Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Necelé dva týždne po zhodení atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki sa v Los Alamos, kde boli bomby vyrobené, prihodilo nešťastie. Mladý fyzik zahynul na následky ožiarenia. O deväť mesiacov sa podobná nehoda opakovala. Hra kladie otázky o zodpovednosti vedca za svoju prácu, o úlohe vedy v dnešnom civilizovanom, technicky vyspelom svete. (Československá televize)

(více)

Hrají

Reklama

Reklama