Barbarica

Barbarica

Barbara Nováková

okres Bratislava

15 bodů

Moje komentáře

od nejnovějšíchpodle abecedypodle hodnocenípodle roku vzniku filmu
<< předchozí 1 2
  • 10.9.2018  20:26
  Zapomenuté stříbro (TV film) (1995)
  *****

  Nový Zéland, najodľahlejšia krajina náležiaca do západnej civilizácie, ako kolíska kinematografie a všetkých jej prvenstiev (simultánny obraz a zvuk, farba, detail)... Premisa Jacksonovej snímky naznačuje a sľubuje mnohé ďalšie gagy. Platí pravidlo paródie: čím viac divák vie o histórií média, tým lepšie sa zabáva.

  • 4.8.2018  22:08

  Srdcom spoločenského života v rámci obytného priestoru by sa mala stať aj kúpelňa; téza filmu v jednej vete. Antropologicko-sociologický pohľad na to, akými rôznymi spôsobmi trávia (trávili v 80s?) Briti čas vo svojich kúpelňach, doplnený o background od historika, chronologicky sprehľadňujúceho evolúciu tejto miestnosti na britských ostrovoch od rímskych časov až po súčasnosť. Preberané "kúpeľňové fenomény" sú sprehľadňujúho predstavované prostredníctvom precízneho členenia filmu na 26 kapitol podľa písmen abecedy, pričom každé zastupuje isté kľúčové slovo ("c" ako cleanliness a pod.). Vyplývajú 2 závery: s cieľom skúmať "národnú identitu" istej skupiny ľudí, najefektívnejšie sa javí pozorovať ich v najsúkromnejších prejavoch a hľadať medzi nimi spoločné znaky (častokrát sa spomína oná povestná britská upätosť); druhý záver: dopad "veľkých" na súkromné dejiny, a teda i podoba kúpelne, spôsoby osobnej hygieny a samotného trávenia času v nej (máčanie sa vo vani, popíjajúc drink a vedúc konverzáciu sa vlastne nezdá tak bohapustý nápad...), v závere nastoľujúc dilemu o samotnej potrebe očisty (podvratné!)

  • 3.8.2018  01:58

  "Good bodybuilders have the same mind when it comes to sculpting, than a sculptor has." Vidieť paralely medzi naolejovanými svalmi a vysokým umením je prekvapivé, avšak rozhodne podnetné. Dá sa každá činnosť, vykonávaná na najprofesionálnejšej úrovni, označiť za umenie a jej vykonávateľa za umelca? Arnie je za, dokonca tvrdí, že to má ťažšie, keďže pracuje s vlastným telom. Je vďačným subjektom pre dokumentárny portrét; otvorený (niekedy až príliš...), premýšľavý, temperamentom rozhodne exhibicionista (môže byť kulturista introvert?), so šťastnou povahou, prekonávajúcou prekážky v mene svojho "American dream" (ktorý si ďalej plní ako filmová hviezda a politik) a vymýšľajúci triky na súperov. Na všeobecnejšej rovine film cez vedľajšie, psychologicky vykreslené portréty amatérskeho kulturistu poukazuje na benefity, kt. môže disciplína prinášať; posilnenie tela ako prostriedok k získaniu seba-vedomia a z A. rozprávania tiež o dopade na súkromný život (ale to špecifické pre tento šport nie je). Rozprávanie funguje na princípe paralelizmov, presne tak, ako i diskurz okolo samotných súťaží: máme tu vždy 2 hlavných protivníkov, v pro súťaži Mr. Olympia vyrovnaný Arnold a ambicióznym otcom poháňaný Louie (i keď táto dichotómia sa v závere, po súťaži, popiera).

