Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Nový hudobno-zábavný program RTVS, v ktorom hudobník Peter Bič neformálne komunikuje so svojimi hosťami na rôzne témy týkajúce sa ich hudobnej tvorby a života. Hlavnou časťou relácie je hudobná produkcia jednotlivých hostí, ale aj spoločné hudobné vystúpenia, pri ktorých vznikajú neočakávané interakcie. (RTVS)

Recenze (4)

Galerie (11)

Reklama

Reklama