Reklama

Reklama

Živí musia žiť alebo Červené víno víťazstva

(TV film)
všechny plakáty
? %

Obsahy(1)

Televízna inscenácia sleduje životné osudy a spoločný údel ranených vojakov krátko pred koncom vojny prostredníctvom rozprávača, ktorý je jedným z nich, s odstupom 38-mich rokov. Prelínanie prítomnosti a minulosti tu nie je náhodné. Sila a hodnota ľudských postojov, ktoré sa preverujú v hraničných situáciach, sprítomňuje humanistické posolstvo výpovede. (RTVS)

(více)

Reklama

Reklama