poster

PSH: Fuck off (hudební videoklip)

 • Česko

  PSH: Mám toho dost!

Krátkometrážní / Hudební

Česko, 2016, 5 min

Režie:

Vít Hradil

Kamera:

Vít Hradil

Hudba:

Mike Trafik
 • VictorMartel
  ***

  Každopádně zajímavý mišmaš. Jen trochu korektivů: špatná atmosféra nepochází výlučně z migrační krize a trvá o dekádu déle, přičemž Panama Papers a obecně aféry stran daňových podvodů nejsou konspirační theorie, utápění sociálních dávek v hazardu a chlastu není konspirační theorie, korupce není konspirační theorie, oligarchizace politiky (dávno před Babišem) není konspirační theorie, problematické soužití s romským ethnikem v sociálně vyloučených lokalitách není konspirační theorie, gigantické problémy s integrací nejsou mediální kampaň a hlavně - ústřední protagonisté klipu sami nejlépe vědí, jaké to je, být „nemakaš“. Co jiného totiž je, být „makaš“, než se v nutnosti obživy podřídit tržní realitě vyumělkovaných ať masových, nebo exklusivních potřeb a ponižovat se tvrdou a jak ekonomicky, tak sociálně nevděčnou dřinou v podmínkách mediálně téměř neznámých? „Makat“ je naprosto zakrňovat (kvůli dětem, hloupým dluhům, kvůli strachu, lenosti, lhostejno, ale zakrňovat s tím, že z toho někdo včetně konsumenta má nemalý zisk). Aby bylo jasno, „makaš“ není nic vznešeného, je to otrok a blb a hlavně zbabělec. Přesto si jako spotřebitel musím být vědom, jak moc jsem na něm závislý. A tito pánové jsou spotřebiteli výlučnými. O Asii v Asii se toho v Knihovně Vendy Havlového nablábolí sice hodně a se značným zápalem, že ale asijské manýry máme za humny, je životem vymazleným frajírkům, kterým všichni ostatní jen závidí, právě tak fuk, jak fuk musí být jejich kosmopolitní morálka oněm „makašům“, kteří celou šaškárnu globalizace nesou na svých zádech. Vydělávat si chlastáním a „bouráním klubů“ není makání a vzhled tomu i odpovídá. Taky působí dost trapně, jestliže Husákovo dítě, které vyrostlo v proletariátem postaveném paneláku, popírá objektivní demografický úpadek po roce 89. Na dopady spojené s faktem milionu nenarozených upozorňoval ekonom Mlčoch nebo demograf Patta a podle komparativních analys je faktor proměny životní strategie vlivem západního vzoru při odkládání zodpovědnosti jen jednou z řady příčin. Generace Y, jejíž podmínky skvěle zachytila ve svém komentáři 27. 4. 2016 na Radio Wave Táňa Zabloudilová a o které se u nás s oblibou hovoří v negativních zkratkách, jako by ji snad nevychovávala jistá generace předcházející, má přitom jako první v dějinách všemi fundovanými prognostikami garantovanou jistotu, že přišla pozdě k hostině (a je úplně jedno, jestli jí to prorokuje levicový Keller nebo pravicový Robejšek, protože jakýmkoli světonázorovým východiskem modifikována je ona perspektiva neblahá a v každém případě nehodná uštěpačných poznámek od těch, kterým dějiny šly na ruku). Expandovat může zajisté pár, který se stabilním pracovním zázemím dá dohromady alespoň 30 tisíc bez nejistých sociálních dávek, a ani takový to nemá veselé, poněvadž je jasné, že bude-li chtít dítě zajistit, nikdy nebude vlastnit nemovitost - což zásadně stěžuje rozhodování a což neznají generace poválečné. Příklady těch, jež by se tomuto požadavku údajně vymykaly, by samozřejmě byly příklady naprosto falešné, protože postavené na předpokladu rozmanité podpory od širší rodiny a státu. Tím už máme vyloučeny, aniž bych kde viděl nějakého Hitlera, statisíce lidí. Krom toho se má situace s příjmy