Reklama

Reklama

Interview s Bohem

  • USA An Interview with God (více)

Obsahy(1)

Paul Asher, nadějný novinář, se vrací domů ze zpravodajství o válce v Afghánistánu a zjišťuje, že jeho život je v troskách - jeho manželství se rozpadá a on je v zajetí osobní krize, které ještě nerozumí. Navíc voják, se kterým se Paul spřátelil v Afghánistánu, bojuje doma a Paul se mu zoufale snaží pomoci. Ale Paulův život dostane zvláštní zvrat, když mu onen voják nabídne rozhovor, kterému se nedá odolat – rozhovor s někým, kdo o sobě tvrdí, že je Bůh. (TV Noe)

(více)

Recenze (8)

hygienik 

všechny recenze uživatele

SPOILER! Nie som si istý, či pán Perry Lang točil IwG ako kresťanský film. Mám dojem, že ho tak veľmi chcel urobiť prijateľným aj pre ateistov, až sa stal deistickým. V zmysle, že človeka stvoril Boh a načúva mu, ale prúsery si narobili ľudia sami a oni majú plne v rukách ich aj vyriešiť, čo nie je celkom pravda. Hoci film vyznieva protestantsky, prrekvapivo uprednostní skutky pred samotnou vierou a umenšuje vplyv Boha, ale hlavne diabla, na ľudské životy. ()

Dedincan 

všechny recenze uživatele

Natočiť rozhovor s Bohom je pomerne ambiciózne. Celkové prevedenie a herecké výkony teda nehodnotím, o to tu nešlo. Tak aspoň za snahu o hviezdičku naviac. Samotné rozhovory boli prerušované zábermi zo života hlavnej novinárskej postavy. Dá sa povedať, že väčšina filmu vrátane významnej časti rozhovorov bola práve o jeho príbehu. Samozrejme, aj z osudov iných sa dá poučiť a aj pri takto zacielených debatách zaznela nejedna hodnotná myšlienka. Nechýbali však ani štandardné otázky typu "Prečo sa na svete deje zlo" alebo či existuje slobodná vôľa. Som rád, že sa Afganistan dokopy neriešil a nevznikla z toho ďalšia vojnová propagandiáda. Zaujal ma netypický pohľad do konzervatívnej novinovej redakcie - v našich končinách niečo pomerne nevídané. ()

Reklama

Magika82 

všechny recenze uživatele

Tak moment, zde se shoduji s první části kritiky Hygyenika ke snímku, ale zcela nesouhlasím s jeho druhou částí. Ano, jsem mimo jiné také historička a filozofka. Svou víru mám v srdci a nehledám ji u církve. Přesto si plně ponechávám pesimisticko-realistický pohled na svět, ale jsem schopna díky sebevzdělávání a touze po vědění se na mnoho věcí podívat z mnoha stran, a to objektivně a konstruktivně... Kde je tedy chyba v hodnocení/kritikách tohoto snímku? U prostého faktu, že nikdo z nich patrně nezná důvod tzv. Války na Nebesích, Svržení Archanděla archandělů Lucifera spolu s třetinou andělů, kteří se postavili Bohu kvůli Nejvyššímu Božímu zákonu, který zní: "Každý živý tvor mající vědomí sebe sama, a jenž proto byl obdařen tím nejcennějším darem - Duchem (duší), bude skrze své životy učit růst, učit se, dokud nedosáhne Nejvyššího vědomí (synonyma: Osvícení, Nanebevstoupení, Spojení s Bohem, vstoupení do Království Boží, atd..), kdy bude schopen osvobodit se od hmoty a hmotného světa. A proto je každému takovému tvoru, jenž je dílem mým, dán dar Svobodné vůle. Činy a skutky jenž vykoná a kterých se dopustí, budou vždy jen a pouze na jeho svobodné vůli. A to je zákon, který ani já, Ten který jsem, nikdy nepřekročím ani svou všemohoucí silou. A proto jej nepřekročí ten Nejnižší a ani ten Nejvyšší z vás, které jsem ze sebe stvořil!"... Lucifer(Světlonoš/ka), neb jak známo, všechny duchovní bytosti byly Bohem stvořené jako bezpohlavní, vyčetl Bohu tento zákon s tím, že takto se všechny Duchem obdařené bytosti v celém vesmíru budou moci obrátit ke Stvořiteli zády a sami sebe začít považovat za bohy.. Odpovědí mu bylo, že z něj a jím stvořeného Ducha, bude úkolem nalézti vlastní cestu skrze životy, učení a růst jeho k tomu, aby tak mohl nakonec nalézt Pravdu a povznésti sebe sama... S tím se Lucifer nespokojil, tak jako mnoho jiných serafínů a cherubínů, jenž se vzepřeli tomuto zákonu a tím i Bohu. Byli sraženi a ztrestání trestem tím, že chtějí-li opět dosáhnout Odpuštění a Povznesení, musí rovněž nalézti vnitřní cestu... Namísto toho se přes veškerou lásku k Bohu Lucifer ještě více zatvrdil a rozhodl se prokázat Boží omyl... Vyslal jemu podřízené do všech koutů, aby Duchem obdařeným bytostem našeptávali slova, kterými mohou zvrátit jejich svobodnou vůli a přimět je tak jednat podle vůle jejich... Bude-li postaveno vedle sebe 1.000 vrahů, z nichž 100 bude tvrdit, že je k tomu činu navedly Temné duchovní síly a hlasy, bude z nich 98 lhát. Jsou však proto ti 2 zbývající nevinnými? Nikoli! I kdyby jim v hlavě na bubny hráli a do uší křičeli našeptávači, měli stále svobodnou vůli a tím i konečnou volbu! Pakliže by ji využili, žádného činu by se nedopustili, neboť by zvítězil jejich Duch spolu s Nejvyšším Božím zákonem, a našeptávači by museli táhnout jinam... Každý z nás, každá bytost vědomá si sebe sama a tím mající duši, má rovněž jedinečné a konečné právo nad každým svým rozhodnutím! Jak s tímto právem naloží, jest již věcí každého jedince samotného... A přesně to nám také do značné míry tento snímek jako připomenutí přináší! 80% a 4 hvězdy. () (méně) (více)

Borrtex

všechny recenze uživatele

Název filmu podivuhodně dobře odpovídá formě a stylu ve kterém se nese celý příběh. Samotné dialogy zaujmou především nespočtem otázek vzbuzující kolotoč dalších navazujících otázek. Nicméně po kratším zamyšlení je názorné, že tato skutečnost celkem dobře reflektuje náturu Bible, ve které Bůh velice pravidelně využívá právě nástroj otázek k přenesení informační hodnoty. Trošku škoda překombinovanosti a dost častých nelogických reakcí hlavní postavy. David Strathairn jako Bůh úplně neseděl a příběh pojímaje dialogů v rámci interview, je vlastně velice chabý a nemá žádnou vnitřní návaznost. Film nechám zatím bez hodnocení ale pro psychologické nadšence určitě stojí za zhlédnutí. ()

Marze 

všechny recenze uživatele

Průměrně přesvědčivé na víře založené drama. Tři zajímavé scény a okouzlující David Strathairn v kontrastu se špatně vyprávěným příběhem. Různé otázky jsou ponechány bez odpovědi. Není to špatné pro ty, kdo se zajímají o biblická studia. Je zde silná vrstva cynismu. Brenton Thwaites infikoval snímek jadrností a marností a snaží se svůj život zachránit ze spirály, která ho žene mimo jeho kontrolu. Není to tedy úplně špatný film, ale v srdci má kázání. Již před mnoha lety u nás vyšla mnohem zajímavější spiritistická knížka Hovory s Bohem. Cyklistická scéna ukazuje, že kolo je ve městě mnohem rychlejší způsob dopravy než metro a může mu konkurovat jen metro. Film je celkem náročný na pozornost. Líbilo se mi třeba vysvětlení, proč se špatné věci stávají dobrým lidem. Osoba co se ptá si arogantně myslí, že je dobrý člověk. ()

Galerie (16)

Reklama

Reklama