Reklama

Reklama

Historické minipříběhy a kuriozity

(pořad)
všechny plakáty

Obsahy(1)

Ve spolupráci České televize, redakce vzdělávacích pořadů a Foto video studia Jari vznikla první série třinácti dílů TV cyklu. Jedná se o osmiminutové minietudy zatím z šesti krajů ČR napsané scenáristkou Šárkou Horákovou na námět Pavla P. Riese a za spolupráce šesti krajů České republiky. Postupně by měly být v minipříbězích představeny všechny kraje a to cca v deseti minipříbězích a kuriozitách na kraj. Autoři vsadili na čerstvé absolventy DAMU, kteří TV cyklus provázejí a to vždy ve dvojici. Šest příběhů provází Klára Brtníková a Miloslav Tichý a v sedmi dalších Miloslava Tichého vystřídá Jiří Suchý, který bude s Klárou Brtníkovou provázet i další díly. Forma vyprávění je vždy v určité nadsázce, kdy se herci stylizují tu do civilní role televizního moderátora a tu přímo do role osoby, o které vypráví. Jeden je většinou v době příběhu a druhý s ním rozmlouvá přes bariéru času. Někdy jsou oba v čase příběhu a jindy oba mimo něj. Již samotné názvy první série naznačují o čem jednotlivé příběhy budou pojednávat.

Anotace k jednotlivým dílům

I. série:

1. PROČ SE ANTONÍN DVOŘÁK NESTAL ŘEZNÍKEM ANEB ZLONICKÉ POŽEHNÁNÍ ZPUPNÝM TELETEM  Setkání s mladým Dvořákem v prolnutí časů, kdy se Klára dozví, že jedno splašené tele může být u začátku hudebního génia.
Hrají: Klára Brtníková, Miloslav Tichý
Režie: Pavel P. Ries

2. STO CHŮV SV. VÁCLAVA ANEB LEGENDA O VÝCHOVĚ  Klára Brtníková v roli chůvy sv. Václava vypráví, jak to bylo s jeho narozením, vzděláním a povahou, což sám sv. Václav glosuje (Jiří Suchý).
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý, Pavel P. Ries
Režie: Pavel P. Ries

3. MĚSTEČKO JAKO DRAHOKAMMENÍ ANEB HAVRANÍ TRILOGIE  Klára v roli moderátorky provází nejmenším městečkem u nás a pomocí zjevujících se postav vypráví hned trojí legendu o vzniku Rabštejna nad Střelou.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý, Pavel P. Ries, Jan Loučím, Petr Mexbauer, Jiří Dvorský, Filip Koubek
Režie: Jan Loučím

4. PROČ SE VELKÁ LÁSKA V KRAJI USÍDLILA ANEB JAPONKA V ČESKO-NĚMECKÉM POHRANIČÍ  Příběh první Japonky na našem území, která na Plzeňsko do Poběžovic a Pivoně přišla jako žena hraběte Heinricha Hanse Marii Coudenhove Kalergi. Miloslav Tichý nás v roli moderátora seznámí, a to v osobním setkání a v prolnutí časů, s hraběnkou Mitsuko Coudenhove Kalergi, s nevšední osobností, která je pro Japonce postava téměř tak významná jako pro nás Mistr Jan Hus nebo Jan Amos Komenský.
Hrají: Klára Brtníková, Miloslav Tichý
Režie: Pavel P. Ries

5. STAROPLZENECKÝ OSMIKOSTELNÍK ANEB BYLO TU, NENÍ TU  Mystické osmikostelí v krajině Starého Plzence přináší Kláře, toulající se tímto malebným krajem, různá nečekaná setkání s různými postavami, do kterých se „převtěluje“ její kolega Miloslav Tichý.
Hrají: Klára Brtníková, Miloslav Tichý, Petr Mexbauer
Režie: Jan Loučím

6. KDE SE VZALA „PANENKA SKÁKAVÁ“ANEB PŘÍBĚH CHARAKTERNÍHO SEDLÁKA  Setkání Kláry v roli průvodce před barokním kostelem ve Skocích s jedním sedlákem z doby baroka, který jí vypráví, jaká i tehdy byla potíž s držením slova a plněním slibů.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý, Pavel P. Ries
Režie: Jan Loučím

7. ANDĚLKA ANEB POMNÍK ZRANĚNÉMU SRDCI  Hrad Andělská Hora u Karlových Varů je opředen mnoha pověstmi o svém vzniku. Jednu z nich O andělsky hodné princezně z Anglie převypráví Klára s Jiřím a to v čase minulém i přítomném.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý, Dita Vích-Hořínková, Ladislav Vích
Režie: Pavel P. Ries

8. KOSTKA CUKRU ANEB MALÁ VELKÁ VĚC  V tomto minipříběhu Klára s Jiřím předvedou v čase minulém, který si v přítomnosti okomentují, jak a proč vznikla u Jihočeském kraji dnes tak samozřejmá kostka cukru a jak se sladilo před tímto vynálezem.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