  • 2.8.2018  00:14

  Dnes som si práve po dlhšom čase spravila sushi, takže vhodnejší film som si nemohla vybrať. Dokument okrem lásky k tomuto pokrmu, výrobe ktorého podriaďuje Jiro všetky aspekty svojho života, vrátane toho rodinného (tomu je ponechaný len malý priestor) slúži na všeobecnejšej rovine tiež ako podnetný príklad do témy o vzťahu majstra a učňov. Skúsený food critic povie, že počas prvého roka, kedy Michelin podnik navštívil, sushi spravil Jirov syn. Zároveň sa Jiro samotný s humorom vyjadrí, že zákazníci si stále zrejme myslia, že sushi robí on, pričom 95% prípravy má na svedomí ním svedomito vycvičený tím. A napriek tomu, ako sa vyjadrí jeho bývalý žiak, po jeho smrti zrejme stratia niekdajšiu slávu. Príklad dôležitosti, akú spoločnosť prisudzuje nenapodobiteľnej individualite umelca a jeho "podpisu". Oceniteľné je zobrazenie celého procesu výroby (od výberu tej správnej ryby a ryže od rovnakých a overených dodávateľov) až po personalizované servírovanie zákazníkom. Filozofia Jira: robiť každý deň to isté rovnakým spôsobom a zároveň svoje postupy neustále reflektovať; tradícia a inovácia.

  • 21.7.2018  23:04

  (spoilery) Striedanie časových rovín funguje hladko vďaka premyslenej práci s priestorom a pohybom kamery, najmä v prvej polovici filmu. Iste, vývoj postáv a ich vzťahov, ak by dostal viac priestoru by mohol byť uveriteľnejší (viď náhly rozchod Sophie a Sky-a), avšak marginálna výtka, keďže sa jedná o muzikál. Výber a dramaturgia piesní je lepšia oproti jednotke, iste, občas pôsobia situácie umelo vykonštruované, aby sedeli na lyrics (stretnutie po rokoch medzi Cher a Fernando na záver filmu); tiež však marginálna výtka, ak vezmeme do úvahy, že sa nejedná o pôvodné piesne a hudobná stránka môže prevládať nad logickou kauzalitou deja, keďže sa jedná o muzikál. Aj slovným humorom na vyššej úrovni (tučné Skarsgårdove dvojča, Firthov tanec, repliky medzi Baranski a Walters). Najviac filmu pomohol skvelý casting Lily James, jej energia v scénach z minulosti; tie celkovo fungujú skvelo i samostatne, vysvetľujú a prehlbujú znalosť postáv a ich motívov.

  • 27.5.2018  01:12

  Popri tom, akú záslužnú prácu dokument preukázal nielen ľuďom s ťažkými ochoreniami, ale i širšej spoločnosti si zaslúži zmienku strihová montáž, dávajúca do protikladu výroky zamestnancov Aktipu a reakcie certifikovaných lekárov. Niektoré tieto strety stoja za to a pozrela by som si seriál, kde by v každej časti odborníci na istú oblasť ironicky glosovali názory a postupy podobných šarlatánov (ponúka sa napríklad battle členov Klubu Sisyfos vs. ním oceňovaných pavedcov).

