Vadriano

Vadriano

Adrian Veidt

okres Praha-východ
Ozymandias, Bunny Munro, Dorian Gray a Real RocknRolla

Skype: vadriano28
Twitter: thisizVADRI
Facebook: v.vadri.z
Instagram: ozymandiasrelative
Snapchat: vadriano

12 bodů

Kdo jsem: