poster

Historie.cs (TV pořad)

Dokumentární / Publicistický / Talk-show / Historický

Česko, 2008, 410x51 min

 • Tom_Lachtan
  *****

  Nelepší pořad ČT, který je v mých bulvách skvělým doplňkem/tv verzí rozhlasových "Toulek Českou minulostí," s kteroužto relací se díky odlišnému přístupu k formátu nebijí (postupný trip po časové ose vs. střídající se témata). Témata samotná jsou zajímavá a je jen dobře, že postupem času nejsou jen cs, ale obrací se všude tam, kam naše historie dohlédne (ač se zeleným zákalem). Výběr hostů je výtečný (a debaty nejen zábavné, ale častokrát i s grácií humorné), stejně tak i moderátor je dostatečně kvalitní a působí solidním dojmem neblbé osoby, což se velmi hodí (občasně moderující Marie Koldinská sice trošku zaostává, ale ne o moc). PS: Výtečná znělka(5.11.2012)

 • mcleod
  *****

  Velmi dobrý pořad, ze kterého se lze dozvědět hodně zajímavých informací o různých historických událostech a etapách. Kvalita pořadu se ale samozřejmě hodně odvíjí od pozvaných historiků. Osobně mám radši předem připravené dokumenty s jasným scénářem, který je doplněn odpovídající (a vysvětlující) obrazovou stránkou. Přesto i tento jednoduchý diskuzní formát může mít velký přínos... obsahuje více hodnotných informací a názorů slavných historiků, navíc sledování jejich diskuze umožňuje i neméně přínosný vnik do jejich myšlení. Jen to neustálé ignorování (historických) geografů ve všech těch dílech o krajině či obyvatelstvu (kde by měli často mnohem více co říci než pozvaní hosté) mě docela štve.(13.1.2012)

 • Mlle
  *****

  Letitá oáza inteligence, ke které se ráda vracím. Kdysi jsem měla osobní problém s projevem Vladimíra Kučery a hořce jsem litovala přerušení účasti paní profesorky Koldinské, v poslední době ale jako by se Vladimír Kučera srovnal s partikularitou své role v pořadu, lépe reaguje, méně vyčnívá a moderuje adekvátněji. Výběr hostů je vždy excelentní, občas se tu seznámím s pro mě dosud neznámým historikem, jehož práce ráda sleduji i dále. Preferuji spíše témata ze starší doby, historie 20. století mě tolik nezajímá, ale s povděkem přijímám i časově širší tematické průřezy. Někdy není faktický přínos až tak hutný, ale to je pochopitelně dáno tím, že my, diváci tohoto pořadu, se o historii zajímáme, osobně si v tomto příjemném provedení četné znalosti ráda připomenu, zopakuji i rozšířím. Sympaticky střídmá dramaturgie pořadu okatě stvrzuje nesmyslnost nadbytečných efektů, hraných pasáží a zdánlivě důmyslných prostřihů pro celkovou efektivitu pořadu, tyto prvky jinde otravují a prodlužují stopáž na úkor zajímavých informací. Tvůrcům i nám divákům přeji, aby tento pořad ve své skvělé formě ještě dlouho vydržel.(2.1.2016)

 • Adam Bernau
  *

  Díl o Valdštejnovi. Ať už jste si o něm něco přečetli nebo ne, bude sledování tohoto pořadu ztraceným časem. Probíhá to tak, že moderátorka klade hostům dotazy, z nichž je zřejmé, že není úplně nepoučená, ale na jejichž základě dostáváme od hostů jen nesouvislé recyklování v literatuře tisíckrát probraných trivialit. Hostům tento formát, jak se zdá, vyhovuje. Čili skoro hodina zbytečného plkání o něčem, co mělo být uvedeno v hutném úvodním bloku, na nějž by mohla navázat skutečná, zasvěceným odborníkem moderovaná debata. Problematik k tématu je dost (hosté se jich alespoň dotkli, ale nezdálo se, že by měli k valdštejnské tématice skutečně co říci). Já jsem naivně očekával, že zjistím, kudy se ubírájí valdštejnská studia od dob Janáčkových či Polišenského monografií, nebo že budu svědkem disputace o významu a zhodnocení této naprosto mimořádné postavy mezi Čechy. Místo toho úryvky z komické Daňkovy hry a jeden záběr z Českou TV nepochopitelně pohřbené hry Popel a hvězdy. Jedině vstup objevitele Valdštejnova podrobného horoskopu byl k něčemu dobrý, kdežto vstup historika vojenství dobrý být mohl, kdyby netrval minutu. Ostatně vévoda Frýdlantský, Meklenburský etc. by si zasloužil spíše dkumentární seriál.(15.5.2016)

 • Big Bear
  *****

  U tohohle mne napadá to, co třeba při poslechu příběhů ,, těch co to nevzdali'' na Paměti národa. Je to pokaždé myšlenka, jak moc je potřebné aby naši historii znali mladí. Aby ji znali důkladně. Není třeba jít nějak hluboko zpět. Pominu-li významné dějinné události, pak asi nejdůležitějším obdobím považuji rok 1918 až do současnosti. Jenže kdo se tento formát dívá? Teenager, který se chce něco dozvědět? Kterého to poučí, případně vyvede z bludů typu, že komunisti jsou dnes moderní politická strana, která sice v padesátých letech krapet škobrtla, jinak je ale fajn a myslí to s lidmi dobře... Ne, na tenhle pořad bude koukat hlavně ten, kdo už o probíraném tématu něco ví a chce si znalosti prohloubit... Pořad sám je skvělý, není to jeho chybou. Nejeden díl by měl běžet ve školách! * * * * *(10.12.2014)