  • 4.5.2018  01:21
  Válek (2018)
  ****

  Film má tendenciu diváka premôcť nadmierou urozprávanosti. Niet scény, kde buď narátor nevysvetľuje historické udalosti, nedeklamujú sa Válkove verše alebo jeho príbuzní, priatelia a kolegovia nezdeľujú svoje spomienky. Približne po hodine a pol začne strácať tempo, kt. však znovu získava vo chvíli, keď sa začína venovať pozornosť rozličným umelcom, kt. V. pomohol zo svojho postu ministra kultúry počas tzv. normalizácie. Strata rytmu nepramení ani tak z komplexného vykresľovania dobového kontextu (historické dáta, udalosti a príčinno-následné vzťahy), ale skôr z početnosti (často po sebe nasledujúcich) hovoriacich hláv, ktoré kamera sníma vždy z tej istej pozície (frontálne), staticky a v rovnako pôsobiacich interiéroch (respondent + jeho osobná knižnica v pozadí). Za filmom je niekoľkoročná práca s archívnymi materiálmi, hodiny natočených rozhovorov... jeho najväčším kladom je práve evidentná snaha pochopiť Válkovu osobnosť, nazhromaždiť indície archívnej i orálnej povahy a z nich vychádzať pri rekonštruovaní. Je zároveň oceniteľné, že popri vykreslení jeho verejného pôsobenia sa film zameriava i na osobný život (cez spomienky príbuzných) a že narúša mýtus či spresňuje okolnosti. Tým mýtom je účasť na Sviečkovej manifestácii, na kt. sa Válek nezúčastnil, ako sa doteraz hovorilo a svedectvá viacerých sa v tom zhodujú. Spresňovanie okolností sa týka pôsobenia v rámci normalizačného politbyra, kde patril k tzv. reformnému krídlu, zo svojej pozície podporujúc elitných umelcov. Válek patril k elite európskeho razenia, svojim správaním, inteligenciou i vkusom vyčnieval spomedzi ostatných straníkov. Film nevynáša hodnotiace stanovisko, neprikláňa sa k istému výkladu; Válek, táto neuveriteľne fascinujúca osobnosť sama osebe, vyznieva v jeho podaní ako človek skúšaný dobou, kt. by zrejme v iných podmienkach nadobudol svetovej vážnosti pre kvalitu svojho diela, nebyť totalitného režimu. Prečo však do politiky šiel (kariérista? bažil po moci? obetoval sa, ako mnohí respondenti interpretujú?) a prečo odišiel z postu ministra až na jeseň 1988 a nie ihneď po manifestácií? Nebol aj tak trochu oportunista? Niektoré otázky si film nekladie, pričom práve tá prvá vlastne tvorí jadro rozporu medzi Válkom-básnikom a Válkom-politikom.

  • 1.5.2018  01:47

  Obdobné tvrdenie o inšpirácii Lumiéra témami, štýlom či atmosférou impresionistov vzniesol už Henri Langlois (+ Jean Renoir, syn Augusta Renoira, impres. maliara) v dokumente od Erica Rohmera, taktiež s ukážkami z L. filmov https://www.csfd.cz/film/91979-louis-lumiere/komentare/ Frémaux teda nadväzuje na už raz artikulované (i keď stále menšinové) vnímanie L. tvorby nie ako primitívneho proto-štádia naratívnej kinematografie, pridávajúc duchaplné popisy jednotlivých obrazov, občas si ich dovoliac priblížiť súčasnému divákovi za použitia metafor (najúchvatnejšia je tá, kde mu pohybujúca sa lod, reťaz, ktorá spadne a vystraší ľudí na pontóne slúži ako obraz pre akciu, odohrávajúcu sa na plátne, na ktorú diváci, tj. ľudia na pontóne, reagujú) a analógií (aha, táto pozícia kamery je ako z Ozua / Titanicu...). Nebyť však zreštaurovanej podoby, všetky opisy, vysvetlenia, kontextualizácie a vtipy by vyzneli do stratena, pretože rozumové poznanie sa do človeka zapíše až skúsenosťou a preto treba vidieť na vlastné oči.

  • 20.3.2017  14:48
  Gummo (1997)
  *****

  Trashy estetika (home videos, všetky typy pásov od 8mm až po klasickú 35ku) + postavy z white trash spoločenskej triedy = presná reprezentácia (aspoň teda vyhovujúca opisom z nespočetných investigatívnych článkov a kníh z predtrumpovskej i potrumpovskej éry) dejinami ignorovaných príslušníkov presne tej triedy, ktorá USA pozdvihla po WW II ako finančného lídra planéty a teraz kdesi v rozpadnutých kútoch Stredozápadu čuchá lepidlo a ako večernú zábavku má ručné pretláčanie. Naratívne rozdrobená mozaika osudov v neznámom meste (alebo skôr zhluku rozpadnutých domov?) rozličných "freaks" (od relatívne fyzicky zdravo pôsobiacich chlapcov, týrajúcich mačky, cez obézne sestry a sestry albínky až po mentálne postihnuté postavy). Americká nezávislá "seidlovčina", najviac podobná zrejme Hundstage vo svojej ambícií na ploche výjavov z jedného miesta, s viacerými protagonistami zachytiť a vyjadriť akýsi Zeitgeist. Ambivalentný vzťah k postavám: od ľútosti, pohŕdania až po zhechutenie. Najviac asi však prevláda neuchopenie ich konania, ak divák nepochádza z tejto vrstvy...

