Reklama

Reklama

Obsahy(1)

„Zrušili jste pravé náboženství, přijali hanebnou pověru, není hnusnosti, které byste se neodvážili. Kdybych nebyla zaměstnána válkami s Angličany, již dávno bych přišla na vás na návštěvu.“ Text přisuzovaný Johance z Arku, který psala husitům, je jedním ze zahraničních ohlasů té doby. Zajímavá je také třeba návštěva pozdějšího papeže, Enea Silvio Piccolominiho v husitském Táboře. Ve své kronice uvádí, že Hus „společně s Jeronýmem a svými následovníky pykat v pekle za poskvrnění pravé víry“, avšak zároveň o něm píše, že to byl muž výmluvný a proslulý pověstí bezúhonného života. A možná překvapením může být, že Husa v mládí obdivoval italský fašistický vůdce Benito Mussolini. (Česká televize)

(více)

Hrají

Reklama

Reklama