Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Barevný rakouský film o velkém lidovém herci Alexandru Girardim. Když se jeho jméno objevilo po prvé na plakátech divadla, byl v celé Vídni styl jevištního projevu jen pro lehké a nenáročné pobavení. Girardi však usiloval o vážnější umělecké záměry. Jeho herecká činnost spadá do doby, kdy ve Vídni působí hudební skladatelé Franz Suppé a Johann Strauss. Životní osudy i umělecké úsilí jsou posléze korunovány vyznamenáním, které mu bylo uděleno za jeho činnost a především uznáním, kterého se mu dostalo v uměleckých kruzích i od prostých diváků. (Filmový přehled)

(více)

Recenze (1)

ripo

všechny recenze uživatele

Vídeň je nerozlučně spjata s operetní tvorbou tří velkých hudebních skladatelů, kterými byli: Franz Suppé, Johann Strauss a Karl Milöcker, kteří položili základ tomu, co u nás zveme vídeňskou operetou. Její rozmach v druhé polovině minulého století, její popularita a úspěchy v celém světě jsou jistě vhodným a přitažlivým thematem pro filmové zpracování. K tomuto námětu se vázalo již více filmových předloh nejen rakouské, ale i jiné produkce, v nichž bylo použito buď přímo některé operety nebo byl životopisně zpracován profil hudebního skladatele. Film „Vídeňský komediant" si položil úkol ukázat význam Jednoho z velkých lidových herců Alexandra Girardiho pro zlidovění divadla a vytyčení uměleckých záměrů. Již v tom se liší od všech filmů předcházejících. V jednotlivých scénách se film snaží ukázat společenské poměry i kritický pohled, který vedl Girardiho k úsilí o nový herecký projev. Ve filmu jako celku vyznívají však tyto scény jen útržkovitě. Autoři se snažili zachovat kolorit doby, čemuž odpovídá i práce kameramana. I když v uměleckém úsilí tohoto filmu neuvidíme mnoho nového, je nutno uvítat snahu po oslavě jednoho z předních vídeňských lidových herců. Filmový přehled 36/1955 ()

Galerie (4)

Reklama

Reklama