ještě zhoršovat. A ano, západní společnost (jak je vidět hlavně po Brexitu) je nebezpečně atomizovaná na jedněch a polarizovaná na druhých liniích a její vývoj jako dosud téměř třicet let bude ovšem předjímat to, co se stane ve všech společnostech ji kopírujících. Navíc je to přece pražská smetánka, která burcuje k provokacím Ruska a mediálně ho nenechává vydechnout, takže si máme myslet, že se ve světě nestane nic, k čemu by bláznivý Putin neměl nějaký extrémně nebezpečný postoj. Přivádět dítě mezi americkým unipolarismem posedlé rusofoby není bezpečné ani při padesátitisícových příjmech, s tím rozdílem, že kdo je má, snadněji odevšad zdrhne. To, prosím, není brekot (mě osobně to třeba rmoutit nemusí), to je racionální kalkul, výpočetní procedura zodpovědných bílých lidí v české kotlině. A mohu si snadno představit člověka, který by potomka sám nikdy nechtěl, který by ale moc rád žil ve státě, kde si je ti, co je chtějí, opravdu pořizují. Tím nemyslím ty, kteří si je pořizovat ani nemají. Vladimir 518 se v argumentech xenofobů „začíná ztrácet“, protože chce mít jasno a dělá ve svém mozku všechno proto, aby jasno měl, jako to nutně dělá druhá strana. Klip je vtipný, jako bylo vtipné Vím já?, ale taky je to příklad toho, jak je společnost z obou a kolika vlastně stran nenávratně (sametovými recepty) rozdělená a jak náš nekriticky prozápadní, a tím pádem ahistorický, lidskoprávní Ku-Klux-Klan špatně nebo nijak komunikuje s masou zabedněných nezasvěcenců. Co působí zvlášť podezřele, je onen mediální trik, kdy se stávající kulturní establishment vyděluje z tradice kulturního establishmentu jako takového a tvrdí, že on je ten jiný a nový, který nikomu propagandisticky neslouží, což dokazuje (jakkoli trefnými) invektivami vůči tomu starému zatuchlému hnusu, jaký představují Brichta, Ringo Čech atd., o jejichž činnosti drtivá většina z nás ví sotva tolik, co si přečte z wikipedie (včetně mě a mého nejbližšího okolí); jestliže si vezmou za terč takové panoptikum lidových kumštýřů z 90. let, mají to s útočením na národ samozřejmě snadné. Takže výčet výchozích thesí: obklopuje nás rudá špína, Havel nás vytáhnul z prachu, sociální stát je levicový výmysl, závistiví ztroskotanci šíří nenávist. Nevím, kde vzali komparsisty a co tam vlastně hrají, jestli onen lidový kal, nebo tu třídu sebejistých a sebesamastvořivších hrdých individuí; nevím, kdo z nich si dal tolik průzkumné práce, že se zapozoroval do všech zde promítnutých pikanterií z oněch ubohých televizních pořadů. Zastávají se „integrace“, ale kupodivu jim smrdí ji umožňující „sociální stát“, tak absentující v rudé epoše, kde se sice pracovat nemuselo, kde však musel být prokazován původ příjmů, a sociální stát dnešní mohutnosti tudíž nedával smysl (zatímco u nás i v Německu, tedy za kapitalismu, je to polovina obyvatel, která v nějaké formě užívá status sociálně znevýhodněné kathegorie a pobírá tu či onu dávku). V továrně apod. z nich nikdo nepracuje, protože se „vypracovali sami“ (jak jsme si zvykli věřit), a všichni ti, co jim ty kliky do aut, hadry, baráky, silnice… vyrábějí, jsou zbytečný póvl. Oni nikdy žádnou nenávist nepřiživovali, a jestliže se postupně dopracovali k tomu, že nejvyšší hodnotou má být kontakt s celým světem a celou dostupnou škálou kultur, schémat a změn, musíme si tuto pluralitní moudrost osvojit všichni, protože tak je to prostě od přírody dáno a demonstrováno den ode dne komplexnějšími dějinami. Před