poster

Xiao ba wang

 • Hongkong

  小霸王

 • Hongkong

  Siu ba wong

 • angličtina

  Superior Youngster

 • angličtina

  Karado: The Kung Fu Flash

 • angličtina

  Super Kung Fu Kid

 • USA

  The Hong Kong Cat

Akční / Drama

Tchaj-wan / Hongkong, 1973, 86 min

V bazaru (2)

Přidané Jazyky Titulky Kč/EUR Pozn. Kšeft Uživatel
19.10.2013 CS sháňka DVD radiosuba733
23.12.2008 CS sháňka DVD kuchtik323