Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Po letech usilovného bádání stojí tým Profesora Sewella (Peter Cushing) před důležitým objevem léku proti tyfu a dýmějovému moru. Po bezprecedentním zákroku vládních autorit je však vynález označen za státní tajemství, Sewellovi je zakázáno vědecké publikování a celý tým má být informačně izolován. Situace se ještě dramatizuje poté, kdy je jeden ze členů týmu neznámou organizací požádán o tajnou předávku pečlivě střežených výsledků výzkumu. (dopitak)

(více)

Recenze (1)

dopitak 

všechny recenze uživatele

Tohle je sci-fi asi jako Osudy dobrého vojáka Švejka.. Zcela nevyvedený pokus o špionážní thriller, který prostě nemůže patřit mezi hodnověrné britské sci-fi žádné doby. Petr Cushing v roli vědce, Ian Bannen coby zmrzačený veterán z Koreji. ()

Reklama

Reklama