vůdci nás varují. Oni jsou naši novodobí vůdci, protože umějí poskládat co do efektivity výrazu kloudnou klipovou zprávu, která však do posledního klišé pracuje s nanejvýš fašistickými stereotypy. Lacině falešné jsou zde všechny výtky vůči ostražité mase nás „nácků“ (pozor, protože to jsme my všichni, kteří tu jejich srandu nechceme ve svém kraji), kteří si hip-hop nikdy neinterpretovali jako ideologii, nýbrž jako konsumní artikl, kam zkrátka v rámci zábavního sortimentu patří. Je to velice zvláštní pocit, který při zhlédnutí zažije jistě velká část populace: nejistota, nevytvořili-li jsme si o své otevřenosti opravdu onen falešný obraz, zatímco v nás zuří xenofobie, ale zároveň podezření, že se tu jistá komunita vyděluje ze společnosti naivním dojmem superiority, který čerpá z ekonomických a mediálních disposic. Jistě o nás totiž v mnohém (společně se Smackem/Strach) mají pravdu, nicméně jsou to oni, bez nichž tahle země přežije a ještě se ušetří 90 % kapesného vašich malých rozjívených pijavic, což by jim bylo právě velice k prospěchu, mají-li z nich vyrůst samostatně uvažující existence, a ne ti „pacoši…“, jimiž klip tak pohrdá, ačkoli jeho realisace se z velké části právě o tuhle klientelu opírá. P. S. k paní „Rory“: lépe být jejím ideologickým slovníkem tak nazývaný „inteligentní debil“, než napomáhat prezidentovu táboru nejistým předčítáním několika angažovaných vět už tak kontraproduktivního prohlášení, podle něhož jsme nepozorní k ruské geopolitické rozpínavosti, fobii z níž v nás tak osvíceně pěstují média už po dva roky. Naše nekonečně havlistická kulturní fronta evidentně prožívá identitární trauma v důsledku zneklidňujícího tušení, že jí v této hyperkonsumní a politicky nejednoznačné době chybí théma, jehož prostřednictvím by se mohla stát aktérem velkých dějin. Rmoutí ji totiž, jak popravdě výstižná je Zbořilova charakteristika (11. 4. 2016, parlamentnilisty.cz): „Já toto více populární než kulturní prostředí příliš neznám a nerozumím mu. Ale podle toho, co občas zahlédnu v televizi, ať už se jedná o koncerty u nás nebo v zahraničí, nebo podle toho, co nám vnucují tištěná média, vím, že se okolo těchto osob odehrávají skandály, jsou hrdí na svou promiskuitu, snadno přicházejí v mladistvém věku k velkým penězům, nemají ani příliš mnoho vzdělání, ani vkusu, dávají na odiv svou náklonnost ke konzumaci alkoholu nebo různých drog, tak si nemyslím, že musíme naslouchat jejich radám, jak se chovat a jak si uspořádat svůj život.“ Protože, dotčena mýthy velkého vyprávění, jak onu veřejnou autoritu, tak příležitost k heroickému obdivovaným profesním předchůdcům závidí, tato vymoženostmi blahobytu neutěšená třída pociťuje nutkání si obdobný moment titánskosti do přítomnosti vmýšlet. Naštěstí pro ty, kdo s pesimismem ni optimismem její pohodlné empirie nemají nejmenší důvod souhlasit, vede svůj boj s větrnými mlýny vlastní nejistoty, zmatenosti a podezíravosti opravdu donquijotsky a jsouc natolik arogantní, emocionálně rozhodnutá a nevěrohodně monotónní, že bych všem dobrým věcem radil její náklonnosti uniknout, sabotuje svým nasazením každou kausu, na kterou sáhne. Jako stoupenec setrvání v EU bych proto například panu Halíkovi radil, aby se do žádné obhajoby tohoto stanoviska, jíž nedávno v pořadu Jak to vidí na vlnách Českého rozhlasu hrozil, při své stávající klausovské auře nadutého intelektuála opravdu nepouštěl. Není-li to ovšem ruský agent.(30.6.2016)

