Reklama

Reklama

Modrá krev - Série 2 (2019) (série)


Belcrediové (S02E06)

(epizoda)
Česko, 2019, 52 min

Hrají:

František Kinský (moderátor)

Obsahy(1)

A od Pána učiněno jest toto. Nebo jinak: A vše učinil Bůh. Rodové heslo Belcrediů. Ve století minulém Bůh mnohdy musel přivírat oči nad příkořím, které se dělo rodu Belcrediů i mnoha rodům dalším. Nezbývá si než přát, aby už vše zlé patřilo jen minulosti... Kořeny starobylého šlechtického rodu s tisíciletou historií, o kterém si dnes budeme vyprávět, najdeme až v Itálii. Historie rodu Belcredi se začíná psát před více než tisíci lety. Montalto se hrdě tyčí na vysokém kopci nad řekou Pád, odtud také asi jeho název. Monte Alto znamená v italštině vysoká hora. V pergamenovém manuskriptu z roku 1010 je psáno: “Constantino, nazývaný Gilberto, pochází z místa zvaného Belcredo “, což měl být hrad nebo věž, podle které tento rod dostal své jméno. Italští historikové soudí, že to byl potomek staré langobardské šlechty, která ovládla Itálii v 6. století. V chrámě Santa Maria del Carmina v Pávii spočívají předci tohoto rodu dodnes. Významně také zasáhli do historie zdejší univerzity, založené roku 1361 Karlem IV. Roku 1474 byli Belcrediové povýšeni milánským vévodou na hrabata z Montalta v přímé linii. Do Čech, přesněji řečeno na Moravu, se Belcrediové dostali v polovině 18. století. Tehdy si vzal Antonio Belcredi baronku Marii Theodoru z Freyenfelsu, a tak zdědili statek Líšeň a získali též Jimramov. Roku 1769 byl tento Antonio, po česku už Antonín, povýšen Marií Terezií do českého hraběcího stavu a získal inkolát v českých zemích, tedy domovskou šlechtickou příslušnost. (Česká televize)

(více)

Recenze (3)

Snorlax 

všechny recenze uživatele

Nelze, než souhlasit s Natálií, její babička je úžasná žena. A je velká škoda, že paní Miloslava Belcredi v dokumentu nevystoupila. ()

subic 

všechny recenze uživatele (k tomuto seriálu)

Rod spojený s Líšní, dnešní okrajovou městskou částí Brna. Rod s tisíciletou historií s prapůvodem v Itálii. Nutno dodat, že také provozují v Líšni nemalou pilu. ()

Reklama

Galerie (18)

Reklama

Reklama