9. HROBNÍK A PEKAŘOVA DCERA ANEB UŽITEČNÁ KRÁDEŽ  Formou kramářské písně Klára s Mílou převypráví jeden velmi dramatický příběh z Českých Budějovic o spanilé dceři pekaře a chtivém zlodějském hrobníkovi, který se neměl zábrany vykrádat hroby.
Hrají: Klára Brtníková, Miloslav Tichý, členky hudební skupiny BRAAGAS
Režie: Pavel P. Ries

10. KDY ANI KITTEL NEPOMŮŽE ANEB LEGENDY O LEGENDĚ  Setkání Kláry s Faustem Jizerských hor, kdy velmi nerada opouští pozici legendy o jeho lékařských nadpřirozených schopnostech a důvodů jak je získal.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

11. TANEC SMRTI ANEB DVOJÍ ČAS KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ  Setkání Kláry se Smrťákem, který jí představí dvojí raritu Kryštofova Údolí u Liberce a přesvědčí jí natolik, že smrti se netřeba obávat, že si s ním nakonec i zatančí.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

12. CESTA K MOŘI ANEB POČESKU OD JADRANU PO SEVERNÍ PÓL  Míla pozve Kláru k moři a ta s překvapením zjistí, že k moři se dá u nás jet aniž opustíte hranice České republiky. Klára mu to oplatí a pozve ho zase v létě do obrovských mrazů. To vše zažijí v Moravskoslezském kraji.
Hrají: Klára Brtníková, Miloslav Tichý
Režie: Pavel P. Ries

13. O ČAROVNÉM ZVONU ANEB LEGENDA O LOAJALITĚ  Ve starém městě Fryštátu, měli kdysi dávno kouzelný zvon. Míla s Klárou se do tohoto městečka vypraví v čase minulém i přítomném, aby zjistili jak to s tím zvonem bylo.
Hrají: Klára Brtníková, Miloslav Tichý
Režie: Pavel P. Ries

II. série

1. HRABĚ LÜTZOW ANEB O KARLOVARSKÉM PRAMENI HRABĚTE AUGUSTA VON LÜTZOW  O zajímavém karlovarském bonviánovi 19. století, který může za největší symbol Varů a to za „Jelení skok“ a který to z radními neměl lehké.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Jan Loučím

2. SLOUP ANEB ROMANTICKÁ PŘEDSTAVA O BAROKNÍ REALITĚ   Velmi zajímavý skalní hrad u Libereckém kraji vzbuzuje romantické představy a s těmi také vstupuje do děje Jiří. Klára ovšem vidí věci kolem hradu poněkud jinak.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

3. ZLATÁ KORUNA ANEB NEÚPLNÝ OBCHOD S BOHEM  Klára s pomocí husity zavražděného mnicha představí dramatickou historii monumentálního kláštera Zlatá Koruna na jihu Čech založeného Přemyslem Otakarem II. Při setkání s železným a zlatým králem se zamyslí nad tím, jaké důsledky mohou nastat, pokud je slib Bohu motivován jistou kalkulací.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

4. VELHARTICKÝ HŘBITOV ANEB ERBENOVA ZPRÁVA O ČERNÉ MAGII  Klára s Jiřím v čase současném představí místo, kde údajně čerpal Karel Jaromír Erben námět pro svoji známou báseň Svatební košile ze sbírky Kytice. Na pověstmi opředeném velhartickém hřbitově se opravdu nebudou cítit dobře, zvláště když přímo živě a za noci se jim tu odvinou scény umrlce ze Svatební košile.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Jan Loučím

5. MARIÁNSKÁ TÝNICE ANEB LITINOVÝ PŘÍBĚH LÁSKY  Klára zažije zajímavé setkání s geniálním stavitelem Santinim, který jí představí především svůj barokní skvost – Mariánskou Týnici. Zbude ještě čas, aby Klára seznámila diváky s muzeem litiny, které je zde umístěno a s jeho kuriozitou – litinovým příběhem lásky.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

6. O SMRTI VRAŽDOU, O ŽIVOTĚ VABANK ANEB VALDŠTEJN, MUŽ S VELKÝM V  Klára svou zvědavost tentokrát trochu přežene, když chce před půlnocí před chebským hradem zjistit, co je pravdy na pověsti, že tudy projíždí zavražděný vévoda Valdštejn s krvavou ránou v hrudi. Její kolega Jiří se jí někde ztratí a ona se před hradem ocitne sama. Její zvědavost ji opravdu přivede k setkání s vévodou, ale naštěstí poněkud jinak, než vypráví pověst.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

7. CHYŠE ANEB O PLNOSTI ČASU A VĚČNÉM ŽIVOTĚ  Klára s Jiřím se vypraví na renovovaný zámek Chyše v Karlovarském kraji. Klára se zde chce, k nelibosti Jiřího, vydat po stopách pověsti, která inspirovala mladého Karla Čapka k dramatu Věc Makropulos. Při pokusech s omlazovací maskou se v čase vskutku posune, a to do roku 1917.
8. ŠTRAMBERK ANEB O UŠÍCH A JINÝCH SMYSLECH  Klára s Jiřím v příjemné nadsázce odvyprávějí i odehrají pověst o založení Štramberku a nezapomenou také na zdejší pověstnou pochoutku – Štramberské uši.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Jan Loučím

