Nastala chyba při přehrávání videa.
 • Flego
  ****

  Na dokument nezvyčajná stopáž však ponúka komplexnú výpoveď o významnom básnikovi a ministrovi kultúry od roku 1969. Napriek komunistickému režimu dokázal vnášať do kultúrneho života svetielka nádeje a pomôcť mnohým umelcom. Dokument sa venuje aj jeho osobnému vnútornému rozporu počas danej doby, čo posúva Miroslava Válka k väčšiemu človečenstvu.(26.8.2018)

 • blondboss
  ****

  Veľmi zaujímavý dokument zo života jedného z najvýznamnejších básnikov a politikov komunistickej doby našej histórie. Lančarič sa ponoril nielen do pracovného, ale aj súkromného života tohto človeka konfrontovaného aj s najbližšími preživšími, ktorí ho vnímali rôznymi pohľadmi. Mne osobne to dalo nové pohľady na vec - napr. som nevedel, že Matúš Vallo je jeho vnuk. Hudobný doprovod bol tiež vhodne zvolený a celkovo dokumentu vdýchol melancholický tón. Jeden z tých lepších slovenských dokumentov. 80 %(26.3.2020)

 • Anderton
  ***

  Informačne rozhodne dostatčone vyčerpávajúci dokument. A na svoju rešpekt vzbudzujúcu stopáž prekvapivo rýchlo ubiehajúce. Čo je trochu paradox, pretože Válek nemá v úmysle ohurovať žiadnymi inovatívnymi ani ozvláštňujúcimi formálnymi vsuvkami. Ilustračné zábery z okupácie, Husákových prejavov, záberov zo zjazdov ÚV KSČ, rôznych fotiek natiahnutých cez celú obrazovku a tak podobne sme mali v slovenských dokumentov skutočne dosť, na druhú stranu ale čo viac pridávať k rozprávajúcim hlavám, pokiaľ nie je režisér experimentátor a nemá v ýmysle doplniť klasicky pojatý dokument o nejakú ilustračnú rekonštrukciu alebo animovanú vložku, či kontrapunktickú hudbu. Válek je porfesionálne vysoko zvládnutý dokument, stále však ide z drvivej väčšiny o zábery na hovoriace hlavy a ak by som v súčasnosti nemal v zornom uhle práve naše tohtoročné dokumenty a nebol týmto prístupom už presýtený, dal by som vyššie hodnotenie.(10.12.2018)

 • Hamaradža
  ***

  Kvalitne spracovaný a informačne veľmi bohatý dokument, trpiaci prílišnou literárnosťou, formálnym konzervativizmom, vďaka čomu nemôže zaujímať asi nikoho mimo cieľovú skupinu, napriek tomu, ako chytro sa pozerá na (česko)slovenskú minulosť skrz jednu kontroverznú postavu a pokladá mnoho zaujímavých otázok, ak je divák ochotný celú dobu počúvať. 3,5*(6.5.2018)

 • BarVo
  *****

  Veľmi zoširoka poňatý a objektívny pohľad nielen na rozporuplnú osobnosť Váleka, ale i na našu spoločnosť a históriu. Bežného diváka nemá bohužiaľ šancu zaujať, na to ide príliš do hĺbky a v záplave výpovedí mnohých zúčastnených tak zákonite občas stráca tempo. Vo výsledku nie sme múdrejší, svoje tajomstvá Válek neodhalí ani mnoho rokov po smrti. Možno bol oportunista opantaný mocou, ktorý si vedel /takmer/ všetko sám pre seba ospravedlniť, aj štatistika samovrážd exmanželiek je na pováženie, napriek tomu sa ho neodvážim dnes súdiť. Za mňa plný počet nielen kvôli básnikovi samotnému, ale najmä za prístup a spracovanie, ktoré vysoko vyčnieva nad súčasnú tunajšiu dokumentárnu tvorbu.(8.5.2018)