Ocenění

  • vítězství
  • nominace

Moscow IFF

  • 2001 - Péter Tímár (Cena mezinárodní kritiky FIPRESCI)
  • 2001 - Zlatý Jiří