Reklama

Reklama

Jan Novák

Jan Novák

nar. 08.04.1921
Nová Říše, Československo

zem. 17.11.1984 (63 let)
Neu Ulm, Západní Německo

Biografie

Jan Novák patří mezi nejvýraznější představitele naší poválečné hudby. Studiu skladby, klavíru a dirigování na brněnské konzervatoři se začal věnovat v roce 1939. Přerušila jej však válka, kdy byl nuceně nasazen v Německu. Po jejím skončení konzervatoř v roce 1946 dokončil a následně krátce studoval na AMU. Jako žák Viléma Petželky a Pavla Bořkovce poté získal Stipendium Ježkovy nadace, které mu na přelomu let 1947/48 umožnilo studijní pobyt v USA. Zde studoval u Aarona Coplanda a u Bohuslava Martinů. Ten měl na jeho tvorbu velký vliv po celá padesátá léta, kdy s ním Novák udržoval  čilou korespondenci. Svému učiteli věnoval „Variace na téma Bohuslava Martinů“ (1949) pro dva klavíry, které pak posléze (v roce úmrtí Bohuslava Martinů) instrumentoval pro velký orchestr.

V padesátých a šedesátých letech působil jednak coby koncertní klavírista (často společně s manželkou Eliškou, rozenou Hanouskovou), ale především pak coby skladatel na volné noze. V tomto období se věnoval mj. i tvorbě filmové hudby. Spolupracoval přitom zejména s Karlem Kachyňou. S Novákovou hudbou je tak spojena třeba volná trilogie o osudech mladých dívek (TrápeníZávrať, Vysoká zeď) stejně jako některá vrcholná Kachyňova díla z druhé poloviny šedesátých let (Ať žije republika, Kočár do Vídně).

Pro tvůj svobodomyslný postoj a osobitý hudební styl čelil Novák již v padesátých letech četným obtížím a střetům s představiteli tehdejší oficiální kulturní politiky. Patrně i proto volí po vpádu vojsk Varšavské smlouvy raději svobodný život v emigraci, kam ho následovala i jeho manželka s oběma dcerami.

Pokud jde o Novákovu tvorbu v oblasti vážné hudby lze za jakési jeho vrcholy označit např. nonet „Baletti a 9 pro noneto“ (1957) či kantátu „Didó“ (1967) srovnávaná newyorskou kritikou se Stravinského operou-oratoriem „Oedipus Rex“, dále balety „Svatební košile“ (1954) a „Aesopia na texty Phaerových bajek pro dva klavíry a sbor„ (1981) či smyčcový kvartet „Quadricinium fidium“ (1977). Symfonická tvorba je zastoupena „Filharmonickými tanci“ (1956) věnovanými nově založené Státní filharmonii Brno a první symfonií „Ludi Symphoniaci I“ (1977). Závěr jeho produkce v této oblasti tvoří dvoudílná „Symphonia bipartita“ (1983).

Jeho kompoziční styl vycházel z neoklasicismu Prokofjevova a Stravinského a obohaceného o prvky jazzu. Tomu zůstal s výjimkou krátkého tvůrčího období v počátcích šedesátých let, které se neslo v intencích tzv. Nové hudby, věrný do konce života.

Honza "HonzaBez" Bezděkovský

Skladatel

Herec

Filmy
1973

Noc na Karlštejně

Dokumentární
1995

Kompozice pro Jana Nováka (TV film) - a.z.

Reklama

Reklama