  • 14.3.2017  17:52
  Evropský film: Jiný Hollywood (TV seriál) (1995)
  *****

  Koncept: sústredenie sa na jednotlivé dôležité európske národné kinematografie (pričom v každom dieli sa dostane priestor tým, ktoré boli vývojovo v popredí v danej dobe), ich významných predstaviteľov - umelecké (spomedzi nich najmä režiséri a herci, tiež scenáristi a kameramani) i biznisové profesie a samotné filmové diela (tie sú analyzované vcelku dopodrobna, obraz a zvuk sa informačne dopĺňajú). Vývoj kinematografie je tu naviazaný na dianie v nej samotnej (sústrediac sa na vzťah HW a národných kinematografií, ako je zjavné z názvu). Hovoriace hlavy sú v pomere k ukážkam z filmov a archívnym materiálom (fotografie, korešpondencia, dobové recenzie atď.) zaraďované výnimočnejšie a vhodne vypĺňajú medzery (referujú najmä o inšpiračných prepojeniach medzi umelcami či technickom prevedení konkrétnych filmov). Potešia zmienky o menej známych faktoch a vyjasnenia istých prepojení. Branaghov dramatický hlasový prejav je skvelý najmä keď predčítava z korešpodencie. Prosto, vybalansovaná prehľadovka o dianií v jednom umeleckom druhu, naprieč istým časom.

  • 28.2.2017  14:28

  Film by sa mohol kľudne mohol volať People of the Antarctica, pričom ale fakt, že sa to odohráva na tomto kontinente zohráva malý význam. Herzog nefilmuje svet A., ale predstavuje ho výhradne cez perspektívu jeho obyvateľov; zaujíma ho typ človeka, ktorý sa ocitne na konci sveta (preto je to psychoanalytický počin, nie prírodopisný). Ak sa divák dozvedá fakty o Antarktíde, je to vždy v priamej spojitosti s jej obyvateľmi - ktorí o nej, fascinovaní, vypovedajú na kameru. Rus-filozof, aristokraticky pôsobiaci britský výskumník, vždy pozitívne naladení Američania; znôška klišé figúrok, ale autentických, nech toto slovo znamená hocičo. Herzog samotný je vlastne jedným z týchto filozofov-dobrodruhov, ktorí sa stretávajú na konci (nášho civilizovaného) sveta. Kladie si podobné "odd questions" (ako ich sám nazýva) a má aj im podobný životný príbeh za sebou (preto sa tu dá aplikovať aj auteurský náhľad). Herzog predstavuje divákovi svoju skúsenosť z tohto výletu (preto výčitky, že nemal koncept, nie sú na mieste, keďže ide o spiatočnú reflexiu svojho itineráru tak, ako chronologicky prebiehal so všetkými výletmi), ktorú kombinuje s rozhovormi s obyvateľmi A. a exkurzmi do histórie objavovania tohto kontinentu. Tvoria sa tu tak v základe 2 typy postoja voči Antarktíde (a objavovaniu nového územia všeobecne) - skupina Amundsena a novodobých pretekárov o to, kto bude / niečo dokáže ako prvý (preto sekvencia s držiteľom Guinessovho rekordu) a druhá skupina vedcov & ľudí, ktorí v minulosti robili niečo úplne iné (ako prvá postava vo filme je predstavený bývalý bankár), ale ich temperament ich všetkých prilákal na tento odľahlý kus ľadu. Je zjavné, ku ktorej sa Herzog prikláňa a aj sám seba radí. Hudba je vo filme dominantným náladotvorným prostriedkom (napr. scéna osamoteného tučniaka, v ktorej Herzog vtipne ironizuje jeho blúdenie do vnútrozemia, doplnená o klasickú hudbu, simultánne vzbudzujúcu pocity ľútosti), v poslednej (vulkanickej) časti mierne stráca rytmus.

