Reklama

Reklama

Ztracené Jidášovo evangelium

(TV film)
  • Česko Jidášovo evangelium (více)

Obsahy(1)

Je jedním z nejnenáviděnějších lidí v historii: Jidáš Iskariotský, apoštol, který zradil Ježíše. Po staletí je jeho jméno spjato se zradou a lží. Nyní vychází na světlo evangelium, ukryté téměř dva tisíce let pod egyptským pískem, a vypráví velmi odlišnou verzi Ježíšových posledních dní a zpochybňuje obraz Jidáše Iskariotského co by zrádného apoštola. Připojte se k National Geographic a týmu expertů na Bibli, jejichž snahou je zkompletovat jemné stránky než se zcela rozpadnou a ověřit pravost tohoto starověkého dokumetu. Ztracené Jidášovo evangelium odkrývá modernímu světu nový pohled na zradu Ježíše prostřednictvím dramatizace a analýz předních odborníků. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (6)

NinonL 

všechny recenze uživatele

SPOILER! S podobnou myšlenkou si pohrával už Martin Scorsese ve filmu Poslední pokušení Krista. Scorseseho film je z roku 1988, Jidášovo evangelium, napsané prvními křesťany, bylo dle dokumentu, nalezeno v roce 1978 v Egyptě a "objeveno" vědci po roce 2000. Za několik let se jim podařilo zrestaurovat 85% svitků, zbytek je nenávratně ztracen. Ve 2. století je totiž představitelé rané křesťanské církve považovali za kacířské a pro šíření jejich ideologie nevhodné. Nechtěli, aby si věřící mysleli, že Ježíš svůj konec předpověděl i chtěl a Jidáš mu sloužil pouze jako nástroj k uskutečnění záměru. Proto bylo Jidášovo evangelium v samém počátku existence křesťanské církve zavrženo a vymazáno z historie. Evangelia vznikala - byla sepisována z vyprávění křesťanů - až 30-60 let po Kristově smrti. Jejich oficiální autoři - Marek, Jan, Lukáš a Matouš - byli už pravděpodobně dávno mrtvi. Evangelia neměla být pouze 4, nýbrž jich bylo více než 30 (Evangelium Máří Magdaleny, Evangelium Tomášovo atd.). Většina z nich byla ortodoxními křesťany považována za kacířská, zejména proto, že vyzývala lidi hledat Boha uvnitř sebe, a to bez pomoci, rad, asistence kohokoli, myšleno i církve jakožto instituce. Takovýmto učitelům se říkalo gnostici. Považovali lidské tělo za vězení duše, Kristovu smrt za jeho osvobození a Jidáše za hrdinu, který mu k němu pomohl. V Jidášově evangeliu se Ježíš směje falešné zbožnosti svých učedníků, kteří uctívají lidmi vymyšleného Boha. Apoštolové se na něj rozzlobili, nedokázali ho však pochopit. Jediný, kdo chápal, byl právě Jidáš. "Každý člověk má v sobě boží jiskru, kterou je třeba osvobodit." Jidášovo evangelium, na rozdíl od ostatních, nekončí ukřižováním, ale osvobozením. Nekončí vzkříšením Ježíšova těla, dále žije jen jeho duše. Právě tato interpretace zpečetila osud gnostiků v očích ortodoxní církve. Stali se pronásledovanými kacíři. Význam i pravdivost Jidášova evangelia záleží na každém jednotlivci i na tom, zda a jak chápe a cítí víru v Boha. Zda mu vyhovují modly, sochy a instituce, či zda chce Boha hledat uvnitř sebe, jako to dělali mudrci všech věků. ()

Stanley 

všechny recenze uživatele

Znovuobjevení Jidášova evangelia a zveřejnění jeho obsahu v r. 2006 způsobilo očekávaný rozruch. Význam rukopisu je ohromný, přitom chybělo tak málo a evangelium mohlo být nadobro zničeno a ztraceno. Naštěstí se nám zachovalo (byť bohužel ne kompletní), abychom skrze něj mohli nahlédnout do myšlenek ranných gnostických křesťanů, které byly určeny jen vyvoleným. Prostřednictvím tohoto evangelia se nám podobně jako díky ostatním apokryfním textům nabízí pohled na křesťanské mystérium z jiných úhlů a poodhaluje tím tajemství vznikajícího křesťanství vůbec. Jaký byl osud Jidášova evangelia, co všechno o něm bylo zjištěno a hlavně jaká poselství obsahuje, to vše se dozvíme v tomto neobyčejně poutavém dokumentu. ()

Morholt 

všechny recenze uživatele

O tom, že byla Jidášova zrada vlastně domluvená, se spekulovalo dávno před nalezením evangelia a když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně ani nic jiného nedávalo smysl. Ať se na to podíváte z pohledu gnostika či ortodoxního křesťana. Takže v tomto ohledu dokument nic nového nepřináší. Co se týče samotného pojetí daného gnostického směru, tak to je tady podáno zjednodušeně, ale dostatečně srozumitelně, takže to pochopí i člověk ducha mdlého. Na druhou stranu někomu, kdo se v tom hrabe trochu víc do hloubky, to bude připadat nedostatečné. Největší prostor ale dostává trnitá cesta svitků od objevení až po zveřejnění, což sice působí místy zábavně, ale po čase to začne být unavující. Nicméně s dostatečnou dramatizací bych si to dokázal představit jako celovečerák.Suma sumárum jako úvodník do dané látky slušné. 60% ()

farmnf 

všechny recenze uživatele

Dokument zpracovaný formou pro blbého diváka, však obsažný a pro mě informacemi přínosný. Myslel jsem si, že všechny způsoby vraždění raných křesťanů již znám. Zde uvidíte popravu otrokyně na rozpálené římské židli. Něco tak ohavného mohla vymyslet pouze velmoc. Taky je zajímavé, že ani Lukáš, Jan či Marek žádná evangelia nenapsali. V době vzniku byli již po smrti. Proto tedy má Jidášovo evangelium pro dějiny stejně závažný význam. No někdo to prostě odsrat musel, je to jako v životě. ()

Galerie (2)

Reklama

Reklama