Reklama

Reklama

VOD (1)

Obsahy(1)

Královské vojsko zaznamená několik vítězství na holandské frontě. Ludvík však není spokojen. Hodlá totiž naprosto zničit Holandsko a rozdrtit Viléma III. Oranžského. Neodhadne ale Vilémovu záludnost. (Viasat)

Reklama

Reklama