Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Film je sestřihem tří němých filmů z 20. let. Sestřih provedl v roce 1958 sám režisér těchto filmů M. J. Krňanský v archivu NFA. Snímek obsahuje následující tři povídky: 1) Píseň života (povídka Osudem zrazeni,1924) - Hanička je odložené dítě, kterého se ujme starý drožkář. Po jeho smrti žije Hanička u bratra svého pěstouna a pracuje v továrně, kde ji obtěžuje svými návrhy ředitel Mára. Jednoho dne se ředitel pokusí vynutit si dívčinu přízeň násilím... Ve filmu Blednoucí romance je tato povídka označena jako povídka Osudem zrazeni. 2) Příběh jednoho dne (1926) - Mladá dívka Julie je jedinou dcerou vdovy Břežanské, která do ní vkládá velké naděje. Julie pevně odolává dvoření svého šéfa. Jednoho dne se však seznámí s mladým revidentem Fráňou a podlehne mu. Jejich známost trvá asi půl roku a poté je Fráňa představen Juliině matce. Ta ho považuje za snoubence své dcery, ale k překvapení všech to Fráňa s pohrdáním odmítne. Julie je jeho jednáním hluboce uražena a chce se s ním rozejít... 3) Podsvětí (povídka Bahno Prahy, 1927) - Pražská spodina se schází v putyce zvané Jedová chýše. Mezi nimi je i Václav Tatar, čestný muž, o kterém se říká, že jeho otcem je bohatý sedlák. Mezi Tatarem a dcerou majitele putyky Lenkou vznikne citový vztah. Tatarův otec hledá po pražských hospodách svého syna. Před jeho zraky se Václav nechá vyprovokovat přítelem Petra - nevlastního bratra Lenky - k hádce, při níž je Petr zabit a Tatar přítomným tajným policistou zatčen. U soudu se mu však podaří prokázat svou nevinu. Ve filmu Blednoucí romance je tato povídka označena jako povídka Bahno Prahy. (Film Europe)

(více)

Recenze (2)

NinadeL 

všechny recenze uživatele

V roce 1945 bylo zničeno mnoho filmů, mmj. z filmů Krňanského Píseň života (1924), Příběh jednoho dne (1926) a Bahno Prahy (1927) zbyly pro budoucnost jen fragmenty. Koncem 50. let vznikl za účasti autora tento společný sestřih pod názvem Blednoucí romance. Už tehdy to bylo považováno za nouzové řešení, dnes je pro změnu fascinující najít právě tento sestřih kdesi hluboko ve filmotéce #Edisonline. Z dnešního hlediska je velmi rušivý výběr dodatečné hudby a použití moderních přechodů mezi jednotlivými záběry a mezititulky. Ale zároveň je to radost, protože se dochovalo alespoň něco. V Písni života (pod novým názvem Osudem zrazeni) je velmi zajímavá etuda s Růženou Hofmanou, která svého času aspirovala na nástupkyni Suzanne Marwille. Příběh jednoho dne s Mary Jansovou dává tušit velmi zajímavý přepis klasického románu Ignáta Herrmanna, jednoho z nejatraktivnějších spisovatelů, kteří filmaře inspirovali v žánru staropražských obrázků. A konečně Bahno Prahy s geniální Bronislavou Livií podle dnes už kultovního románu K. L. Kukly potvrdí názorový proud, který praví, že by právě tento film mohl směle zastínit Batalion, Takový je život i Tonku Šibenici. ()

sator

všechny recenze uživatele

Povídka Podsvětí se točila v autentickém interiéru proslulé hospody Jedová chýše. Jedová chýše stávala od třináctého století na návrší Větrov, v dnešní Apolinářské ulici č. p. 446 na konci léta 1930, byla definitivně zbořena. ()

Reklama

Galerie (2)

Zajímavosti (5)

  • Povídka „Podsvětí“ se točila v autentickém interiéru proslulé hospody „Jedová chýše“. „Jedová chýše“ stávala od 13. století na návrší Větrov, v dnešní Apolinářské ulici č. p. 446. Na konci léta 1930 byla definitivně zbořena. (sator)

Reklama

Reklama