9. HOSLOVICKÝ MLÝN ANEB SKANZEN LIDSKÉHO DUCHA  U formy vyprávění Minipříběhů jsme si již zvykli na jistou nadsázku, se kterou jsou vyprávěny. V tomto příběhu o skanzenu lidského nepoddajného ducha tato forma jaksi nefungovala, a tak smutný příběh sourozenců Harantových převyprávějí Jiří s Klárou bez oné nadsázky.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

10. KAZÍN, TETÍN A LIBUŠÍN ANEB BYLO NEBYLO?  Kde hledat bájný Kazín, Tetín a Libušín se pokusí ukázat Klára s Jiřím. Snaží se jim v tom pomoci samotné bájné kněžny, které Jiřího pozvou na své hrady. Nemohou ale, jako bájné postavy, být příliš konkrétní, a tak se jejich pozvání nakonec ukáže jako značně problematické.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

11. FRÝDECKÝ ZÁMEK ANEB KOZEL Z NEBE SPADLÝ  Jaký je rozdíl mezi válečnou lstí a podvodem se pokusí vysvětlit Klára Jiřímu za pomoci dávné pověsti o dobývání Frýdeckého hradu, což jí umožní tuto zajímavou památku Moravskoslezského kraje také představit. A tak jako tehdy oblehatelé hradu, tak i dnes Jiří lest neprohlédne.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Jan Loučím

12. POBITÍ SASÍKŮ V ČECHÁCH ANEB O OBRAZU A MNOHÉM RÁZU LEGENDY  Klára s Jiřím se pohádají před největším Alšovým obrazem umístěným v Muzeu českého ráje v Turnově o to, co je těžší: zda namalovat podle podvrženého rukopisu obraz, nebo tento podvržený rukopis vytvořit, a to tak mistrně, že inspiroval k mnoha uměleckým dílům. Sázkou se pak snaží své tvrzení dokázat a přitom diváka seznámí s tímto monumentálním Alšovým dílem.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Pavel P. Ries

13. SLEZSKÉ RUDOLTICE ANEB TROCHU BLÁZNOVSTVÍ  Tak jako v Karlových Varech, i zde na zámku ve Slezských Rudolticích se Klára setká s poněkud extravagantním hrabětem Hodicem, který jí v poněkud bláznivé atmosféře představí některé své životní peripetie, když ze zámku udělal extravagantní sídlo.
Hrají: Klára Brtníková, Jiří Suchý
Režie: Jan Loučím (PaRi)

(více)

Recenze (4)

Brtniik 

všechny recenze uživatele

Viděl jsem všechny díly, přiznávám kvůli Kláře, ale brzy jsem celému cyklu přišel na chuť. Docela milé přiblížení všeho možného a vše minimalisticky pojednané. Pan režizér měl při výběru hlavní postavy (KB-V) šťastnou ruku – holčina má velké kouzlo. Pan režizér natočil i vzdělávací videospoty pro dějepis ZŠ, určený jen pro internet. Každý z deseti dílů má cca 5 minut - najdete zde: http://edukativnispolecnost.cz/?page_id=321 . ()

Reklama

Mariin 

všechny recenze uživatele

Viděl jsem jen díl o "Panence Skákavé" v poutním místě Skoky, ale nijak se mi to nelíbilo. Hodně povrchní. Jak tu pořád opakovali, že Panna Maria pomáhala lidem, ale sama sobě pomoci nedokázala, se mi zdá nejen hloupé, ale i rouhavé (kostel ve vysídlených Sudetech je totiž zpustlý). Jediným kladem tohoto pořadu je upozornění na určitou konkrétní lokalitu, to ostatní (včetně líbání na závěr) je nechtěná parodie. ()

PaRi

všechny recenze uživatele

1. díl cyklu Proč se Antonín Dvořák nestal řezníkem získal na Mezinárodním filmovém festivalu evropského umění Arts&film 2010 v Telči Cenu poroty v kategorii Hudba, dramatické umění, film a literatura. Šestého ročníku se zúčastnilo 32 zemí z Evropy s 283 filmy. Soutěžilo se v pěti kategoriích: 1. Výtvarné umění ve všech oblastech a oborech 2. Architektura a design, lidové umění 3. Hudba, dramatické umění, film a literatura 4. Film Future 3000 5. Multimedia. Již odvysílané Minipříběhy si můžete pustit přes tento odkaz a nebo přes Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%A9_minip%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy_a_kuriozity ()

Galerie (1)

Zajímavosti (1)

  • Kolekci 4 dílů z 26dílného cyklu byla udělena jedna z hlavních cen na Evropském filmovém festivalu filmů o umění Arts&film. Kolekce zahrnovala díly "Hoslovický Mlýn aneb skanzen lidského ducha Kazín", "Tetín a Libušín aneb bylo nebylo",  "Mariánská Týnice aneb litinový příběh lásky" a  "Chyše aneb o plnosti času a věčném životě". (PaRi)

Reklama

Reklama