Reklama

Reklama

Recenze (4)

Maja_N 

všechny recenze uživatele

Možno som mala príliš veľké očakávania od tohto dielu a zaslúžilo by si to o niečo vyššie hodnotenie. Divácky spravené pútavo, aby to nepôsobilo nudne, ale ustavičné striedanie častí so sprievodcom príbehu, hrané časti, hrané časti doplnené o komentár rozprávača, samotný rozprávač a ešte aj vyjadrenia historikov na mňa pôsobili až príliš rušivo. ()

Reklama

Autogram 

všechny recenze uživatele (k tomuto seriálu)

Kým sa z Prešporku stala Bratislava, chvíľu to trvalo. Kodifikovanie spisovného slovenského jazyka je najväčší počin Štúra, ale nie jediný. Film to podáva kompletne, zoširoka a modernou pútavou formou a nechýba tam asi nič. Chrappa vstupuje medzi postavy hraných dokrútok nenásilne a často aj veľmi vtipne. Krátke trvanie umožňuje doplniť si zabudnuté znalosti úplne každému. –––– Pracovať, bojovať, žiť a mrieť za svoj národ. ()

Arsenal83 

všechny recenze uživatele (k tomuto seriálu)

Kompletný popis k Štúrovi, ktorý je pre mňa osobne určite jedným z troch najväčších Slovákov v dejinách, aj väčším než Štefánik. Bez Štúra by nebolo možno už slovenského národa. Mimochodom tá legendárna vychádzka na Devín, ktorá sa tak oslavne u nás popisuje, bola výrazne spojená s konzumáciou alkoholu. To v dokumente neukázali, iba to, že si chlapci spievali. Ale že im bolo do spevu, to nebolo len vlasteneckým duchom. Inak je tiež zaujímavé, že obaja slovenskí velikáni, Štefánik aj Štúr, veľmi milovali ženy, no ani jeden z nich sa nechcel viazať. ()

Galerie (15)

Reklama

Reklama