoberá postupným oživovaním zdecimovaných židovských obcí po 2. svetovej vojne až do dnes. Prvý diel je orientovaný na spomienky a rozprávanie historikov, ktorí sa nám snažia priblížiť osudy jednotlivcov ale aj celých židovských rodín žijúcich na Šumave. Najsilnejší dojem si odnášam z 2. dielu, ktorý približuje Volarský pochod smrti, ktorý vyšiel 13.4.1945 (dva dni pred príchodom americkej armády) z koncentračného tábora Helmsbrecht. 1170 väzenkýň sa vydalo na pochod dlhý 310 km. Denná norma bola 15 km. Pochod viedol cez Svatavu, Aš, Cheb, Mariánske Lázne, Chodovú Planú, Tachov, Domažlice, Klatovy a na záver zaviedol vysilené ženy na Šumavu. 1. mája boli v Kvilde ďalej cez Hornú Vltavicu, Lenoru až 4. mája dorazili do Volarov, odtiaľ zvyšok transportu pokračoval do Prachatic, kde došlo už len 118 žien. Celý transport sa zastavil medzi Prachaticami a Husincom odkiaľ nemecké stráže utiekli od transportu. (Podrobnejšie v knihe Daniela Jonah Goldhagena „Hitlerovi ochotní katani“). Kladom dokumentárnej série je množstvo archívneho fotografického a filmového materiálu, ako aj svedectva pamätníkov. Prínosom dokumentu je aj sledovanie osudov príslušníkov rodín a ich potomkov od 18. storočia až po dnešok.(11.11.2019)