  • 9.2.2017  18:35
  Detail (1990)
  *****

  Zaujímavá otázka / návrh na fil. projekt by bol/a, ako by tento príbeh vyznel v podaní režiséra z odlišnej kultúry. Film je o výraznom postavení umelca (fil. režiséra), ktoré v iránskej pozícii požíva a táto téma je vyjadrená s akýmsi empatickým humorom; empatickým voči obdivovateľom zo všetkých spoločenských vrstiev, chudobnej (samotný zosobniteľ Makhmalbafa Sabzian) i bohatej (rodina, ktorú oklamal). Ďalšia téma, ktorú film portrétuje je vzťah realizmu a fikcie (v narácii i štýle; napr. počujeme hlas samotného Kiarostamiho; zvuk je v záverečnej scéne prerušovaný). Zmienky hodná je i jeho štruktúra: elipsovitá, s prológom a epilógom, odohrávajúcimi sa na totožnom mieste), pričom scény zo súdu Sabziana v prítomnosti sa nechronologicky striedajú zo scénami z minulosti, ktoré vrhajú svetlo na motívy všetkých postáv. Napriek "puzzle" zoradeniu záberov v strede filmu pôsobí táto štruktúra organicky a divácka pozornosť je vlastne právo takto neustále obnovovaná (súdne pojednávanie môže miestami pôsobiť únavne, keďže sa tu striedajú hovoriace hlavy).

  • 16.1.2017  21:50

  Vladimír: "To je hrozná dřina - manželství." Preto treba vidieť Třeštíkovej psychoanalytický cyklus...zistiť, prečo je to ťažké & ako na tento typ zväzku. Najefektívnejšia divácka stratégia sledovania, aká mi napadá: 1. Sám a/alebo s vlastnými rodičmi a následne s 2. potenciálnym manželským partnerom. Pozrieť si jednotlivé páry po svadbe a po 20 rokoch, za účelom okamžitého porovnávania. Zaradiť do školských osnov...ideálna príprava počas uvažovania nad manželstvom.

  • 2.1.2017  00:45
  Kolotoč (1956)
  ****

  Portrét vzbury dievčaťa voči patriarchálnej autorite a spoločenským konvenciám malej dediny v polovici 20. st. a zároveň zobrazenie prepletených majetkových a citových väzieb tohto prostredia, riadiaceho sa zvrchovaným zákonom „pole sa vydá za pole". Na tretej, rétorickej úrovni sa jedná o obhajobu družstva, ktoré je pre svojich členov výhodnejšie. Po štylistickej stránke oceniteľné zapojenie maďarskej folklórnej hudby a kamery (najmä v davových scénach orientuje diváka a v iných ich rytmizuje a dynamizuje). Otec vydáva 18-ročnú dcéru za bohatého, no majetníckeho a staršieho nápadníka Sándora. Mari (debut vtedy len 21-ročnej, talentovanej Törõcsik) sa ale páči do nej zamilovaný, mladší a úprimný Máté, patriaci do dedinského družstva. To Marin otec opúšťa (a presvedčí aj iných) a chce od komisie naspäť dobré pole, ktoré orala brigáda pracovitého Mátého, aby spojil majetky so Sándorom. Kolotoč je symbol miesta, na ktorom sa láska Mari a Mátého začína odvíjať a zároveň spaľujúceho tanca na cudzej svadbe, ktorým symbolicky dali všetkým najavo svoju náklonnosť.

  • 11.12.2016  21:55
  Critic, The (1963)
  ****

  Hahaha, tak toto je perfektné. Takto asi by mohla vyzerať spontánna, nepoučená (a hravá!) reakcia na nemecké avantgardné animované filmy 20. rokov (kvôli geometrickým objektom á la Hans Richter) a fr. impresionizmus.

  • 18.11.2016  23:55
  Snowden (2016)
  ***

  Stone sa opäť vyjadruje nelichotivo k stavu demokracie a slobody v USA, tentoraz cez príbeh jeho súčasného kritika. FIlm je takmer Snowdenovou hagiografiou. Na pochopenie vykreslenia stačí jedna z kľúčových scén (druhá je tá, v ktorej mu je vysvetlené fungovanie systému, trackujúceho každého občana cez jeho zariadenia) v ktorej ukradne fily na flashku a vychádza z objektu NSA. Obyčajne geniálny chalan (trik s Rubikovou kockou), Zuckerberg vo svete tajných služieb, snímaný v slow-motion, proti slnku, jemne sa usmievajúc, zachraňujúc právo na súkromnie občanov...Flashbackové scény, ustanovujúce charakter postavy a jej vývoj od armády až po prácu pre rôzne štátne inštitúcie navyše vyznievajú pateticky (poznáme Stone-a...) a otrepane nudne (frázovité dialógy...), až vyslovene smiešne (Cage? Seriously?) tým, aké je to celé predvídateľné a klišéovité. Udalosti nasledujúce po odhalení kauzy sú zase, naopak, vyjadrené iba cez montáž televízneho spravodajstva a Snowdenov povzbudivý príhovor univerzitným študentom. Film akoby balansoval medzi snahou byť publicistickým výkladom, sumárom toho, čo-kto relevantný k Snowdenovmu prípadu povedal na jednej strane a na strane druhej hranou formou a v rámci nej snahou priviesť cez emócie diváka k empati. Snowden je hrdina, nasledovaniahodný príklad - toto som si mala odniesť, ale ostávam nepresvedčená.

  • 13.4.2016  01:28
  Kilplased (1974)
  ****

  Estónski Maťko a Kubko. Skupina výzorovo neodlíšených mužských postáv, ktoré riešia vzniknuté problémy (ohlodanie koňa vlkmi či prasa, ktoré rozryje pole) svojským, vždy však nepodareným spôsobom, ktorý spôsobí nakoniec ešte viac škody. Potešia komické dotvárania postáv ako škrabanie na zadku či cikanie pri poli. Aká je divácka cieľovka? Pre detského diváka je tu napr. scéna, kde jedna z postáv vylezie na konár a napodobuje vtáka, pre dospelého zmienené komické detaily postáv. Štýl: základné farby, jasné línie. Pripomínal Kubala.

  • 13.4.2016  00:53
  Põrgu (1983)
  ****

  Grafiky pripomínali rukopis Albína Brunovského či Alfreda Kubina. Inak skvelo využitá gradácia deja (prostredníctvom hudobného rytmu z diablovej trúbky, tanca, stúpajúcej frekvencie strihu), za zmienu stojí i mizanscéna (prekrývajúce sa plány), kompozície. Lepo Sumera je autor clivej, sentimentálnej až orgiastickej hudobnej zložky.

  • 12.4.2016  23:24

  Reklama (1,56 min) na značku olejov a benzínových hmôt Esso. Logo Esso sa zjavuje v rônych farebných variáciách. Názov filmu znamená v preklade Miazga zeme, čo je názorne dokladané vstupovaním 4 písmen, tvoriacich meno značky do zeme, z ktorej ju následne čerpá (v podobe akýchsi svetlomodrých balónikov) čerpadlo. Tieto bubliny sa sfarbia, čím je zrejme znázornená fáza ich skvapalnenia. Zvukovú zložku tvorí zvonene zvonov. https://www.youtube.com/watch?v=kDTG-katSvY

  • 3.4.2016  00:11

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Das+Tagebuch+des+Dr+Hart/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMDk2MDE1/paging:dmlkZW8tMzMtMTYtaW1hZ2UtMS0xNi1zb3VuZC0xLTE2LXBlcnNvbi0xLTE2LXRleHQtMS0xNg== Dostupný tu

  • 3.4.2016  00:10

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Das+Lied+der+Matrosen/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMTQ0MDAz/paging:dmlkZW8tMjktMTYtaW1hZ2UtMS0xNi1zb3VuZC0xLTE2LXBlcnNvbi0xLTE2LXRleHQtMS0xNg== Dostupný tu

  • 3.4.2016  00:10

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Abschied/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMTUzMDUw/paging:dmlkZW8tMTctMTYtaW1hZ2UtMS0xNi1zb3VuZC0xLTE2LXBlcnNvbi0xLTE2LXRleHQtMS0xNg== Dostupný tu

  • 3.4.2016  00:06

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Ikarus+der+fliegende+Mensch/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMTk1MDE2/paging:dmlkZW8tMjEtMTYtaW1hZ2UtMS0xNi1zb3VuZC0xLTE2LXBlcnNvbi0xLTE2LXRleHQtMS0xNg== Dostupné tu

  • 3.4.2016  00:06

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Fr%C3%A4ulein+Piccolo/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMTk4MDAz/paging:dmlkZW8tMjEtMTYtaW1hZ2UtMS0xNi1zb3VuZC0xLTE2LXBlcnNvbi0xLTE2LXRleHQtMS0xNg== Dostupné tu

  • 3.4.2016  00:05
  Kamarádi (1931)

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Kameradschaft/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMzQ2MDE2/paging:dmlkZW8tMjUtMTYtaW1hZ2UtMS0xNi1zb3VuZC0xLTE2LXBlcnNvbi0xLTE2LXRleHQtMS0xNg== Dostupné tu

  • 3.4.2016  00:04

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Durchlaucht+am%C3%BCsiert+sich/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMTAzMDEx/paging:dmlkZW8tNS0xNi1pbWFnZS0xLTE2LXNvdW5kLTEtMTYtcGVyc29uLTEtMTYtdGV4dC0xLTE2 Dostupné tu

  • 3.4.2016  00:02

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Brennende+Grenze/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMDk3MDAz/paging:dmlkZW8tNS0xNi1pbWFnZS0xLTE2LXNvdW5kLTEtMTYtcGVyc29uLTEtMTYtdGV4dC0xLTE2 Dostupné tu

  • 3.4.2016  00:01

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Last+Volunteer+The/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMTE1MDAz/paging:dmlkZW8tMS0xNi1pbWFnZS0xLTE2LXNvdW5kLTEtMTYtcGVyc29uLTEtMTYtdGV4dC0xLTE2 Dostupné tu

  • 3.4.2016  00:00

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/The+False+Faces/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMDk3MDE3/paging:dmlkZW8tMS0xNi1pbWFnZS0xLTE2LXNvdW5kLTEtMTYtcGVyc29uLTEtMTYtdGV4dC0xLTE2 Dostupný tu

  • 2.4.2016  23:59

  http://www.europeanfilmgateway.eu/node/33/detail/Die+Standarte/video:NTljNDA0MGUtZjA4Yy00NTRlLWEyMzctOWNlNzAwMzZkYTA5X1VtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlhNdlVtVndiM05wZEc5eWVWTmxjblpwWTJWU1pYTnZkWEpqWlZSNWNHVT06OmF2Q3JlYXRpb24uREsvREtfYXZDcmVhdGlvbl8xMDM3NDc5MDAwMDAwMjkwMDAz/paging:dmlkZW8tOS0xNi1pbWFnZS0xLTE2LXNvdW5kLTEtMTYtcGVyc29uLTEtMTYtdGV4dC0xLTE2 Dostupný tu

<< předchozí 1 2