Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Austrálska zdravotná sestra objaví novú účinnú liečbu na detskú obrnu. Má ale veľké problémy s presvedčením lekárov o platnosti jej tvrdení. (dwdb)

Reklama

Reklama