KlonyIlony

KlonyIlony

Martin Pank

Vanuatu
redundantní tautologický pleonasmus

18 bodů

Kdo jsem: