Vadriano

Vadriano

Adrian Veidt

okres Praha-východ
Ozymandias, Bunny Munro, Dorian Gray a Real RocknRolla

Twitter: thisizVADRI
Snapchat: vadriano

12 bodů

Kdo jsem: