Reklama

Reklama

Kolem Mileny Jesenské

(TV film)
všechny plakáty
Dokumentární / Drama / Historický / Životopisný
Česko, 2018, 52 min

Obsahy(1)

Hraný dokument o životě a díle významné české novinářky a bojovnice proti nacismu. Píše se rok 1960. Jaroslava Vondráčková (v podání Vandy Hybnerové) v samotě svého bytu sepisuje knihu o Mileně Jesenské a seznamuje nás s životem a dílem této dlouho opomíjené české novinářky. Vypráví její životní příběh z pohledu vrstevnice, spolupracovnice, ale také ženy do Jesenské zamilované. Pokouší se být objektivní, ale mnohdy se jí to nedaří. Minulost je ještě bolestivá a ne zcela zpracovaná... Režisérka Natálie Císařovská pomocí archivních dokumentů (fotografií, korespondence, článků, dobových ilustrací i filmových záběrů) a hraných rekonstrukcí představuje Milenu Jesenskou nikoli jako mramorovou hrdinku, ale jako ženu z masa a kostí. Vyzdvihuje její občanskou statečnost zejména v kritické době 30. let 20. století, kdy svými články povzbuzovala obyvatelstvo v době politické krize, a zároveň se snažila čelit nástupu nacionalismu a nenávisti. Myšlenky Jesenské jsou velmi moderní a aktuální dodnes.
Milena Jesenská pocházela z dobré pražské rodiny lékaře Jesenského, studovala první dívčí gymnázium Minerva a brzy se dostala do okruhu Franze Kafky. Tato krásná intelektuálka byla součástí výjimečné atmosféry, kdy se v pražských kavárnách stýkali Češi, Němci, Maďaři a Židé. Jesenská byla jednou z prvních překladatelek díla Franze Kafky a psala články a fejetony do různých pražských listů. Byla mostem mezi židovstvím a křesťanstvím, mezi češstvím a němectvím: „Jsem samozřejmě Češka, ale především se snažím být slušným člověkem.“ Po první světové válce, jako mnozí, inklinuje Jesenská ke komunismu, nikdy nevstoupí do strany formálně, nicméně její články mají velmi levicově angažovaný charakter. Vdá se za funkcionalistického architekta – básníka stavby – Jaromíra Krejcara, který je členem Devětsilu. Tentokrát je tedy Milena součástí českého levicového kruhu, který věří v budoucnost. Brzy se ale zklame a zjistí, že její ideály jsou neslučitelné s těmi stranickými. Přichází období její největší autorské zralosti, od 30. let píše pro Peroutkovu Přítomnost. Na rozdíl od 10. a 20. let, kdy psala pro ženské rubriky především o každodenním životě, věnuje se teď hlavně sociálním aspektům a politice. Opět se snaží citlivě propojovat německé a české. Jezdí dělat reportáže do Sudet a opakuje: ne každý Němec je kolaborant, je třeba rozlišovat (jakási ozvěna na doby v Kafkově okruhu, které jsou již navždy pryč). Během války se Milena zapojuje s veškerou svou energií do protinacistického odboje – je zatčena, vězněna a nakonec umírá v 47 letech v koncentračním táboře Ravensbrück. V dubnu 1995 jeruzalémský památník holocaustu Jad Vašem udělil Jesenské cenu Spravedlivá mezi národy a v říjnu 1996 jí Václav Havel in memoriam propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy... Milena Jesenská byla dlouho známá jen jako adresátka Kafkových dopisů (Dopisy Mileně), přítelkyně, milenka a múza slavného spisovatele – to je ale jen zlomek jejího příběhu. Jesenská je především svébytnou postavou českých dějin, které ve filmu ještě nebyl věnován prostor – dokumentární portrét režisérky Natálie Císařovské je poctou této nesmírně statečné ženě. (Česká televize)

(více)

Recenze (6)

Vodnářka 

všechny recenze uživatele

Milena! Sebevědomá, charismatická, neoblomná. Její talent věci jasně a reálně pojmenovat jí kdekdo záviděl, její texty mnozí čtou dodnes s nadšením, s její odvahou by málokdo mohl soupeřit. Často nevyrovnaná, chvílemi zhýralá alespoň v mládí okouzlovala slavné intelektuály od Ernsta Pollaka, přes Franze Kafku až po architekta Jaromíra Krejcara. Její redaktorská činnost byla geniální, od módy a vztahů si prosazuje psát o tématech, které byly dříve vyhrazeny pouze mužům - kritizuje polickou situaci, vídeňskou poválečnou společnost i pražské Němce. Píše do Peroutkovy Přítomnosti, Lidových novin, Národních listů, účastní se protinacistického odboje… Ano, to vše se Natálii Císařovské podařilo vystihnout. Dokument však těží mnohem více z kouzla Jesenské, které je tak jednoduché předat dál, než aby sám cokoliv přinesl. Ať už volbou formy, tempa nebo vystavěním dokumentu a chvílemi spíše až nudí. Přestože Vanda Hybnerová v roli ublížené přítelkyně Jesenské Jaroslavy Vondráčkové vyniká, propast mezi geniální Milenou a snímkem plným zdlouhavého vyprávění, vzpomínek stárnoucí dámy a jakési pseudorekonstrukce popisovaných scén bije do očí. ()

JitkaCardova 

všechny recenze uživatele

Čekala jsem hraný dokument, a ono to bylo němými unylými obrazy podkreslené, nemístně a nepochopitelně uštěpačné a zahořklé, nebo zas hloupě melodramatické a každopádně mongoloidně deklamované, přemrštěně a nelogicky teatrální čtení útržkovitého referátu, z nějž bylo patrné jen tolik, že Milena Jesenská pro ploché, banální a nekoherentní chápání smečky autorek zůstala ve všech ohledech nepolapenou a ve všem je přerůstající záhadou. Než do tak blbého paskvilu zasazená roztroušená fakta či útržky dobových dokumentů, to raději důstojné ticho. *~ ()

Reklama

Aky 

všechny recenze uživatele

Dokument o všemi režimy pronásledované, takže dnes téměř neznámé ženě, která, kdyby neprožila krátký románek s Franzem Kafkou komentovaný v jeho Dopisech Mileně, zůstala by snad neznámá úplně. Zajímavá postava, zajímavý námět. Co tomuto dokumentu podráží nohy nezvládnuté pokušení autorů prezentovat hlavně sebe. ()

Lukrecie 

všechny recenze uživatele

"Všechno na světě lze zničit, rozbít a utýrat, MYŠLENKY ne. Myšlenka velké iluze, že bude jednou svět, v němž lidé nebudou státi jako nepřátelé proti sobě, neboť skutečnost stejného pojmu cti, povinnosti a statečnosti bude větší než skutečnost hranic, nemůže nikdy zahynouti. Stále znovu ji ponesou lidé světem." ()

Galerie (28)

Reklama

Reklama