Reklama

Reklama

Věčný žid

všechny plakáty
Dokumentární / Historický
Německá říše, 1940, 62 min

Režie:

Fritz Hippler

Scénář:

Eberhard Taubert

Kamera:

Erich Stoll

Hrají:

Harry Giese (a.z.), Rosa Luxemburg (a.z.), Max Reinhardt (a.z.), Rosa Valetti (a.z.), Curt Bois (a.z.), Charlie Chaplin (a.z.), Albert Einstein (a.z.), Adolf Hitler (a.z.), Mona Maris (a.z.), Ernst Lubitsch (a.z.) (více)

Obsahy(1)

Produkce pověstného filmu „Der Ewige Jude“ je dnes zakázána a tento film může být promítán pouze za splnění předem stanovených podmínek. Film Věčný Žid je jedním z názorných prostředků, na kterých lze demonstrovat přípravu holocaustu nacistickým režimem. Protože tento film má silný propagandistický obsah, může být uváděn pouze na uzavřených vědeckých seminářích a musí být doprovázen vysvětlujícím komentářem. V Německu se toto omezení týká asi 40 filmů vzniklých v období 1933 – 1945. Režisér Fritz Hippler označil tento film po skončení války jako „Negaci všeho lidského a humánního“. Při jeho premiéře dne 28. 11. 1940 hovořil však v této souvislosti o „symfonii odporu a hrůzy“.

Věčný Žid je druhem štvavé propagandy proti příslušníkům židovského národa, který nebyl jiným filmem nikdy překonán. Je považován historiky jako část propagandistické přípravy na tzv. řešení židovské otázky. Velký podíl na vzniku tohoto filmu měl ministr propagandy Joseph Goebbels, který v říjnu 1939 nařídil zhotovit tento antisemitský propagandistický film.

Der ewige Jude se v období Třetí říše promítal ve dvou verzích: 1. verzi pro dospělé, 2. verzi pro děti (byla promítána od 16 hodin a neobsahovala scény rituálního podřezávání dobytka). Taktika snahy o „odlidštění“ nepřítele: „znázornění lidí, kteří už nejsou lidmi, nýbrž zvířata nebo obtížní hmyz, který může být a musí být zničen.“ (Hans Jürgen Brandt)

Peter Bucher označuje tento film jako „osvětový film, s jehož pomocí měly být připraveny a provedeny plánované deportace.“ Film sám sebe nazývá dokumentárním, o dokumentární film se ale nejedná, nýbrž pouze o krajně tendenční kompilaci, která byla vytvořena z různých materiálů:

1. Filmový materiál z polských ghett, který byl pořízen v říjnu 1939 – zobrazení chudoby panující v lidmi přeplněných ghettech
2. Prosionistické filmové záběry z Palestiny, které ale byly použity v jejich protikladném smyslu
3. Ukázky z hraných filmů (Německo, USA), původní komentář se stal objektem manipulace
4. Trikové záběry – které měly znázornit diasporu Židů
5. Fotografie – z archivu Institutu pro studium židovské otázky (4daPeace)

(více)

Recenze (142)

Gemini 

všechny recenze uživatele

Poučení o tom, co to znamená "účelový výklad" a kam až se Gobineauova teze rozvinula. Fiktivní dokument v té nejšílenější podobě, jedno z mistrovských děl manipulátorství...pořád je to horší než vylíčení otrlého abwehráka Oskara Schindlera jako dobrotivého tatíčka židovských intelektuálů, ale o kolik? ()

Radyo 

všechny recenze uživatele

Filmařsky bych to (co do zpracování i co do pojetí) přirovnal k některým dílkům Michaela Moorea. Obsahově je to mírně řečeno silně manipulativní - nicméně kdo uvěřit chce, uvěří i po víc jak 70 letech a kdo věřit nechce, ten by nevěřil ani v roce 1940. Lidé se dají zmanipulovat snadno, to platilo vždy a platí to i dnes, rozdíl je jen v tom, že dnes je větší šance získat si objektivní informace. Ale někomu vyhovuje být manipulován, ulehčuje si tím vlastní mysli, protože myšlení jak známo bolí... :-/ ()

Reklama

Pohrobek 

všechny recenze uživatele

Strhující, dynamický a velmi mrazivý vrchol antisemitského filmu. Snímek začíná celkem nenápadně, když líčí židovskou povahu - která se údajně projevuje především ziskuchtivostí, chamtivostí a amoralitou. Následně nám zajímavá geografická schémata ukáží, jak se židé v průběhu věků šířili, až obsadili celou zemi. Další schéma ukazuje, jak se šířily krysy, při čemž si můžeme vyslechnout seznam nemocí, které krysy a snad i židi přenášejí. Působivou fintou tady je zobrazení tras šíření židovských diaspor, což se prolíná s proudy krys. Nemine nás ani exkurze do rodiny Rotschildů a popis toho, jak Rotschildové ovládli Londýn, Paříž, Vídeň, Neapol a Frankfurt, jak se před nimi musely sklánět banky i vlády světa. Jsou vylíčena i dvě odpudivá židovská centra - Palestina a New York, načež se soustředíme na to, jak hluboko do židovského područí upadla Výmarská republika, když v Berlíně připadalo na 100 lékařů asi 60 židů, na 100 advokátů 50 židů, zatímco obyčejný německý lid v lepším případě dřel v továrnách a v horších zmíral kvůli židy vyvolané hospodářské krizi. Vrcholem filmu je poukázání na na to, jak židé od dob Abraháma, Jákoba, Davida či Šalamouna zparchantěli a zaměřili se pouze na peníze a mrvení umění (za modernu se vydávající obsese a abnormalita) a životního způsobu a myšlení (Marx, Einstein), aniž by ovšem upustili od myšlenek o vyvoleném národě a světovládě. Třešničkou na dortě jsou záběry košer zabíjení dobytka a ovcí, jež je uvozeno varováním pro slabší povahy, aby se raději nedívaly. Film končí slavným osvobozením Německa skrz NSDAP a Hitlerovým projevem, který předvídá konec židovské nadvlády v Evropě a konečné Vernichtung židovského národa. Hudebně i dramaticky velmi dobře zpracováno, propagandisticky rozhodně účinné, i když je jasné, že tento snímek patří k těm nejnenáviděnějším vůbec. ()

woody 

všechny recenze uživatele

Věčný žid aneb kterak jeden z nejchytřejších a nejkulturnějších národů, dokázal uvěřit, že Židé jsou bacil, plevel, krysy, nelidé. Dokonalá práce Goebbelsova ministerstva, přitom však stejně vyhýbavá a diletantská jako celý režim, kterému sloužil. Přesto je patrná ta obrovská hnisem naplněná síla a ctižádostivost Führerova ducha, která dokázala celou tu zrůdnou masu masové genocidy uvést do pohybu. Z kolosu na hliněných nohou se stalo perpetuum mobile, které již nedokázali ani nacisté ovládat a lidé si začali vymýšlet vlastní představy o nečisté rase, jednu absurdnější než druhé což nakonec dospělo až k nejabsurdnějšímu možnému - konečnému - řešení: 6 vyhlazovacím táborům a vyhlazení většiny evropské židovské populace. Ne díky Hitlerovi, ten byl pouze aktivátorem, to, co udržovalo všechny v ostentativním vražedném nadšení Němce, Slováky, Rumuny, Italy a jiné oddané slouhy byla právě lidová tvořivost, zkazky o otráveném mateřském mléku Židovek, jedem napuštěných zubech židovských kojenců, to vše a mnohem více zachycené ve Věčném židovi a ostatních filmech, rozhlasových hrách, Streicherových novinách. (Víte, jak jsme se všichni mohli mít sluníčkově, kdyby byli na světlé straně síly a veškerý um vložený do očištění rasy vynaložili na světový mír...) ()

Karlos80 

všechny recenze uživatele

Nejlepší a nejvýstižnější komentář zde wader; "V čr raději bez komentáře. Nechci dostat 20 let". Člověk neví jestli to myslel ironicky, a nebo zcela vážně, každopádně něco natom je. Protože jak se dnes člověk jen trochu otře o Žida, smrdí to pomalu paragrafem, dopracovali to až tak daleko, že se dnes pomalu normální člověk bojí vyslovit jen slovo Žid. Dnes na webu ostatně najdete spoustu zajmavých informací, jak to s tou II. světovou válkou, a dokonce i se samotným nacistickým Německem a Hitlerem bylo, nic se tak jako dřív, díky některé tabuizované literatuře neutají, což je dobře. I dkyž vám někdo bude stále dokola tvrdit, že jde o nehoráznou stokrát vyvrácenou lež, nedejte na něho a studujte a zajímejte se:-) Až se jednou změní politické poměry, a přijde vhodná doba, možná se taky více rozepíšu:-) Každopádně i tak kde o ukázkově natočené propagandistické dílo, i po těch dlouhých letech stále svěží, výbušné, explicitní, provokativní, odvážné a sugetivní, pro studijní účely jako dělané. Který režim ale netočí svou propagandu (vůči někomu) mnohdy právě na politickou objednávku, dělají to všechny politické režimy a systémy. Vše v dokumetu je reálné (viz třeba židovké ghetto a způsob života) tedy žádný fake. ()

Zajímavosti (7)

  • Posledních několik záběrů mladých německých mužů, pochodujících vojáků a nacistických vlajek, působící na city pro znovusjednocení a semknutí Němců, jsou vizuálně velmi podobné filmům Leni Riefenstahlové ze stejné doby. (Borrtex)
  • Veřejná distribuce a uvádění filmu je v Německu zakázána, jedinou výjimkou je určení pro použití ve školních učebnách a pro další akademické účely. (Kmotr76)
  • I když Goebbels neměl obecně vzít aktivní roli v produkci jednotlivých filmů, rozhodl se tak učinit v případě velkých propagandistických filmů jako Věčný Žid. (Kmotr76)

Reklama

Reklama