 • schizmo
  *****

  Považuji za eminentně důležité, aby undergroundoví či independent umělci tvořili jakýsi protipól konzumní společnosti či střednímu proudu. A to nejen hudebně, ale především filozoficky a textově. Nebo tak aspoň já chápu úlohu automního prostoru, který se vyčleňuje z prohnilosti všeobecně akceptovaného. A o to více důležité to je v takové zemi jako je Česko, protože pokud jsme byli po staletí pod přímou nebo nepřímou nadvládou jiného státu, pak se není čemu divit, že jsme chápaní jen jako malý stát uprostřed Evropy. Malým ovšem nemyslím rozlohou, ale povahou či spíše určitým tendečním chováním, které tvoří jakýsi archetyp, ve kterém se našlo dostatek prostoru na to, abychom se v rámci strachu o své vlastní pohodlí stali prototypem zákeřného práskače, škodílka-naschválníčka a menšího či většího nácka. Role vztyčeného prstu nad současným xenofobním stavem ČR se zhostili rapeři PSH, kteří tuhle problematiku v songu "Fuck Off" zohledňují v několika nejzásadnějších rovinách a troufám si říct, že naprosto objektivně. Tenhle song totiž není pouze opírání se do politických elit či střílení do vlastních řad tzv slušných občanů, ale především nebývalé čtení mezi řádky. Song "Fuck Off" se mnou obrovsky rezonuje a PSH zrají jako víno!(6.4.2017)

 • GTS_PUNK
  ****

  Aj keď primárne počúvam úplne iný hudobný štýl, tak táto vecička od PSH je fakt niečo. Keďže rap a hip-hop v našich končinách počúva primárne viac ľudí ako napr. undergroundový punk, tak je viac než skvelé, že sa ľudia okolo Vladimira 518 vyhradili proti xenofóbom, náckom, rusofilckám a konšpirátorom. Svoj účel touto pesničkou splnili, ako dokazujú aj niektoré komentáre tu prítomných na ČSFD. Nasrali práve tú skupinu ľudí, o ktorej spievajú. Skupinu ľudí, ktorí sa zatvárajú doma, aby im niekto nesypal chemtrails na hlavu, nedajú zaočkovať svoje decko, pomodlia sa k Putinovi a vo voľbách hlasujú pre Kotlebu. A takýmto ľuďom musíme jasne povedať jedno veľké "FUCK OFF". Perfektná práca, chalani.(13.7.2016)

 • ghatos
  odpad!

  Páni "intelektuálové", sprosté slovíčka a morální kritika společnosti na úrovni žáka asi sedmé třídy. Inu pánové z PSH jsou už na vyšším levelu poznání :) :). Ví, že mít za sousedku Šeherezádu je správné a nezbytné. Jak jinak naučit české "rasisty" moderním trendům :) . Nejlegračnější na tom je, že tito kluci z Jižního Města si žili(žijí) pohodlný život ve velkém, bezpečném městě, ale tohle rozhodně není pravidlo v jiných metropolích západní Evropy. V některých londýnských či švédských čtvrtích by je sežrali zaživa. Jsou to jen laciní pozéři, kteří se vysmívají českému "póvlu", přitom oni samy se stali karikaturami svého druhu. -100%...septik!. PS: jenspifa má o těch pytlech pravdu :) .(5.7.2016)

 • Jello Biafra
  ****

  Chlapci z PSH ukazujú prostredník všetkým vymletým Zemanovcom, Náckom, Rusofilom a podobnej rasistickej verbeži, ktorá útočí na všetkých a na všetko. A musím povedať že pesnička svoj účel provokácie bezpochyby splnila. Len sa čudujem že cieľová skupina na ktorú je tento song zameraný mala dostatok rozumu aby ten text vôbec pochopila. Takže náckovia Fuck Off!!!!!(7.7.2016)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace