Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Události 17. listopadu 1989 ve výpovědích významných osobností mapuje dokument Roberta Sedláčka a Radima Procházky, který vznikl s odstupem asi osmi let.

Časové vymezení: Jádrem dokumentu jsou události mezi 17. listopadem a koncem roku 1989 (volba Václava Havla prezidentem). Považujeme však za nutné zařadit je do širšího kontextu.

Aktéři: V dokumentu budou vypovídat především aktéři událostí. Hodnocení a cenné postřehy, které jsme v průběhu shromažďování materiálu získali od odborníků (historici, vyšetřovatelé, atd.), jsme využili při psaní komentáře.

K pojmu revoluce: Prostudovali jsme mnoho různých úvah, jestli u nás skutečně došlo k revoluci. Pohledů na toto téma existuje tolik, jako je definic pojmu revoluce v odborné literatuře. Zahraniční literatura někdy hovoří o revoluci-restauraci, čímž se snaží vyjádřit fakt, že k revoluci jakožto k násilnému převzetí moci u nás nedošlo. To ostatně vystihl i název "Sametová revoluce", se kterým přišla zahraniční média. Jan Novák píše ve své knize Samet a pára o revoluci, při které fungovaly úřady a jezdily tramvaje. Lidé šli do práce a po jejím skončení se vydali na náměstí demonstrovat.

Nenásilí bylo základním imperativem většiny vůdčích osobností tehdejší doby. Převzetí moci probíhalo ústavní a zákonnou cestou. Ač se to někomu může jevit jako přístup příliš citlivý vůči komunistickým funkcionářům, události se tak odehrály a je nutné k nim s tímto vědomím přistupovat.

Náš film se nechce zaobírat historickými kuriozitami, jako jsou krátké kalhoty nově zvoleného prezidenta. Klademe si za cíl zaujmout komplexním, analytickým pohledem ve stylu velkých dokumentů BBC, ve kterém by se měl snoubit náš subjektivní ("dokumentaristický") pohled s objektivními poznatky historiografie a dalších věd, které se tímto tématem zabývají.

Téměř deset let, které uplynuly od zobrazovaných událostí, je doba dlouhá i krátká. Dlouhá na to, aby aktéři mohli s určitým odstupem zhodnotit své počínání. Aby alespoň někteří z nich odešli z aktivní politiky a mohli se na věci podívat "neangažovaně". Krátká na to, aby se otevřely důležité archivy, které se až po padesáti letech stávají materiálem pro historiografická hodnocení. (Není pochyb o tom, že díky množství shromážděných výpovědí se i náš dokument jednou stane historickým materiálem, z jehož výpovědí budou historici čerpat.)

Můžeme konstatovat, že jsme při přípravě využili drtivou většinu otevřených zdrojů a hovořili s velkou částí klíčových aktérů. Na základě těchto poznatků jsme zpracovali ucelený obraz tehdejších dějů, který se opírá o nejnovější vědecké (historické, politologické, sociologické) badání. V průběhu práce jsme také provedli rešerše více než 250 hodin archivních audiovizuálních materiálů. (Česká televize)

(více)

Recenze (16)

peetriss 

všechny recenze uživatele

Jeden z nejlepších dokumentárních filmů věnujících se sametové revoluci, přehledně a poutavě zpracovaný, vyvážený, dávající prostor oběma stranám tehdejšího politicko-ideového souboje. Akorát musím vyjádřit své politování nad tím, že tento dokument i jeho pokračování jaksi upadly v zapomnění. Televize, ale i školy by jej mohly použít pro výuku, poněvadž dnešní generece dětí a mladých lidí již má ve znalosti událostí roku 1989 obrovské rezervy. Chválím Roberta Sedláčka za tento kvalitní dokumetární počin. ()

papuchalk 

všechny recenze uživatele

Ale jo, celkem komplexní dokument s výpovědí obou stran. Nejzajímavější postava je asi ten Stbák Oskar. A Petr Pithart, který tu česky vysněnou gloriolu revoluce dost sráží k zemi. Z dnešního pohledu působí řada věcí až směšně. Herci vyhlašující stávku mezi dvanáctou a druhou hodinou odpoledne. Aha takže zrušili představení pro děti, tos posral Topfer :) LoL ()

Reklama

Krt.Ek 

všechny recenze uživatele

Šíří zpovídaných osobností (+ jejich ideové profilace, resp. bezpředsudečnosti k jejich ideové profilaci; cením, že se Sedláček s Procházkou netázali pouze vítězů, minimálně pohled A. Lorence jakožto šéfa kontrarozvědky, jeho zamyšlení, komu mohla vyhovovat pasivita StB v revolučních dnech, resp. že události z Národní měli někteří komunisté v plánu použít jako zbraň ve vnitropolitickém boji, byl zajímavý) a užitých archivních záběrů zřejmě nejhodnotnější dokument o událostech Sametové revoluce. Povinná četba k výchově k demokratickým ctnostem. ()

nascendi

všechny recenze uživatele

Aj keď tak, ako takmer v každom dokumente z poslednej doby, je zreteľné, že nasledujúce udalosti menia opis udalostí predchádzajúcich je v tomto filme možné identifikovať najstabilnejšie body novembrových udalostí. V prvom rade pasivitu Moskvy, ktorá poskytla voľnú ruku domácim silám. V druhom vyhorenosť komunistov, ktorí nechali moc ležať na zemi a išlo im iba o to, aby neskončili vo väzení. A v neposlednom rade obyčajní ľudia, ktorí sa dokázali sformovať do mnohotisícových zhromaždení, veriac, že tým zmenia svoj budúci osud. A pomedzi to sa motali chartisti, konfidenti a chytráci, ktorí netušili, že to, čo sa rozpútalo nie je nejaký nezáväzný happening, ale boj o moc, na ktorý ich nikto nepripravil. Ešte že súdruhovia poskytli nezištnú pomoc, z ktorej si vyberajú dividendy dodnes. ()

HennessyVSOP 

všechny recenze uživatele

Tenhle dokument, ačkoliv v podstatě neříká uceleně nic a obsahuje protichůdné názory, je poměrně dobrý právě v tom, že obsahuje rozhovory jak s členy Charty77 a disidentů, tak s bývalými činiteli KSČ. Bohužel jak to tehdy bylo a jestli je skutečně pravda to, že revoluce byla domluvená předem a jednalo se o převrat řízený z Moskvy, se asi nikdy nedozvíme. ()

Galerie (4)

Reklama

Reklama