Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • ripo

    Švédské filmy posledních let přinesly rozšíření thematické oblasti a ve většině případů představují vyhraněnou úroveň. Režiséra Arne Mattssona známe u nás již z několika filmů. „Tančila jedno léto" a později „ Pro žhavou lásku mládí" představují nám filmy, ve kterých se hovoří o citových problémech mládeže. Film „Rozbouřené moře" má thematiku odlišnou, i když jeho děj se rozvíjí opět od jednoho styčného bodu, kterým je žárlivost. Zde však je tato oblast překlenuta dalším dějem, v němž nalézáme několik motivů. Je to především strach z odpovědnosti, který se projevuje útěkem do ciziny. Kamarádské city a vztahy jsou tlumočeny při oznámeni úmrtí jednoho z kamarádů. Sociální a společenské poměry se projevuji pohledem do soukromí i do přístavních lokálů. Velmi tu v tomto úsilí pomáhá práce kameramana, jehož dobrá fotografie dokresluje režisérův záměr. Filmový přehled 30/1955(7.10.2009)