Reklama

Reklama

Obsahy(1)

V letech 1970–1974 vznikl v ostravském televizním studiu šestidílný cyklus Země úsměvů a snů, který si vzal za cíl představit divákům přístupnou a zábavnou formou nejznámější světové operetní tvůrce a jejich nejvýznamnější díla. Šarmantním průvodcem celého cyklu byl Miloš Kopecký. První dva díly jsou věnovány francouzskému skladateli německého původu Jacquesi Offenbachovi (1819–1880), který je považován za zakladatele francouzské operety, za tvůrce plodného a nápaditého. V první části nás M. Kopecký provede Offenbachovými operetami "Orfeus v podsvětí" (1858), "Krásná Helena" (1864), "Rytíř Modrovous" (1866), "Pařížský život" (1866) a "Madame Favart" (1878), z nichž uslyšíme nejznámější melodie, árie a písně. Ve druhé části cyklu nás Miloš Kopecký provede posledními třinácti lety života Jacquese Offenbacha a představí nám čtyři operety z těch, které v tomto období vznikly. Začneme "Vévodkyní z Gerolsteinu" (1867), která si utahovala z armády a především z důstojnictva. Neméně úspěšná byla "Perikola" (1868), v níž skladatel zabrousil do prostředí tehdy v operetách netypického: mezi pařížskou chudinu. Jejími hrdiny byli totiž pouliční komedianti. Podobné dějiště měla i opereta "Trebizondská princezna" (1869) o zaměstnancích pouťového panoptika, kteří vyhrají v loterii. V "Banditech" (1869) pak Offenbach spojil romantickou linku s útočností mnoha svých předchozích děl a vytvořil tak satiru na soudobou francouzskou společnost. Po prusko-francouzské válce jeho popularita poněkud opadla a na scénu začínají pronikat Offenbachovi následovníci – ale o tom až příště. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama