poster

Bez přístřeší

  • Východní Německo

    Kein Hüsung

Drama

Východní Německo, 1954, 90 min

Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • ripo

    Film „Bez přístřeší" byl natočen podle známého veršovaného eposu německého realistického spisovatele Fritze Reutera (vyšlo v r. 1857). Fritz Reuter se narodil roku 1810 v Pomořanech a svou tvorbu zasvětil pravdivému zpodobnění života vesnického lidu Dolního Německa. Rozsáhlost jeho spisovatelského talentu byla velmi značná a vedle děl s vážnou thematikou, zpracovaných methodou kritického realismu, proslavil se také jako znamenitý humorista. — Epos „Bez přístřeší" je jedno z jeho četných děl; vypráví o tragickém osudu mladých milenců, jejichž láska ztroskotá na nelidskosti feudálního řádu. Pánem nad životem, smrtí i láskou bezzemků, pracujících za nuznou mzdu, je majitel půdy. — Toto dílo znamenalo v době svého vzniku ostrou politickou i sociální kritiku tehdejšího společenského zřízení. Feudalismus byl baštou reakce a tím zároveň i brzdou rozvoje mohutných výrobních i společenských sil. — Film zpracovávající tento Reuterův epos zachovává původní rozložení kladných i záporných postav, i když jejich kontury vycházejí ve filmové zkratce ostřeji než v předloze. Rovněž celkové chmurné ladění příběhu je zde markantnější. Filmový přehled 32/1954(27.5.2009)