Reklama

Reklama

Druhý život Mistra Jana Husa


Jan Hus na přelomu tisíciletí (E06)

(epizoda)

Obsahy(1)

S průvodci Petrou a doktorem Pavlem Helanem se při pátrání po změnách pohledu na Jana Husa dostáváme k posledním padesáti letům. Už nemusíme hledat v kronikách a prohlížet malované obrázky. Máme fotky, filmy, záznamy. A pamětníky. Husovo jméno a myšlenky zaznívají na slavném sjezdu Svazu spisovatelů, zaznívají ve verších písničkářů, Ferdinand Peroutka ho cituje na vlnách Rádia Svobodná Evropa. Jiránkovy kreslené vtipy ze šedesátých let dokazují, že humor nás neopouštěl ani v dobách velmi těžkých. Ruský básník Jevgenij Jevtušenko napsal báseň Tanky se valí Prahou a v ní zaznívá i Husovo jméno. K velkému posunu vnímání Husa došlo po pádu železné opony. Velkým zadostiučiněním bylo prohlášení papeže Jana Pavla II., že Hus zaujímá významné místo mezi reformátory církve. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama