Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Dielo Leonova sprevádza ušľachtilá myšlienka ukázať silu vlasteneckého citu, ktorý pomáha človeku prekonať všetko nízke, nečestné, sebecké, naničhodné, čo ho oddeľuje od iných ľudí, stavia svojich hrdinov do zložitých citových i morálnych vzťahov, nabíja ich zvláštnou intenzitou, ktorá vie naplniť tieto postavy nevšednou hĺbkou. Tak je to i v prípade hry Vlk, ktorej postavy sú kresané na pozadí skrytých konfliktov, spletitých vzťahov. Myslenie a konanie postáv neprebieha priamočiaro, ale krúti sa v elipsách zložitých životných situácií okolo rodiny Rožčina.
Pod strechou Rožčinovho domu prebieha hlboká dráma ľudí, z ktorých každý má svoj osobitný osud, vlastné zázemie konania, vlastné problémy, vlastné ťažkosti. Myšlienka hrdinstva, traktovaná veľa ráz zjednodušene a sploštene, sa v Leonovom myšlienkovom zámere obnažuje, ukazuje sa jej rozpornosť, pridružuje sa k nej zápas prostého človeka o čistý cit lásky. (RTVS)

(více)

Reklama

Reklama