Reklama

Reklama

Pavol Dobšinský

Pavol Dobšinský

nar. 16.03.1828
Slavošovce, Uherské království

zem. 02.10.1885 (57 let)
Drienčany, Rakousko-Uhersko

Biografie

Pavol Dobšinský bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Narodil sa v rodine evanjelického farára. Vzdelanie získal na gymnáziu v Rožňave a Miškovci. Od roku 1840 študoval na evanjelickom lýceu v Levoči. V roku 1850 úspešne doštudoval a zložil kňazskú skúšku. V rokoch 1848-1849 sa pridal k revolučnej armáde a neskôr sa stal vojakom cisárskeho vojska. V roku 1850-1852 pôsobil v Levoči ako asistent u evanjelického farára a etnografa. Vďaka svojmu zamestnávateľovi sa začal venovať zbieraniu a vydávaniu slovenskej ľudovej slovesnosti. Od roku 1852 pracoval ako pomocný redaktor v časopise Slovenské pohľady, neskôr pôsobil ako kaplán, v rokoch 1858-1861 ako profesor slovenského jazyka a literatúry v Banskej Štiavnici, a napokon sa usadil v Drienčanoch, kde od roku 1861 pôsobil ako farár. Oženil sa celkom dvakrát – prvý raz si vzal Paulínu Schmidtovú, jeho druhou družkou sa stala vdova po Jánovi Čajakovi a sestra Terézie Vansovej Adela Medvecká-Čajaková.

Začiatky jeho literárnej tvorby sa datujú ešte od čias jeho štúdia na evanjelickom lýceu. Už v tej dobe písal básne v intenciách štúrovskej poézie. Boli to najmä ponášky na ľudovú pieseň, vlastenecké a alegorické básne. Sústavne tiež prekladal zo svetovej poézie. V rôznych časopisoch mu postupne vyšli preklady Byrona, Lamartina, Mickiewicza. Vydával rukopisný časopis Holubica, vydával časopis Sokol, recenzoval almanachy Concordia a Lipa. Ako editor sa zaslúžil o vydanie literárnych prác Jána Čajaka, Jána Bottu či Ľudovíta Kubániho. Ťažisko jeho činnosti je vo folkloristike. Už ako študent sa zaoberal problematikou ľudovej slovesnosti. Časopisecky publikoval folkloristické štúdie a zhrnul ich do knihy "Úvahy o slovenských povestiach" (1872). Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery. Pred publikovaním ich zbavil pôvodnej erotickosti a šťavnatého humoru, vďaka čomu sa ľudové diela (pôvodne určené dospelým) stali obľúbenými a vhodnými medzi detskými čitateľmi. Spolu s A. H. Škultétym zostavili a v roku 1858-1961 vydali súbor 64 rozprávok v šiestich zošitoch pod názvom "Slovenské povesti". Krátko pred smrťou vydal 90 rozprávok v ôsmich zošitoch pod názvom Prostonárodné slovenské povesti (1880-1883). Tieto zbierky sú základným a dodnes reprezentatívnym dielom slovenskej folkloristiky.

Wikipedia

Spisovatel

Filmy
2015

Sedmero krkavců - kniha

2012

Dvanáct měsíčků (TV film) - kniha

1997

Černokněžník (TV film) - kniha

1995

Sen o krásné panně (TV film) - kniha

 

Zlatý kolovrátok (TV film) - kniha

1994

Dlhý, Široký, Bystrozraký (TV film) - kniha

 

O Jankovi kľúčiarovi (TV film) - kniha

1993

Chudobných rodičov syn (TV film) - kniha

 

Sedmero krkavců (TV film) - kniha

Reklama

Reklama

 

Tri stromy (TV film) - kniha

1992

Dvanáct měsíčků (TV film) - kniha

1991

Pravda (TV film) - kniha

 

Ružová Anička (TV film) - kniha

1989

Prorok Rak (TV film) - kniha

1988

Nebojsa - kniha

 

Tri priadky (TV film) - kniha

1987

O živé vodě (TV film) - kniha

1986

Mahulena, zlatá panna - kniha

1984

Drevená krava (TV film) - kniha

 

Loktibrada (TV film) - kniha

 

Múdry Maťko a blázni (TV film) - kniha

1982

Největší pecivál na světě - kniha

 

Sůl nad zlato - kniha

1981

Nebojsa (TV film) - kniha

 

Plaváček a děd Vševěd - kniha

1980

Zlatá panna (TV film) - kniha

1975

Svetská krása (TV film) - kniha

 

Zlatá priadka (TV film) - kniha

1973

Zlatovláska (TV film) - kniha

1971

Klinko a Kompit kráľ (TV film) - kniha

 

Čarodejný nápoj (TV film) - kniha

1969

Princezna Lada (TV film) - kniha

1968

Růžová Anička (TV film) - kniha

1967

Berona (TV film) - kniha

 

Sedmero krkavců (TV film) - kniha

 

Tři stromy (TV film) - kniha

1965

Zlatá panna (TV film) - kniha

1959

Princezna se zlatou hvězdou - kniha

1954

Byl jednou jeden král... - kniha

Seriály
1987

Strom pohádek - kniha

 

Maruška - kniha (E02)

1981

Dobrodružstvá Janka Hraška - kniha

1969

Dobšinského rozprávky - kniha

Divadelní záznam
2008

Soľ nad zlato - kniha

1992

Zlatovláska - kniha

1984

Zlatovláska - kniha

Krátkometrážní
2016

Bratříček jelen (studentský film) - kniha

1983

Hadí princ - kniha

1977

Kto to spieva v kolovrátku (TV film) - kniha

1975

Fúkaj, Silák, Jeleniar - kniha

1970

Tři čarovná pera - kniha

Herec

Dokumentární
1985

Rozprávkár (TV film) - a.z.

Reklama

Reklama